4752/AL/11

Langettava

Julkisen sanan neuvoston äänin 7-4 antama langettava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkastamista koskevassa asiassa. Lehti kertoi kantelijan tapailleen kansanedustajaa. Lehti luotti nimettömiin lähteisiinsä eikä tarkastanut näiltä saamiaan tietoja riittävän hyvin. Lehti myös mitätöi haastateltavan kommentin. Jutun aiheuttamaa haittaa ei olisi voinut korjata oman kannanoton avulla. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelu 24.11.2011

Kantelija katsoo olevansa tunnistettavissa 10.11.2011 lehden paperiversiossa ja nettisivuilla julkaistuista jutuista, joissa kerrottiin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen tapailleen salaa kantelijaa. Kantelijaa ei esitelty jutussa nimellään.

Lehti kertoi kansanedustajan kotikonnuilla tiedetyn, että kantelija ja kansanedustaja olivat rentoutuneet töiden eli reportaasin tekemisen jälkeen erään yksityishenkilön mökillä. Kantelijan mukaan tämä väite sisälsi olennaisen virheen. Oikeasti mökissä tehtiin vain reportaasia, ja paikalla olivat myös uutiskuvaaja ja mökin omistaja. Osa mökissä kuvatusta materiaalista päätyi tv-uutisissa esitettyyn reportaasiin. Kuvausten jälkeen kantelija ja kuvaaja ajoivat kansaedustajan tämän kotitalolle ja jatkoivat matkaansa hotellille. Mökin omistajan kantelija arvioi olleen kovin otettu tunnetuista vieraistaan, joten tämä otti kuvia muistoksi. Kantelija olettaa mökin omistajan näyttäneen kuvia tuttavilleen, minkä jälkeen mökkivierailu ja kuvat ovat jonkun ”vinkkimiehen” kautta tulleet lehden tietoon.

Kantelija kirjoittaa, että lehdellä on erityisen suuri syy suhtautua kriittisesti omiin tietolähteisiinsä, sillä lähteillä on mahdollisuus hyötyä lehden tarjoamista vinkkipalkkioista. Hänen mukaansa lehden sekkivihkojournalismi jopa kannustaa vääristeltyjen, puutteellisten tai kokonaan valheellisten vinkkien antamiseen. Tämä puolestaan lisää lehden omaa vastuuta vinkkien todenperäisyyden tarkistamisessa.

Kantelija sai vastata jutussa osaan hänestä esitetyistä väitteistä. Hän myönsi tavanneensa Hakkaraista muutaman kerran Helsingissä jommankumman asunnossa. Kantelija ei miellä, että tuttavien kyläilyt olisivat lehden mainitsemia salatapaamisia.

Hän pitää erityisen loukkaavana, että lehti väitti hänen olleen ”rentoutumassa” kahden kesken Hakkaraisen kanssa heti haastattelun tekemisen jälkeen eli ennen kuin juttu oli tehty valmiiksi. Kantelija pitää tällaista vihjausta vakavana hyökkäyksenä ammattitaitoaan ja -etiikkaansa vastaan ja katsoo, että jutun vihjailevan sävyn vuoksi oikaisu tai vastine ei olisi korjannut tilannetta. 

7 päivää -lehden vastaukset 19.12.2011 ja 23.1.2012

Päätoimittaja Eeva Helena Jokitaipale kuvailee juttua varsin neutraaliksi ja kiihkottomaksi. Hänen mukaansa siinä todettiin vain, että kantelija ja kansanedustaja ovat tavanneet paitsi Hakkaraisen kotipaikkakunnalla Viitasaarella myös Helsingissä molempien asianosaisten kodeissa. Toimituksessa herätti kysymyksiä se, että Hakkarainen kiisti tapaamiset jyrkästi, kun taas kantelija myönsi niitä olleen. Toimittajalle kantelija kuvaili suhdettaan kansanedustajaan ”oudoksi ystävyydeksi”. Pelkistä työhön liittyvistä tapaamisista ei siten ollut kantelijan omankaan ilmoituksen mukaan kysymys. Mitään faktavirheitä jutussa ei Jokitaipaleen mielestä ollut. Lehti vastaa tietojen oikeellisuudesta, mutta ei lukijan mahdollisista mielikuvista.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ole jutusta tunnistettavissa, sillä Suomessa on lukuisia muitakin tunnettuja oikeustoimittajia. Toimituksessa nimenomaan päätettiin, ettei kantelijan nimeä julkaista.

Jokitaipale toteaa, että lehdessä mainittu ”töiden jälkeinen rentoutuminen” ei tarkoittanut välittömästi reportaasin tekemistä seurannutta mökkivierailua vaan tämän ajankohdan jälkeen tapahtunutta viikonloppuvierailua eräällä toisella viitasaarelaismökillä, jonne Hakkarainen vei kantelijan Porsche-avoautollaan. Tämä vapaa-ajanvietto ei päätoimittajan mukaan jäänyt pienellä paikkakunnalla ihmisiltä huomaamatta. Hän kertoo vastauksessaan rentoutumispaikaksi väitetyn mökin osoitteen tien tarkkuudella.
 
Kuvaus salatapaamisista Helsingissä perustuu päätoimittajan mukaan Hakkaraisen lausuntoon. Tämä kiisti tavanneensa kantelijaa kummankaan kodissa. Kun kansanedustaja halusi salata tapaamiset, salaa tapailusta voi Jokitaipaleen mielestä puhua perustellusti. Kantelija itsekin kertoi haastattelussa, että tapaamiset piti järjestää kotioloissa, koska Hakkaraista kuvataan muuten joka paikassa. Siten kantelijakin tuntui halunneen pitää tapaamiset salassa.

Tietojen tarkistamisesta Jokitaipale kirjoittaa, että tietoja saatiin useammalta, lehden aiemminkin käyttämältä ja luotettavaksi osoittautuneelta lähteeltä. Edelleen tiedot vielä tarkistettiin soittamalla kantelijalle, joka myönsi tapaamiset oikeiksi ja kertoi syyksi ystävyyden. Tärkein lähde tapaamisten osalta oli kantelija itse.

Kantelun täydennys 23.12.2011 ja 21.2.2012

Kantelija ja lehti saivat kommentoida toistensa vastauksia.
 
Kantelijan mukaan Jokitaipaleen vastauksessa mainittu ”rentoutumismökin” osoite on sama kuin kuvausmökin. Kysymyksessä eivät siis olleetkaan eri mökit, kuten päätoimittaja vastauksessaan kirjoitti. Osoitteessa, jonka Jokitaipale mainitsi, tehtiin vain tv-kuvauksia. Lehdessä julkaistun väitteen ”mökillä rentoutumisesta” voi näin ollen katsoa perustuneen väärään tietoon. Toimittaja ei tarkistanut kantelijalta, pitivätkö väitteet töiden jälkeisestä mökkioleskelusta paikkansa. Lehti ei kantelijan mukaan ollut missään vaiheessa yhteydessä myöskään mökin omistajaan.

Avoautolla kantelija ja Hakkarainen ajoivat yhdessä vasta elokuussa, yli kuukausi Viitasaarella tehtyjen kuvausten jälkeen. Autoilu suuntautui Kokkolasta Kannonkoskella sijaitsevalle mökille. Siellä paikalla oli neljä muuta henkilöä kantelijan ja kansanedustajan lisäksi. Hakkarainen viipyi Kannonkoskella korkeintaan vartin verran ja jatkoi sitten Viitasaarelle. Kantelija puolestaan jäi Kannonkoskelle. Tämä asia myös kerrottiin toimittajalle, kun hän haastatteli kantelijaa. Kannonkoski sijaitsee Viitasaaren ja Kokkolan välissä, eli yhdistelmä Hakkarainen, Porsche ja kantelija ei missään vaiheessa käynyt Viitasaarella. Päinvastoin kuin päätoimittaja väittää, asia ei siis voinut herättää siellä minkäänlaista huomiota.

Kantelija kertoi toimittajalle, miksi hän pitää ystävyyttään Hakkaraiseen outona. Syy on se, että he ovat eri mieltä jokseenkin kaikista asioista ja käyvät kiivaita puhelinväittelyjä ajankohtaisista asioista. Lehti ei kuitenkaan julkaissut kantelijan selvitystä.

Kantelijan mukaan hänen kantelussaan on pohjimmiltaan kyse siitä, sallitaanko ”juorujournalismille” vapautus totuuteen pyrkimisestä. Päätoimittaja myöntää kantelijan mielestä vastauksessaan neuvostolle, ettei Hakkaraisen ja kantelijan välillä ole muuta kuin ystävyyttä. Tästä huolimatta lehti vihjaili jutussaan jotain muuta. Kantelija myös pitää ongelmallisena sitä, että lehti lupaa lähteilleen lähdesuojan samalla, kun se kertoo ”maksavansa vinkeistä eniten”. Vinkkaajille siis luvataan huomattavaakin taloudellista hyötyä ilman pelkoa siitä, että he joutuvat vastaamaan sanoistaan.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu (JO 14).

Juttu oli otsikoitu: ”Viihtyivät toistensa asunnoilla!”. Yläotsikossaan lehti kertoi, että ”Teuvo Hakkarainen tapaili tunnettua oikeustoimittajaa salaa”. Jutussa kerrottiin Hakkaraisen ”viihtyneen hiljattain varsin hyvin erään tunnetun oikeustoimittajan seurassa”. Pariskunnan yhteydenpidon kuvailtiin muuttuneen ”varsin tiiviiksi” sen jälkeen, kun osapuolet tapasivat Viitasaarella. ”Hakkaraisen kotikonnuilla tehtiin toki reportaasia, mutta paikkakunnalla tiedetään myös varsin hyvin, että töiden jälkeen kaksikko rentoutui erään yksityishenkilön mökillä”, jutussa kirjoitettiin. Helsingin-tapaamisista kerrottiin, että ”ei tullut yllätyksenä”, että Hakkarainen ja toimittajanainen tapasivat myös Hakkaraisen asunnolla. Kantelija sai vastata kysymyksiin Helsingissä tapahtuneista tapaamisista. Hän kuvaili lehden sitaatissa välejään Hakkaraisen kanssa ”tietyn tyyppiseksi oudoksi ystävyydeksi”.

7 päivää teki tapaamisista jutun myös verkkoon. Se oli otsikoitu: ”Kohu-persu Teuvo Hakkarainen ja tunnettu tv-kasvo – salatapaamisia!” Kantelijaa kuvailtiin siinä televisiosta tutuksi, palkituksi oikeustoimittajaksi. Kantelijasta esitettyjen tietojen perusteella hän oli jutusta helposti tunnistettavissa. Kantelija käyttää kuitenkin ammattinsa perusteella yhteiskunnallista valtaa, joten hänen yksityisyyden suojansa on kaventunut. Kaksikon välisestä kanssakäymisestä saattoi kertoa, koska kyseessä olivat tunnettu oikeustoimittaja ja kansanedustaja.    

Otsikossa väitettiin kantelijan tapailleen Hakkaraista salaa. Tästä saa sellaisen kuvan, että tapaamiset olisivat olleet pelkästään salaisia. Näin ei kuitenkaan ollut. On myös huomion arvoista, että kansanedustaja kiisti lehdelle tapaamiset oikeustoimittajan kanssa.

Neuvoston mielestä juttu antoi virheellisen tiedon kantelijan toimista työtehtävän jälkeen. Kantelijan ei ole osoitettu rentoutuneen mökillä Hakkaraisen kanssa välittömästi tai pian tv-kuvausten jälkeen. Lehden tiedot Helsingin-tapaamisista pitivät paikkansa, mutta jutussa ne esitettiin jatkona suhteelle, jonka kerrottiin muuttuneen varsin tiiviiksi heinäkuussa Viitasaarella. Kantelijaa haastateltiin, mutta häneltä ei tarkistettu jutun kannalta olennaista tietoa Viitasaaren-mökillä rentoutumisesta.

Kantelijan haastattelun yhteyteen oli myös piirretty eläinhahmo, jonka puhekuplassa luki: ”Vai että outoa ystävyyttä?!”. Lehti oli referoinut kantelijan haastattelua valikoivasti ja kommentin yhteyteen liitetyssä puhekuplassa kyseenalaistettiin se, mitä haastateltava vastasi lehdelle.

Vinkkipalkkioista tehtyihin kahdenvälisiin taloudellisiin sopimuksiin neuvosto ei voi ottaa kantaa toimivaltansa puitteissa, mutta se jakaa kantelijan huolen palkkioperusteella toimivan lähteen hyötymistarkoituksesta. Vinkkipalkkioita tavoittelevien lähteiden tietoihin on syytä suhtautua huomattavan kriittisesti. Tässä tapauksessa lehti kertoi saaneensa tietoja useilta, aikaisemmin luotettaviksi osoittautuneilta henkilöiltä. Väitetyn Viitasaaren-mökkirentoutumisen osalta tietojen tarkistaminen kuitenkin epäonnistui.

Juttu saattoi kantelijan niin kielteiseen julkisuuteen, että hänelle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Se ei kuitenkaan olisi poistanut haittaa, joka kantelijalle aiheutui ennen kaikkea jutun vihjailevan luonteen ja haastateltavan lehdelle antamien kommenttien mitätöinnin vuoksi. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 7 päivää on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ollijuhani Auvisen, Juha Keskisen, Lauri Karpin ja Salla Nazarenkon eriävä mielipide:

Jutun keskeinen sisältö kertoo tunnetun toimittajan ja kansanedustajan viihtymisestä toistensa seurassa. Pääotsikossa kerrotaan, että henkilöt “Viihtyivät toistensa asunnoilla!”. Jutun kohteisiin on oltu yhteydessä ja toimittaja on myöntänyt molemminpuoliset kyläilyt asianomaisten Helsingin asunnoilla. Toimittajan ja kansanedustajan aseman huomioon ottaen, voidaan katsoa asiasta kertomisella olevan yhteiskunnallista merkitystä. Jutussa olevat virheet ovat keskeisen sisällön suhteen niin vähäisiä, ettei niistä olisi tullut antaa langettavaa päätöstä. Jutun ratkaisussa tulisi painottaa sananvapauden ja vapaan modernin journalismin periaatteita. Tähän verrattuna moitittavat asiat ovat vähempiarvoisia.

 

Langettavan puolesta äänestivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.

Vapauttavan puolesta äänestivät:
Ollijuhani Auvinen, Juha Keskinen, Lauri Karppi ja Salla Nazarenko.