5086/AL/12

Vapauttava

Kantelijan kerrottiin lyöneen joukkueen jäsentä agilityn maailmanmestaruuskisoissa, vaikka asia oli edennyt vasta esitutkintavaiheeseen. Kantelijan nimen julkaiseminen oli perusteltua, sillä hän toimi lajiliitossa vastuullisessa asemassa. Hän sai jälkikäteen julki oman kannanottonsa.

Kantelu 21.12.2012 

Kantelijan mielestä 13.12.2012 julkaistu juttu ”Agilityn MM-kisoissa nyrkkipyykkiä” rikkoo JSN:n periaatelausumaa. Hän tulkitsee vuonna periaatelausumaa ”Nimi rikosuutisissa” vuodelta 1981 siten, että lehti ei olisi saanut kertoa vain yhden osapuolen kertomaa asiassa, joka oli vasta esitutkinnassa. Kantelijan mielestä lehti antoi virheellisesti ymmärtää, että hän olisi ollut ainoa osallinen väkivaltaan. Hän kertoo, että esitutkinnan nimikkeenä on kahden henkilön osalta lievä pahoinpitely ja kolmannen osalta kunnianloukkaus. Kantelija epäilee, että jutun tietolähteenä oli käytetty kunnianloukkauksesta epäiltyä henkilöä.

Kantelija pitää asiavirheenä myös lehden mainintaa, jonka mukaan hän olisi toiminut vastuuhenkilönä maajoukkueen valmentajana ja tässä roolissa pahoinpidellyt kantelijaa. Hän katsoo olleensa mukana kilpailijana samalla tavalla kuin tapauksen muutkin osapuolet. Hän pitää agilityä niin pienenä lajina, ettei voi sen perusteella olla julkinen henkilö.

Kantelija kirjoittaa, että lehti pyysi juttuun kommenttia hänen vaimonsa sähköpostin kautta, vaikka kantelijan omatkin yhteystiedot olisivat olleet helposti saatavilla.

Koiramme-lehden vastaus 30.11.2012

Päätoimittaja Tapio Eerolan mukaan lehti sai tietonsa useista luotettavista lähteistä, eikä sellaisina käytetty ”jupakan toisia osapuolia”. Eerolan mukaan jutun tiedot pitivät paikkansa: kantelija oli lyönyt agilitymaajoukkueen toista kilpailijaa. Päätoimittaja viittaa myös lääkärin raporttiin, jonka perusteella kantelija oli lyönyt lujaa.

Eerolan mielestä agility ei ole pieni laji, vaan ylivoimaisesti suurin koiraurheilulajeista ja Valo ry:n tukijäsenjärjestö eli urheiluliitto. Suomen Agilityliitolla on noin 20 jäsenyhdistystä, ja niiden piiriin kuuluu päätoimittajan mukaan useita tuhansia kilpailijoita. Hän kirjoittaa, että lajissa järjestetään vuosittain SM- ja MM-kilpailut. Lajin menestyneimpiä suomalaisia kilpailijoita, kuten kantelijaa, Eerola pitää varsin tunnettuina koiraurheilijoina.

Hänen mukaansa kantelija toimi Agilityliiton omien nettisivujen perusteella liiton päävalmentajana ja siten kaikissa tapauksissa lajin ja liiton vastuuhenkilönä. Eerola toteaa kantelijan olevan myös liiton hallituksen jäsen. Liiton perustana puolestaan ovat ”liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet”. Päätoimittaja pitää koiraurheilussa tapahtuneita pahoinpitelyitä erittäin harvinaisina. Kantelijan nimi päätettiin julkaista, koska kilpakumppanin lyöminen ja ruumiinvamman tuottaminen on vakava rikkomus koiraharrastuksen eettisiä normeja vastaan. Kantelija on Eerolan mukaan aiheuttanut aiemminkin välikohtauksen agilityn arvokisojen yhteydessä, mikä on johtanut Suomen Kennelliiton hallituksen käsittelyyn.

Eerolan mielestä ”Nimi rikosuutisissa” periaatelausumasta löytyy tukea nimen julkaisemiselle, sillä kantelijaa voi pitää lausumassa mainittuna julkisuuden henkilönä urheilun alalta. Hän on päätoimittajan mukaan myös hallinnollista valtaa käyttävä henkilö oman urheilulajinsa piirissä. Näin hän ei nauti kattavinta nimensuojaa. Lehden julkistamisratkaisuun vaikutti myös se, että välikohtaus tapahtui MM-kisamatkalla. Teon laatu ja tekijän asema puolsivat päätoimittajan mielestä nimen julkaisemista.

Päätoimittaja kertoo, että kantelijalta pyydettiin kommenttia juttuun kahteen kertaan sähköpostitse. Viestit lähetettiin kantelijan ja hänen vaimonsa yhteisen agility-yrityksen osoitteeseen, ei vaimon henkilökohtaiseen osoitteeseen. Päätoimittajan mukaan kantelija ei vastannut toimituksen viesteihin, mutta yritti muuta kautta vaikuttaa jutun julkaisemiseen. Tästä syystä Eerola pitää varmana, että kantelija on lukenut toimituksesta lähetetyt sähköpostit ja tiennyt artikkelista etukäteen.

Ratkaisu

Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Periaatelausuma Nimi rikosuutisissa.

Jutussa kirjoitettiin Suomen MM-kisajoukkueen jääneen ilman mitalia ensi kertaa kahdeksaan vuoteen. Lehti kertoi, että pettymys purkautui kahden joukkueen jäsenen väliseen suukopuun, jonka jälkeen toinen jäsen löi toista nyrkillä kasvoihin. Lyöjäksi nimettiin kantelija, joka jutun mukaan oli Agilityliiton päävalmentaja ja hallituksen jäsen. Lehti totesi hänen toimineen myös MM-kisoissa maajoukkueen päävalmentajana. Tapauksen kerrottiin etenevän Kennelliiton kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Kantelija ei jutun mukaan halunnut kommentoida tapahtunutta lehdelle. Lehden seuraavassa numerossa julkaistiin kantelijan vastineeksi ja oikaisupyynnöksi nimeämä kirjoitus. Siinä hän paheksui nimensä julkaisemista ja kiisti olleensa aloitteellinen väkivaltaisessa välikohtauksessa. Lisäksi hän kielsi olleensa kisamatkalla maajoukkuevalmentajana. Päätoimittaja kommentoi kantelijan kirjoitusta.

Kantelija vetoaa neuvoston periaatelausumaan, jonka mukaan ”pääsääntönä on pidettävä sitä, ettei henkilöllisyyttä paljasteta ennen tuomioistuinkäsittelyä. Tästä säännöstä voi poiketa, jos teon laadusta tai tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puoltavat. Jos nimi julkaistaan ennen tuomioistuinkäsittelyä, on syytä esittää syytösten perustelut ja antaa epäilylle mahdollisuuksien mukaan heti tilaisuus selitykseen”. Periaatelausumassa korostetaan, että toimitusten on ennen nimen julkaisemista arvioitava epäillyn teon laatua ja tekijän asemaa.

Agility on kasvanut merkittäväksi koiraurheilulajiksi, ja lajiliitto on saanut valtionavustuksia esimerkiksi valmennusjärjestelmän kehittämiseen. Lehdellä oli perusteet kertoa poikkeuksellisesta välikohtauksesta tällaisen lajin MM-kisoissa. Neuvosto pitää kantelijan roolia agilityn piirissä niin merkittävänä, että yleisöllä oli oikeus saada tietoa hänen epäurheilijamaiseksi ja rikolliseksi epäillystä käytöksestään jo ennen oikeuden tuomiota. Artikkelissa kantelijan väitettiin virheellisesti toimivan Agilityliiton maajoukkueen päävalmentaja. Kantelija kuitenkin vaikutti kisojen aikaan muissa alan merkittävissä luottamustehtävissä, muun muassa liiton hallituksen jäsenenä. Oman yrityksensä nettisivuilla kantelija esittäytyi liiton päävalmentajaksi vielä 13.6.2013.

Kantelijalle tarjottiin etukäteen mahdollisuutta kommentoida juttua. Kommenttipyyntö lähetettiin päätoimittajan mukaan kantelijan ja hänen vaimonsa yrityksen sähköpostiosoitteeseen, mutta kantelija ei ottanut toimitukseen yhteyttä. Hän joutui jutun perusteella erittäin kielteiseen julkisuuteen, joten hänelle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Päätoimittaja lisäsi sen perään oman kommenttinsa, jossa perusteli kantelijan nimen julkaisemista tämän merkittävällä asemalla Agilityliitossa. Neuvoston mielestä se ei heikentänyt kantelijan oman kannanoton uskottavuutta. Kommentissaan päätoimittaja toisti alkuperäisessä uutisessa olleen virheen, jonka mukaan kantelija toimi MM-kisoissa päävalmentajana. Koska kantelija itsekin käytti omalla nettisivullaan päävalmentajan titteliä, neuvosto ei pidä päätoimittajan laiminlyöntiä merkittävänä.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koiramme-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Salla Vuorikoski.