5188/SL/13

Langettava

Ilta-Sanomat julkaisi verkkojutun, jossa kerrottiin autoilun säästöliitteestä. Liitteen oli tehnyt Ilta-Sanomien ja Auto Bild -lehden yhteinen autotoimitus. Konserniyhteys kerrottiin lukijalle, joten kyse ei ollut piilomainonnasta. Otsikko lupasi säästövinkkejä, mutta teksti ei esitellyt yhtään vinkkiä, vaan kehotti ostamaan erillisen säästöliitteen, mikä johtaa lukijaa harhaan. Äänestyspäätös äänin 12–1. Eriävä mielipide langettavan perusteista päätöksen lopussa.

Kantelu 10.5.2013

Kantelu kohdistuu 10.5.2013 Ilta-Sanomissa julkaistuun juttuun “Näin säästät autoilun kustannuksissa: Ei merkitse välttämättä luopumista”. Kantelun mukaan Ilta-Sanomat rikkoo Journalistin ohjeiden kohtia 15 ja 16: Otsikko ei vastaa juttua ja koko jutun idea on vain mainostaa Auto Bild -lehteä.
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288563762369.html

Ilta-Sanomien vastaus 11.6.2013

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että autoilu ja kuluttajien siihen liittyvät säästömahdollisuudet ovat lukijoita kiinnostava aihe. Ilta-Sanomat ja Sanoma Magazines Finland Oy:n kustantama Autobild ovat hiljattain yhdistäneet autotoimituksensa. Lehtiä on kanteluhetkelläkin myyty yhdessä. Sadeojan mielestä on luontevaa, että Ilta-Sanomat kertoo jutussaan tulevasta Autobild-lehdestä. Jutusta ilmenee selkeästi lehtien välinen organisatorinen yhteys ja se, että Autobild on ostettavissa yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.

Päätoimittaja Sadeojan mielestä jutun sisällöstä löytyy kate sen otsikolle. Jutussa käsitellään säästömahdollisuuksia tiivistämällä samana päivänä ilmestyneen Autobildin sisältöä. Kuluttajalle on siten jutun perusteella syntynyt selvä käsitys siitä, mistä hän saa lisätietoa autoiluun liittyvistä säästömahdollisuuksista. Ohjekohta 15 ei voi Sadeojan mukaan edellyttää sitä, että kaikki mahdolliset otsikkoon liittyvät seikat tulisi olla sisällytettyinä välittömästi otsikkoon liittyvään juttuun.

Autobildin sisällön referoiminen jutussa ei päätoimittaja Sadeojan mielestä ole piilomainontaa huomioiden erityisesti lehtien yhteisomistus ja kustantajien harjoittama yhteistyö. Sadeoja viittaa JSN:n päätökseen asiassa 4860/SL/12: “Tiedotusvälineillä on tapana kertoa yleisölle omaan julkaisutoimintaansa liittyvistä uusista tuotteista uutisina. Ne katsovat, että tämä palvelee yleisöä. Vaikka tässä liikutaan lähellä piilomainonnan rajoja, neuvosto hyväksyy tällaisen käytännön, kunhan konserniyhteys tehdään aina yleisölle selväksi ja uutinen erottuu aidosti ilmoituksista.”

Kantelun kohteena olevassa jutussa Ilta-Sanomat on päätoimittaja Sadeojan mukaan menetellyt edellä kuvatuin, JSN:n hyväksymin tavoin. Lehtien välinen yhteys ilmenee jutusta, ja juttu erottuu aidosti ilmoituksista.

Ratkaisu

Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Ilta-Sanomat julkaisi jutun “Näin säästät autoilun kustannuksissa: Ei merkitse välttämättä luopumista”. Juttu kertoi Auto Bild -lehdestä ja sen julkaisemasta säästöliitteestä. Ilta-Sanomissa ei ollut yhtään säästövinkkiä autoilijoille. Jutussa on seuraava teksti: “Uutta Auto Bild Suomi -lehteä myydään rajoitetun ajan yhdessä Ilta-Sanomien kanssa ja sen hinta on 2,90 euroa päivän Ilta-Sanomien hinnan lisäksi. Lehden on tehnyt Ilta-Sanomien ja Auto Bild Suomen yhteinen, kahdeksanhenkinen autotoimitus”.

Julkisen sanan neuvosto on aiemmin hyväksynyt jutut, joissa uutismuodossa kerrotaan samaan konserniin kuuluvista lehdistä tai erikoisliitteistä (mm. 4860/SL/12 ja 5108/SL13). Edellytyksenä on ollut se, että konserniyhteys käy jutuista riittävän selvästi ilmi. Käsiteltävänä olevassa jutussa Ilta-Sanomien ja Auto Bildin yhteistyö kerrotaan avoimesti.

Ilta-Sanomien jutun otsikko lupaa, että “Näin säästät autoilun kustannuksissa”. Jutusta löytyvä ainoa säästövinkki on kuitenkin Auto Bild -lehden ostamiskehotus. Otsikolle ei neuvoston mielestä löydy itse jutun sisällöstä katetta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.
 

 

Puheenjohtajan langettavan päätösesityksen puolesta äänestivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Marja Irjala, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Jukka Ahlbergin eriävä mielipide langettavan perusteista:

Kantelu oli tehty kahdesta asiasta: otsikko ei vastaa juttua ja koko jutun idea oli vain mainostaa Auto Bild -lehteä. Neuvosto oli yksimielisesti langettavan kannalla ensimmäisestä asiasta, mutta asettui vapauttavalle kannalle piilomainontaa koskevassa asiassa. Mielestäni kyseessä oli ilmiselvä mainos, joka oli puettu jutun muotoon ja lehteä olisi pitänyt moittia myös piilomainonnasta. “Jutun” viimeinen kappale muun muassa alkaa virkkeellä “Uutta Auto Bild Suomi -lehteä myydään rajoitetun ajan yhdessä Ilta-Sanomien kanssa ja sen hinta on 2,90 euroa päivän Ilta-Sanomien hinnan lisäksi”. Mielestäni em. teksti on mainostekstiä, jos mikä, ja sen pukeminen jutun muotoon harhauttaa lukijaa sekä on Journalistin ohjeiden kohdan 16 vastaista.