5003/AL/12

Vapauttava

Lehti kertoi pesäpallojoukkueen kariutuneesta pelaajasiirrosta. Seura vaati ensin oikaisua juttuun, mutta luopui myöhemmin vaatimuksestaan. Jutussa nimeltä mainittu kantelija ei ollut yhteydessä toimitukseen.

Kantelu 27.9.2012

Kantelijan mukaan Urheilulehdessä julkaistiin 6.9.2012 juttu “Isä, poika ja pyhä henki – riita kuumentaa lakeuksilla”. Kantelijan mukaan jutussa mainittiin hänen nimensä useasti valheellisin väittämin. Lehti ei ollut kantelijaan missään yhteydessä ennen juttua eikä sen jälkeenkään ole vastannut yhteydenottopyyntöihin. Jutussa mainitun seuran edustaja lähetti lehteen oikaisupyynnön, mutta lehti ei sitä julkaissut.

Urheilulehden vastaus 17.10.2012

Päätoimittaja Jukka Rönkä vastaa, että Urheilulehti on hänen kirjoittamassaan jutussa uutisoinut Nurmon Jymyn ja Seinäjoen Maila-Jussien fuusiona syntyneen Superpesiksen yhdistelmäseura Jymy-Jussien pelaajasiirtoihin liittyvistä erimielisyyksistä.

Juttu kertoi, että Koskenkorvan lyöjäjokerin Jymy-Jusseihin tapahtuvan siirron ehdoksi oli esitetty pelaajan managerin (kantelijan) pojan siirtyminen samassa yhteydessä Jymy-Jussien lukkariksi. Jutussa on päätoimittajan vastauksen mukaan myös kerrottu, että mainittu jo valmiiksi neuvoteltu lyöjäjokerin siirto Jymy-Jusseihin kariutui vaaditun kytköksen johdosta.

Päätoimittaja Rönkä vastaa, että Urheilulehti on saanut tiedot toisistaan riippumattomilta seuraan läheisissä kytköksissä olevilta henkilölähteiltä. Urheilulehti ei lähdesuojan vuoksi paljasta lähteiden nimiä.

Jymy-Jussit Oy on toimittanut Urheilulehdelle 10.9.2012 oikaisupyynnön, jossa se toteaa, että Jymy-Jussien edustajat eivät ole olleet missään vaiheessa tekemisissä kantelijan kanssa, eivätkä ole neuvotelleet hänen kanssaan hänen poikansa siirrosta Seinäjoelle.

Urheilulehden saamien tietojen mukaan lyöjäjokeri on neuvotellut suoraan Jymy-Jussien edustajien kanssa. Hän on näissä neuvotteluissa välittänyt Jymy-Jusseille kyseisen ehdon kantelijan pojan siirrosta hänen oman siirtonsa ehtona. Seuran ja kantelijan välisiä neuvotteluja ei päätoimittajan mukaan ole käyty, eikä tätä ole myöskään Urheilulehden jutussa väitetty. Olennaista artikkelin kannalta on, että kantelijan pojan siirto on asetettu lyöjäjokerin siirron ehdoksi. Tämä pitää Urheilulehden lähteiltään saamien tietojen mukaan paikkansa.

Rönkä kertoo vastanneensa 10.9.2012 Jymy-Jussien edustajalle, että Urheilulehti oikaisee mahdolliset virheelliset tiedot, mikäli näitä todetaan olevan. Jymy-Jussien edustaja on ilmoittanut päätoimittajalle, että ”omasta puolestani pidän kirjoituksianne asiallisina ja jos niiden takana on faktaa niin huonohan sitä on muuksi muuttaa.”

Uutisessa ei ole ollut päätoimittajan mukaan sellaisia olennaisia virheitä, jotka olisivat vaatineet oikaisua. Kirjoitus ei myöskään sisällä sellaisia kantelijaa koskevia kielteisiä tietoja, joiden vuoksi hänelle olisi tullut varata oikeus omaan kommenttiin ennen kirjoituksen julkaisua. Kantelija ei ole pyytänyt kirjoituksen jälkeen vastineoikeutta.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Urheilulehti kertoi pesäpalloseuran pelaajaneuvotteluista. Jutun mukaan lyöjäjokerin siirto kariutui siihen, kun tämän manageri asetti siirron ehdoksi myös oman poikansa siirron saman seuran lukkariksi. Seura vaati oikaisua, jonka mukaan kantelija ei ole neuvotellut pelaajasiirroista. Myöhemmin seura perui oikaisuvaatimuksensa. Kantelija ei ole ollut yhteydessä Urheilulehteen.

Urheilulehden jutussa sanotaan, että “– neuvonantajana toimiva NN [kantelija] torppasi siirron”. Seuran oikaisupyynnön mukaan “– edustajat ovat neuvotelleet vain suoraan XX:n [lyöjäjokeri] kanssa ja eivät ole missään vaiheessa olleet tekemisissä NN:n [kantelija] kanssa –“.  Lainauksista käy neuvoston mielestä ilmi, että lehti ei ole kirjoittanut kuten oikaisupyynnössä lehden väitetään kirjoittaneen. Lisäksi neuvosto toteaa seuran loppujen lopuksi peruneen oikaisuvaatimuksensa.

Jos kantelija katsoi, että hän oli joutunut Urheilulehden jutun vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, hänen olisi pitänyt tarjota lehdelle omaa kannanottoaan julkaistavaksi. Näin kantelija ei kuitenkaan menetellyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urheilulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.