5169/SL/13

Vapauttava

Kolumnissa kirjoitettiin ”mieshuorista”. Alatyylinen ilmaisu oli itseironinen eikä loukannut kenenkään ihmisarvoa. Vapauttava päätös äänin 11-2. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelut 27.3.2013

Kantelijan mielestä Ylänurkka-palstalla 22.3.2013 julkaistu kirjoitus ”Miksi hävetä mieshuoria?” loukkasi ihmisarvoa ja halvensi lukijoitaan, kun siinä todettiin seuraavasti: ”Paitsi ettette erota Joona Toiviota Tim Sparvista, oksettavimmat mieshuorat teistä jopa kannattavat tänään Espanjaa.” Kantelija pyytää neuvostolta kantaa siihen, onko toimittajalla oikeus haukkua sellaiset lukijat, jotka kannattavat eri urheiluseuraa. Kantelija ei pidä tällaista käytöstä hyväksyttävänä.

Salon Seudun Sanomien vastaus 25.4.2013

Päätoimittaja Ville Pohjosen mukaan ”mieshuora” on urheilun slangissa yleisesti käytetty sana. Pohjonen kertoo sen tarkoittavan ulkomaalaisen jalkapallojoukkueen kannattajaa. Hän pitää selvänä, että alatyylinen sanan herättää tunteita, mutta pitää perusteltuna sen käyttöä urheilun ilmiöitä ja keskustelun sävyjä käsittelevässä yhteydessä. Pohjonen kuvailee kantelun kohteena olevaa kirjoitusta journalismiksi, johon kuuluu kärjekäskin kielenkäyttö.

Ylänurkka-palstalla urheilutoimittajat ottavat päätoimittajan mukaan kantaa näkyvästi ja värikkäällä kielellä. Hän huomauttaa, että palstan tavoitteena on herättää keskustelua ja että kirjoituksessa esiin nostetusta ilmiöstäkin pitää voida keskustella. Pohjonen toteaa, että jutun ei ollut tarkoitus halventaa kenenkään ihmisarvoa tai vakaumusta ja arvioi kirjoituksen kritiikin kohdistuneen tosiasiassa kirjoittajaan itseensä.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Lehden urheilutoimituksen vt. esimies kirjoitti kolumnissaan tulevasta Suomen ja Espanjan välisestä jalkapallomaaottelusta ja arveli, että suomalaiset seuraavat mieluummin kansainvälisiä huippujoukkueita kuin paikallista jalkapalloa tai Suomen maajoukkuetta – ja jotkut jopa kannattavat Espanjaa. Kirjoittaja kertoi häpeävänsä niitä, jotka häpeävät suomalaista jalkapalloa. Hän kuitenkin totesi, että hänen pitäisi itse asiassa hävetä itseään, koska hänenkin on vaikea olla ylpeä omasta maajoukkueesta. ”Minä olen kuin suomalainen jalkapallo – minullakaan ei ole tervettä itsetuntoa”, hän kirjoitti.

Kärjekkäät näkemykset ja hätkähdyttävätkin kielikuvat ovat sallittuja kolumnissa, joka perustuu kirjoittajansa persoonallisiin näkemyksiin. Kantelun kohteena oleva ilmaus on yleiskielessä loukkaava, mutta sitä käytetään alatyylisessä urheiluslangissa. Kirjoittaja viittasi sillä itseensäkin ironisena tehokeinona. Neuvoston mielestä sanan käyttö oli huonosti harkittua, mutta se ei loukannut kenenkään ihmisarvoa. Neuvosto kuitenkin toivoo, että laadukkaina itseään pitävät tiedotusvälineet pyrkisivät välttämään tällaisia ilmaisuja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Salon Seudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Vapauttavan päätöksen puolesta äänestivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Langettavaa päätöstä kannattivat:
Ulla Ahlmén-Laiho ja Marja Irjala.

Ulla Ahlmén-Laihon ja Marja Irjalan eriävä mielipide:

Vaikka jutun tyylilaji salliikin kärjekkäät ilmaisut ja toimittaja pyrki pehmentämään sanomaansa itseironialla, tässä tapauksessa käytetty ilmaisu alitti raskaasti sen laatutason, jota ammattijournalistilta tulee voida odottaa.