4749/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös toimittajan omaa asemaa ja samanaikaista kuulemista koskevassa asiassa. Toimittaja saattoi käsitellä uutisessa rehtoriin mahdollisesti liittyviä rahaepäselvyyksiä, vaikka hän oli ollut aiemmin koulun hallituksen puheenjohtaja eli rehtorin esimies. Rehtoria kuultiin jutussa.

Kantelu 23.11.2011

Kantelu kohdistuu Iltalehdessä 26.9.2011 julkaistuun juttuihin ”Kymppitonnin matkat koulun piikkiin” ja ”Matkat ja synttäribileet verotettavaa etua”. Kantelijan mukaan journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Juttujen kirjoittaja on entinen Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja, joka joutui eroamaan tehtävästään oman sopimattoman käytöksensä vuoksi. Hänellä voi kantelijan mielestä olla kaunaa näiltä ajoilta rehtoria ja nykyistä hallituksen puheenjohtajaa kohtaan.

Juttujen tekijä ei kantelun mukaan ole haastatellut rehtoria eikä hallituksen puheenjohtajaa Jaakko Kekonia, joka on rehtorin esimies ja valvoo hänen virkamatkojaan. Lisäksi kantelija arvelee, että kansainvälisen korkeakoulun rehtorille 10 000 euron virkamatkat eivät ole keskimääräisesti suuret.

Iltalehden vastaus 22.12.2011

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että kantelu kohdistuu kahteen kohtaan: journalistin aseman mahdolliseen väärinkäyttöön ja siihen, onko eri osapuolilla ollut mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.
Jutun toimittaja on eronnut luottamustehtävästään, Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenyydestä kesällä 2008 luopuessaan kaikista poliittisista luottamustehtävistään, puolueensa jäsenyydestä ja ilmoittaessaan, ettei asetu ehdolle syksyn 2008 kunnallisvaaleissa. Eroon Savonian hallituksen puheenjohtajan tehtävistä ei päätoimittaja Kivelän mukaan liity mitään sellaista seikkaa, josta olisi voinut muodostua kaunaa toimittajan ja Savonian rehtorin kesken. Toimittajan ollessa Savonian hallituksen puheenjohtaja hänen ja rehtorin välit olivat asialliset.

Itse uutisteksti erittelee asiallisesti ne seikat, joiden vuoksi rehtorin matkustelua voidaan arvioida kriittisestikin. Näitä ovat matkojen määrä ja matkojen kohteet, matkojen keskittyminen rehtorille, puutteellinen raportointi matkoista hallitukselle ja puutteellinen matkojen annin raportointi henkilöstölle. Jutussa on Kivelän mukaan pidättäydytty varmistetuissa tosiasioissa ja jätetty pois kaikki nimetön arvostelu, joka juttua tehtäessä on tullut vastaan.  Omat mielipiteensä toimittaja on erottanut uutistekstistä.

Kantelija ei yksilöi, mikä itse jutussa voisi viitata journalistin aseman väärinkäyttöön. Kantelija ei myöskään yksilöi, mikä muu seikka voisi edes antaa aihetta epäillä aseman väärinkäyttöä. Kantelija itsekin toteaa, että toimittajalla ”voi olla kaunaa”. Toisin sanoen kantelijakaan ei päätoimittaja Kivelän mukaan väitä, että jutun motiivina olisi ”kauna”.  Iltalehdellä ei ole ollut mitään syytä estää toimittajaa tarttumasta aiheeseen. Olisi ollut kohtuutonta olla julkaisematta juttua sillä perusteella, että toimittaja on vuosia sitten itse ollut Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja. Jutun siirtämiseen toiselle toimittajalle ei ollut syytä.

Kantelija väittää, ettei tekijä ole haastatellut rehtoria. Tämä ei Kivelän mukaan pidä paikkaansa. Toimittaja on lähettänyt 22.9.2011 rehtorille sähköpostitse kysymykset, joissa on kysytty matkojen tarkoituksenmukaisuutta. Rehtorin antama vastaus matkoihin on itse jutussa. Sen enempää rehtori ei ole halunnut matkojansa perustella. Rehtorilla on siis ollut mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevassa uutisoinnissa. Jutussa mainitaan myös hallituksen jäsenen paikallislehdessä esittämä kritiikki rehtorin matkojen raportoinnista. Tähän toimittaja ei ole kysymyksissään pyytänyt rehtorilta vastausta. Kantelussa mainittua hallituksen puheenjohtajaa ei käsitellä jutussa eikä häntä siksi ole kuultu.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4).

Iltalehti julkaisi uutisen rehtorin matkoihin ja syntymäpäiväjuhliin mahdollisesti liittyvistä rahaepäselvyyksistä. Jutun kirjoittanut toimittaja oli toiminut rehtorin johtamassa koulussa hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta ennen uutisen julkaisua. Kuopion Kaupunkilehti oli nostanut asian julkisuuteen jo noin kaksi viikkoa Iltalehteä aiemmin. Rehtori sai vastata väitteisiin epäselvyyksistä samassa yhteydessä. Kantelija ei väitä, että jutussa olisi virheitä.

Toimittajan puolueettomuus ja riippumattomuus pitävät yllä uskoa tiedotusvälineen luotettavuuteen yleisön keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto painottaa tämän luottamuksen tärkeyttä. Toimittaja oli ollut jutussa käsitellyn rehtorin esimies koulun hallituksen puheenjohtajana yli kolme vuotta aikaisemmin. Neuvosto katsoo, että aika on niin pitkä, ettei vanha kytkös vaaranna toimittajan puolueettomuutta. Tähän viittaa sekin, ettei toimittaja kirjoittanut epäilyksistä ensimmäisenä, vaan vasta paikallisen lehden jälkeen.

Iltalehti olisi toteuttanut tässä tapauksessa tiedonvälityksen avoimuutta paremmin, jos se olisi kertonut toimittajan ja jutun kohteen välisestä yli kolmen vuoden takaisesta kytköksestä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Jaakko Ujainen.