4871/SL/12

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Lehti käsitteli pääkirjoituksessaan historian hirmuhallitsijoita, norjalaista joukkomurhaajaa ja suomalaista oppositiojohtajaa, mutta ei kuitenkaan rinnastanut heitä toisiinsa.

Kantelu 21.4.2012

Kantelijan mukaan Iltalehden pääkirjoituksessa 21.4.2012, Ihmismielen syöverit ovat nousseet esiin, yhdistettiin Stalin, Hitler, Pol Pot, Timo Soini ja perussuomalaiset tavalla, joka loukkaa journalistin ohjeiden kohtaa 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Kantelija on perussuomalaisten kansanedustaja. Kantelun käsittelylle Julkisen sanan neuvostossa on Perussuomalaiset r.p.:n puheenjohtajan Timo Soinin suostumus.

Iltalehden vastaus 15.6.2012

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehden pääkirjoitus ei rinnasta sen enempää Timo Soinia kuin perussuomalaisiakaan ko. kirjoituksessa mainittuihin Staliniin, Hitleriin tai Pol Potiin.
Pääkirjoituksen alkuosassa pohditaan hyvin erilaisten – ajankohtaisten – väkivallan tekojen motiiveja. Pääkirjoituksessa muistutetaan, että vaikka monia tuomittavia tekoja tehneet eivät olekaan syyntakeettomia, niin myös ympäristö voi vaikuttaa mielen vääristymän laukeamiseen.

Päätoimittaja Kivelä huomauttaa, että muukalaiskammoinen ympäristö voi ruokkia tuomittavia väkivallan tekoja. Siksi pääkirjoituksessa todetaan myös kuinka tärkeää olisi se, että Timo Soini vetäisi selvän rajan edustamansa suuntauksen ”muukalaiskammoiseen siipeen”. Kivelä huomauttaa lisäksi, ettei kantelija ole tarjonnut asiasta näkemystään tai ollut muussakaan yhteydessä Iltalehteen.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Iltalehden pääkirjoitus pohti mahdollisuuksia estää hirmutekoja. Samaan aikaan käytiin Norjassa oikeutta joukkomurhaaja Breivikiä vastaan. Hänen lisäkseen pääkirjoituksessa mainittiin muun muassa Hitler, Stalin ja Timo Soini. Iltalehden pääkirjoituksessa sanottiin muun muassa, että ”Timo Soini ei ole kuitenkaan vetänyt selvää rajaa muukalaiskammoiseen siipeen”.

”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta”, alkaa Journalistin ohjeiden johdanto. Sananvapauden ydinaluetta ovat puolestaan poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu. Tämän vuoksi mielipiteitä voi ilmaista hyvinkin värikkäästi ja kärjekkäästi. Pääkirjoituksessa ilmaistaan lehden linja ja mielipide ajankohtaisista asioista. Se on osa yhteiskunnallista keskustelua. Pääkirjoituksen yksi tehtävä on kannustaa muutkin mukaan keskusteluun.

Politiikassa mukana olijoiden on kestettävä sitä kärjekkäämpi kritiikki, mitä merkittävämmässä asemassa he toimivat. Perussuomalaiset on eduskunnan kolmanneksi suurin puolue 39 kansanedustajallaan. Johtavan oppositiopuolueen kansanedustajien ja varsinkin sen puheenjohtajan on siedettävä ankaraakin arvostelua.

Iltalehden pääkirjoituksessa mainittiin historian hirmuhallitsijoita ja norjalainen joukkomurhaaja, mutta Julkisen sanan neuvoston mielestä perussuomalaisiin tai heidän puheenjohtajaansa ei kuitenkaan rinnastettu heihin. Lehti ainoastaan vaati perussuomalaisten johtoa tuomitsemaan puolueen muukalaiskammoisen siiven. Neuvosto huomauttaa, että kirjoitukseen olisi myös voinut vastata.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Hannu Helineva, Timo Huovinen, Marja Irjala, Tuomo Lappalainen ja Jaakko Ujainen.