4950/AL/12

Langettava

Lehti arvioi keskeisen jääkiekkovaikuttajan toimintaa ja persoonaa. Asemansa puolesta hänen on kestettävä kovaakin kritiikkiä. Syytökset vainoharhaisuudesta, vertaaminen Staliniin ja vihjailut perheen sisäisistä asioista kuitenkin olivat kohtuuttomia. Tällaisiin väitteisiin ei voi vastata omalla kannanotolla.

Kantelu 30.7.2012

Suomen Ammattivalmentajien tekemä kantelu käsitellään Erkka Westerlundin suostumuksella.

Kantelun mukaan Erkka Westerlundista 7.6.2012 julkaistu artikkeli Horiseva lajivanhus perustuu toimittajan omaan, tulkinnalliseen asioiden ja asiayhteyksien mielikuvitukselliseen yhdistelyyn. Asioille ja asiayhteyksille ei artikkelissa kyetä osoittamaan todellisuuspohjaa, mutta silti ne esitetään tosiasioina. Otsikointi etusivulla sekä artikkelissa on kantelun mukaan kauttaaltaan yliampuvan shokeeraavaa ja Westerlundin persoonan nujertamiseen pyrkivää. Ne eivät perustu tosiasiallisiin tapahtumiin.

Westerlund on kantelun mukaan tunnetuimpia jääkiekkovalmentajiamme ja -vaikuttajiamme. Häneltä itseltään ei ole kysytty mielipidettä, omaa näkemystä tai perusteluja toimilleen kyseisen artikkelin esittämiin väittämiin, vaikka kirjoituksen sisältö asettaa hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Kantelun mukaan Westerlundia, hänen toimintatapojaan ja luonteenpiirteitään on kuvailtu ihmisarvoa alentavilla määreillä. Artikkelissa on lisäksi kirjoitettu Westerlundin olevan diktaattorina kuin Stalin sekä vainoharhainen – hänen on siis kantelun mukaan väitetty olevan psyykkisesti sairas. Artikkelissa on vahvoja ikärasismin piirteitä, jotka kaiken lisäksi johtavat lukijaa harhaan valmentajan osaamisen kehittymistä arvioitaessa. Onhan tunnettua, että valmentajan ammattitaito iän, kokemuksen ja oppimisen myötä kypsyy ja kehittyy. Artikkeli kokonaisuudessaan vähättelee Westerlundin osaamista, valmentajaa ihmisenä ja valmentamista työnä. Kirjoittaja ei kantelun mukaan anna arvoa Westerlundin koulutukselle, pitkäjänteiselle työlle, saavutetuille tuloksille, ammatille, osaamiselle eikä toimintatavoille. Kirjoittajan pyrkimyksenä on artikkelillaan nujertaa Westerlundin tulevaisuus valmentajana.

Kantelun mukaan Westerlundin ja hänen perheensä elämää on käsitelty artikkelissa tavalla, joka rikkoo räikeästi yksityiselämän suojaa. Kirjoitetuilla asioilla ei ole mitään tekemistä jääkiekkovalmennuksen kanssa.

Urheilulehden vastaus 20.9.2012

Päätoimittaja Jukka Rönkä vastaa, että Urheilulehti on Petteri Sihvosen kirjoittamassa kolumnissa ottanut kriittisesti kantaa Erkka Westerlundin asemaan, valmennukseen ja mahdolliseen tulevaisuuteen suomalaisen jääkiekon parissa.

Westerlund on Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja eri seurajoukkueiden päävalmentajana menestystä saavuttanut jääkiekkovalmentaja. Hän toimii nykyään Vierumäen urheiluopiston rehtorina. Westerlund on toiminut ja toimii useissa luottamustehtävissä jääkiekkoliiton ja muiden huippujääkiekkoon liittyvien tahojen orgaaneissa. Westerlund on päätoimittaja Röngän mukaan kiistatta sellaisessa asemassa suomalaisessa huippujääkiekossa, että hänen toimintaansa voi ja tulee voida arvioida kriittisesti ja kärjekkäästikin.

Kolumnissa arvioidaan, onko Westerlundilla vielä annettavaa suomalaiselle huippujääkiekolle valmentajana tai urheilun johtotehtävissä. Kolumnissa ei Urheilulehden vastauksen mukaan ole esitetty virheellisiä asiatietoja, vaikka kolumni tyyliltään on liioitteleva ja kärjekäskin.

Tiedot perustuvat sekä kolumnistin omakohtaiseen kokemukseen että lähteiltä kuultuun Westerlundista ja hänen johtamistyylistään. Otsikko Horiseva lajivanhus viittaa kolumnistin mielipiteeseen siitä, että Westerlundilla ei suomalaisen jääkiekon parissa tekemästään pitkästä urasta huolimatta ole enää annettavissa mitään suomalaiselle huippujääkiekolle. Tätä mielipidettä on Röngän mukaan perusteltu mm. kolumnistin analyysillä Westerlundin valmennuksesta. Otsikointi ei viittaa miltään osin Westerlundin fyysiseen ikään.

Maininnat diktaattoriin ja Staliniin viittaavat päätoimittajan mukaan toisaalta Westerlundista jääkiekon sisäpiireissä käytettyyn lempinimeen ja toisaalta johtamistyyliin, jonka mukaisesti Westerlund pitää päätöksenteon itsevaltaisesti ”omissa näpeissään”.

Kolumnin viittauksella ”vainoharhaisuuteen” ei Röngän mukaan väitetä, että Westerlund olisi psyykkisesti sairas. Kolumnisti on tavannut henkilökohtaisesti Westerlundin kymmeniä kertoja ja keskustellut kymmenien ihmisten kanssa hänen toimintatavoistaan. Näiden kokemusten ja keskustelujen perusteella kolumnisti on muodostanut mielipiteensä siitä, että Westerlund on tarpeettoman epäluuloinen ja jopa vainoharhainen arvioidessaan jääkiekkopiireissä työskentelevien valmentajien, pelaajien ym. laji-ihmisten toiminnan motiiveja. Tämä on päätoimittajan mukaan myös heijastunut käytännössä Westerlundin toimintaan. Kolumnissa on myös esimerkkinä ”vainoharhaisuudesta” esitetty viittaus Tommi Kerttulan MM-kisoissa kokemaan, mitä faktaa kantelussa ei ole kiistetty. Päätoimittaja arvelee, että tästä viittauksesta lukijoille ilmenee minkälaisesta ”vainoharhaisuudesta” on kyse. 

Urheilulehden esittämä arvostelu ei päätoimittajan mielestä ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kirjoitus ei sisällä sellaisia Westerlundia koskevia journalistin ohjeiden tarkoittamia kielteisiä tietoja, joiden vuoksi Westerlundille olisi tullut varata oikeus omaan kommenttiin. Kysymys on kolumnista ja kolumnistin mielipiteistä.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava — (JO 26).

Urheilulehden kansiotsikossa Westerlundia kuvattiin seuraavasti: “Erkka Westerlund on horiseva lajivanhus”. Lehden sisällysluettelossa todettiin: “Erkka Westerlund on lajinvanhus, josta aika on ajanut auttamatta ohi” ja “Mies menneisyydestä. Armoton henkilökuva Erkka Westerlundista”. Sisäsivun jutun otsikko toisti: “Horiseva lajivanhus”. Itse jutussa keskityttiin pääosin Westerlundin toimintaan jääkiekon parissa. Hänen persoonaansa kuvattiin vainoharhaiseksi sekä ammattisairaaksi, ja häntä verrattiin Staliniin. Jutussa myös esitettiin rankka ja asiaton vihjaus, joka kohdistui Westerlundin rooliin lastensa isänä.

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana ja keskeisenä urheiluvaikuttajana Westerlundin on kestettävä ankaraakin arvostelua. Hänen työnsä on vapaasti yleisön ja median arvioitavissa. Sen vuoksi kritiikki voi olla poikkeuksellisen kovaa ja kärjekästä.

Arvostelulla on kuitenkin rajansa. Epämääräinen vihjaus Westerlundista isänä nostaa hänen lapsensa yhteyteen, johon he eivät kuulu. Neuvoston mielestä Urheilulehti ei myöskään pysty perustelemaan käyttämiänsä termejä “vainoharhainen” ja “ammattisairas”, vaan ne jäävät kirjoittajan omiksi johtopäätöksiksi. Vertaus miljoonien ihmisten surmaamisesta vastuussa olleeseen Staliniin on loukkaava. Ilmaisun käyttämistä julkisella forumilla ei voi perustella sisäpiirin kielenkäytöllä.

Päätoimittaja puolustaa kirjoitusta luokittelemalla sen kolumniksi eli mielipidekirjoitukseksi. Tätä ei kuitenkaan tehdä selväksi lukijalle. Tässä tapauksessa arvostelu oli niin kohtuutonta, ettei edes kirjoituksen julkaiseminen kolumnina olisi tehnyt siinä käytetyistä asiattomista ilmaisuista hyväksyttäviä. Tällaisiin väitteisiin ei voi vastata omalla kannanotolla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urheilulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Puheenjohtaja Risto Uimonen, Ulla Ahlmén-Laiho, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.