5148/SL/13

Vapauttava

Lehti haastatteli rahoitusvaikeuksiin joutuneen yrityksen toimitusjohtajaa asianmukaisesti. Hän sai tarkistaa lausumansa etukäteen.

Kantelu 6.3.2013

Kantelija on rahoitusvaikeuksiin ajautuneen yrityksen toimitusjohtaja, jonka sitaatteja lehti julkaisi 8.2.2013 ilmestyneessä jutussaan ”Ark Therapeutics aikoo lomauttaa kaikki työntekijät”. Kantelijan mukaan sitaatit poimittiin puhelinkeskustelusta, jonka hän kävi luottamuksellisesti toimittajan kanssa ja jossa käsiteltiin toimittajan saaman uutisvinkin taustoja. Kantelija kertoo puhelun kuluessa perustelleensa toimittajalle, että yt-neuvottelujen uutisointi vaarantaisi yrityksen työpaikat pysyvästi, koska yritys oli myynnissä ja uutisointi haittaisi neuvotteluja.

Kantelijan kertoman mukaan toimittaja oli todennut, että juttu oli kuitenkin määrätty uutisoitavaksi. Siinä vaiheessa kantelija kieltäytyi kommentoimasta asiaa millään tavalla. Lisäksi hän lähetti toimituspäällikölle sähköpostiviestin, jossa vielä kielsi käyttämässä toimittajalle luottamuksellisesti antamiaan tietoja. Toimituspäällikkö vastasi, että toimittajan kanssa käyty keskustelu oli nauhoitettu. Kantelijan mielestä Savon Sanomien olisi pitänyt kertoa nauhoittamisesta. Hän katsoo lehden julkaisseen kyseenalaisin keinoin saamiaan luottamuksellisia tietoja.

Kantelija sai pyynnöstä lukea etukäteen jutun muutaman lauseen pituisen kärjen. Juttu kokonaisuudessaan oli kuitenkin laajempi. 

Savon Sanomien vastaus 25.3.2013

Päätoimittaja Jari Tourunen kertoo, että lehti on seurannut aktiivisesti Ark Therapeutic Oy:n toimintaa. Yhtiö oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja ilmoitti tammikuussa 2013 etsivänsä itselleen ostajaa. Pian tämän jälkeen Savon Sanomat sai uutisvinkin, jonka mukaan yritys oli aloittamassa yt-neuvotteluja henkilöstönsä lomauttamisesta.

Tourunen kirjoittaa, että toimittaja oli esitellyt itsensä toimitusjohtajalle ja alkanut esittää kysymyksiä. Toimittaja ei erikseen ilmoittanut tekevänsä juttua, mutta Tourusen mukaan haastateltavalle tehtiin useaan otteeseen selväksi, että lehti on tekemässä uutista yrityksen tilanteesta. Haastattelusta tehdyn nauhoituksen perusteella Tourunen arvioi, että haastateltava myös ymmärsi tämän. Aluksi haastateltava vastasi kysymyksiin, mutta ilmoitti sitten, ettei hän antanut tietoja käytettäväksi vaan kertoi vain taustoja. Toimittaja ei tähän myöntynyt. Haastateltava sai vielä tarkistaa omat lausumansa ennen julkaisemista.

Haastattelun nauhoittaminen on Tourusen mukaan hyvien yleisten periaatteiden ja Savon Sanomien toimituksen ohjeistuksen mukaista. Se takaa hänen mielestään osapuolten oikeusturvan, eikä siitä tarvitse haastateltavalle erikseen etukäteen ilmoittaa.

Päätoimittaja katsoo, että kysymyksessä ei ollut toimitusjohtajan haastattelu, vaan tältä kysyttiin kommenttia juttuun. Toimituksella oli käytettävissään tietoja, joiden pohjalta uutisen olisi voinut julkaista myös ilman toimitusjohtajan kommentteja. Tourusen mielestä uutisoinnilla oli yhteiskunnallisiakin perusteita, sillä Ark Therapeuticsilla on Kuopiossa kymmeniä työntekijöitä ja yritys on saanut yhteiskunnalta merkittäviä tukia. Ark Therapeuticsin emoyhtiö on noteerattu Lontoon pörssissä.

Ratkaisu

Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi (JO 17). Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle (JO 18).

Lehden pääuutissivun vinkkijutussa kirjoitettiin, että Ark Therapeutics käy yt-neuvotteluja koko henkilöstönsä lomauttamisesta. Kantelija kertoi jutun sitaatissa, ettei yrityksellä ollut sillä hetkellä töitä niin paljon kuin tilauskirjat edellyttäisivät. Sama sitaatti julkaistiin myös itse uutisessa. Sen lisäksi kantelijan nimiin merkittiin uutisessa toinen sitaatti, jossa hän kommentoi aikaisempaa epäonnistunutta yritystä saada yritykselle lisärahoitusta. Muuten vinkkijuttu ja uutinen käsittelivät Ark Therapeuticsin liiketoimintaa ja taloudellista alamäkeä. Niiden julkaisemisen jälkeen maaliskuussa 2013 yritys myytiin investointipankille.

Neuvostolla on ollut käytössään nauhoitus haastattelusta. Sen perusteella kantelija ensin vahvisti toimittajan tiedon tulevista yt-neuvotteluista. Sitten hän lupasi kertoa tilanteen taustoja, mutta toivoi, että voisi sen jälkeen keskustella toimittajan kanssa siitä, mitä tietoja lehti julkaisee. Toimittaja ei vastannut tähän mitään. Lopulta kantelija pyysi, että yt-neuvotteluista ei kerrottaisi yleisölle lainkaan, ennen kuin yrityksen rahoitus on selvinnyt.

Journalistin ohjeet velvoittavat toimittajan erikseen kertomaan, tekeekö hän haastattelua vai hankkiiko taustatietoja. Nauhoituksesta kävi selvästi ilmi, että toimittaja halusi haastateltavalta vahvistuksen yrityksen tulevista yt-neuvotteluista. Näin ollen kantelijan on neuvoston mielestä pitänyt ymmärtää, että toimittaja oli tekemässä juttua. Kantelija esitti toimittajalle toiveen antamiensa tietojen ja koko jutun julkaisematta jättämisestä. Lehdellä oli kuitenkin oikeus käyttää itsenäistä journalistista harkintavaltaansa ja jättää kantelijan toive huomioimatta. Julkaistut tiedot eivät sisältäneet sellaisia arkaluonteisia seikkoja, joista ei olisi Journalistin ohjeiden perusteella voinut kertoa lukijoille.

Uutinen oli paikallisesti ja valtakunnallisestikin merkittävä, sillä se käsitteli aikanaan paljon mielenkiintoa ja odotuksia herättänyttä geenilääkkeiden valmistajaa. Kantelija ei ole esittänyt, että juttu olisi sisältänyt virheitä.

Nauhoittamisesta ei tarvitse kertoa haastateltavalle erikseen. Nauhoituksen tarkoitus on varmistaa haastatellun kommenttien julkaiseminen mahdollisimman tarkassa muodossa. Kantelija sai myös tarkistaa omat sitaattinsa etukäteen. Koko jutun tarkistamiseen hänellä ei Journalistin ohjeiden mukaan ollut oikeutta.   

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kari Heino, Timo Huovinen, Marja Irjala, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento