5030/SL/12

Langettava

Lehti haastatteli reportaasissaan henkilöitä, jotka esiintyivät väärillä nimillä. Oikeat henkilöt joutuivat haastattelulausumien vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti ei tarkistanut riittävän huolellisesti haastateltavien nimiä eikä ottanut korjauksessaan riittävästi vastuuta vääristä tiedoista.

Kantelu 17.10.2012

Kantelu kohdistuu Kainuun Sanomissa 5.8.2012 otsikolla ”Ihanat naiset ratissa” julkaistuun juttuun, joka kertoi korttelirallista. Jutussa käsitellyistä veljeksistä kantelija sekä hänen nuoremmat veljensä ovat selvästi yksilöitävissä ja tunnistettavissa. Kantelun mukaan veljeksillä ei kuitenkaan ole lehtijutun kanssa mitään tekemistä. Joku on pilaillen esiintynyt ”N:n veljeksinä” toimittajalle, joka on kirjoittanut jutun lehteen. Kahdella veljeksistä on Opel-merkkiset autot ja kantelija mainitaan koko nimeltä. Tämä on kantelijan mielestä riittävä yksilöinti Kajaanin kokoisella paikkakunnalla.

Kantelijan suuhun laitettiin muun muassa lausahdus: ”N:t ovat sitä mieltä, että kun tosimiehet harrastavat seksiä, naiset ovat vain tiellä”. Kantelija sanookin olevansa järkyttynyt siitä, kuinka tällainen juttu päätyy asialliseen lehteen pilaten hänen maineensa täysin.

Kantelija sai kuitenkin pienen oikaisun aikaiseksi, kun veljekset kävivät neuvottelemassa toimitussihteerin kanssa asiasta. Hän suhtautui asiaan oikeanlaisella vakavuudella ja ymmärsi lehtijutun loukanneen veljeksiä. Kantelijan mielestä oikaisu oli kuitenkin riittämätön korvaamaan aiheutuneen harmin.

Kainuun Sanomien vastaus 1.11.2012

Päätoimittaja Matti Piirainen vastaa, että Kainuun Sanomien jutussa toimittaja kertoo nuorten ”pilistelystä”. Hän törmää nuorten miesten joukkoon, jotka esittelevät itsensä ”N:n veljeksiksi”. Reportaasissaan toimittaja kirjoittaa nuorten ”väittävän” itseään N:ksi ja lisäksi nimeää heistä vielä yhden ”Muka-N:ksi”.

Kantelijan mielestä jutusta ei käynyt tarpeeksi selvästi esille, että esiintyjät eivät olleet oikeita N:sia. Tämän johdosta päätoimittaja kertoo tarjonneensa kantelijalle kaksi vaihtoehtoa: Hän voi joko lähettää vastineen tai lehti julkaisee selventävän tiedon, että ”Muka-N:t” eivät olleet oikeita N:sia. Päätoimittaja selvitti kantelijalle, että vastineen hän voi laatia itse, mutta selventävän uutisen lehti laatii itse.

Puhelinkeskustelussa päädyttiin päätoimittajan mukaan jälkimmäiseen ratkaisuun ja lehti julkaisi 8.8.2012 samalla aukeamalla, jolla alkuperäinen juttu oli julkaistu, tarkentavan uutisen. Juttu varustettiin vielä aikaisemman jutun leikkeellä, että lukijat rinnastaisivat sen aikaisempaan reportaasiin. Kantelija ei ole lähettänyt lehdelle omaa vastinetta tai korjausvaatimusta.

Reportaasi nuorten ”pilistelystä” ja illanvietosta, on kirjoitettu ”ronskiin” tapaan, joka tyylillään varmasti kuvaa illan tapahtumia. ”Muka-N:t” on voinut syntyä erheellinen kuva haastatelluista. Tämän vuoksi lehti on kantelijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti julkaissut korjauksen.

Koska keskustelut kantelijan kanssa on käyty puhelimitse eikä sähköpostitse, neuvoston on päätoimittajan mukaan mahdotonta saada kuvaa niiden sisällöstä. Kantelija on oikeassa, että päätoimittaja ei ollut lukenut juttua etukäteen, koska oli tuolloin vuosilomalla.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. (JO 22).

Kainuun Sanomat julkaisi jutun ns. pilistelystä eli nuorten korttelirallista. Toimittaja haastatteli muun muassa nuoria miehiä, jotka sitten jutussa esiintyivät NN:nä ja N:n veljeksinä. Juttuun heidät kirjattiin N:nä, Muka-N:nä, ”väittävät olevansa N:n veljeksiä” ja ”NN:ksi itsensä esittelevänä”. Repliikit ja tapahtumain kuvaukset olivat suorasukaisia ja yksityiskohtaisia. Jutussa muun muassa todetaan, että kantelija ”laskee housut alas ja vetää kalsarit kainaloihin” julkisella paikalla. Oikeilla veljeksillä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa, vaan jotkut muut olivat esiintyneet heinä. Lehti julkaisi myöhemmin korjauksen otsikolla ”Väärät nimet hämmensivät”.

Kantelija joutui jutussa esitettyjen tietojen ja haastattelulausumien vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka korjaaminen jälkeenpäin oli hankalaa. Lehdessä julkaistu korjaus oli yhdessä revinnäisen kanssa kooltaan riittävä, mutta sisällöltään niin niukka ja epämääräinen, että se ei neuvoston mielestä riittänyt korjaamaan aiheutettua vahinkoa ja mielipahaa. Toimitus ei oikaisussaan ottanut vastuuta tapahtuneesta, vaan sysäsi sen väärillä nimillä esiintyneille haastatelluille.

Alkuperäisen jutun sanamuodot paljastavat, että toimittaja itsekin epäili haastateltavien henkilöllisyyttä. Sen takia hänen tai Kainuun Sanomien toimituksen olisi pitänyt erityisen huolellisesti tarkistaa ennen jutun julkaisua haastateltavien henkilöllisyydet. Epäselvissä tapauksissa nimiä ei pidä käyttää, jos tarkistaminen ei onnistu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.