4514/PL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös kunnallisen vallankäyttäjän arvostelemista koskevassa asiassa. Kolumnissa kerrottiin kyläkoulun lopettamisen olleen suurelta osin kantelijan syytä. Kantelija työskentelee koulussa johtavana opettajana ja toimii kunnanhallituksen varapuheenjohtajana. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta omaan kannanottoon, mutta se jäi käyttämättä.

Kantelu 17.2.2011

Kantelu kohdistuu 22.12.2010 julkaistuun kirjoitukseen, jossa lehden toimitusjohtaja ja entinen kunnallispoliitikko arvioi kunnanvaltuuston päätöstä lopettaa kyläkoulun toiminta. Kolumnissa kirjoitettiin, että ”koulun sisällä on henkilö, joka hyvin pitkälle omalla toiminnallaan aiheutti sen, että vanhemmat siirsivät muutamia oppilaita kirkonkylän koululle ja nyt koko koulu lakkautetaan”. Kolumnistin mielestä henkilö olisi pitänyt vaihtaa pois koululta, ennen kuin tilanne tulehtui näin pahaksi.

Kolumnissa ei mainittu kritiikin kohdetta nimeltä, mutta se oli kantelijan mukaan helposti pääteltävissä, sillä hän toimii koulun johtavan opettajana ja muuta henkilökuntaa ovat vain yksi opettaja ja yksi keittäjä-siivooja sekä ajoittain työskentelevä kouluavustaja. Pienellä paikkakunnalla tiedettiin kantelijan mukaan hyvin, ketä ”koulun sisällä työskentelevällä henkilöllä” tarkoitetaan.

Kantelija toteaa, että opettajien ja vanhempien väliset ristiriidat ovat kouluelämässä tavallisia, ja ristiriidoista on yleensä erilaisia näkemyksiä osapuolten välillä. Hänen mukaansa kolumnistilla ei ollut perusteita väittää, että muutamien vanhempien päätös siirtää lapsensa kirkonkylän kouluun olisi ollut seurausta johtavan opettajan toiminnasta. Kantelija pitää syytöstä raskaana. Hänen mielestään kolumnisti irrotti neljän oppilaan vanhempien ratkaisun kokonaisuudesta ja käytti sitä julkeasti lyömäaseena. Sompio-lehden 29.12.2010 julkaisemassa jutussa siteerattiin oppilaan vanhempaa, joka arveli, että koulu oli joutunut kyläpolitiikan uhriksi. Lisäksi vanhempi totesi, että koulun puolesta kamppailevat henkilöt eivät ole tyytymättömiä opettajiin tai opetukseen. Vanhemman ja kolumnistin näkemykset olivat siis ristiriidassa keskenään. 

Kantelijan mukaan mustamaalausyritys oli todellisuudessa kunnallispolitiikkaa ja syynä siihen ovat vanhat poliittiset kaunat. Kolumnin kirjoittaja on entinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, jonka kantelija kertoo toimivan Sodankylän keskustapiireissä edelleen aktiivisesti. Kantelija puolestaan kertoo olevansa johtava kokoomuspoliitikko, jota kolumnisti on pitänyt kunnallispoliittisena päävastustajanaan.  

Päätoimittaja pyysi kantelijalta oma-aloitteisesti vastinetta kolumniin, mutta tämä ei suostunut siihen. Kantelija perusteli kieltäytymistään lastensuojelullisilla ja oppilashuollollisilla seikoilla, joita ei voinut puida julkisesti.

Sompion vastaus 17.3.2011

Päätoimittaja Kari Lindholmin mukaan kantelija on julkisessa virassa oleva kyläkoulun johtaja, kunnallispoliitikko ja kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas, eikä asemansa vuoksi nauti samanlaista yksityisyyden suojaa kuin yksityinen kuntalainen. Lehti halusi kuitenkin suojella kantelijan henkilöä ja jätti hänen nimensä mainitsematta, vaikka hän on julkisuuden henkilö.

Lindholm kirjoittaa, että kolumnin väitteille löytyi perusteita. Sodankylän kunta on päätoimittajan mukaan käynyt kantelijan kanssa keskusteluja kyläkoulun lasten vanhempien aloitteesta. Lindholm viittaa kantelijan esimiehen kertomaan, jonka mukaan kantelijalla on esimerkiksi ollut sovittamattomia ristiriitoja muutamien vanhempien kanssa. Päätoimittaja vetoaa kantelijan esimiehen lausuntoon myös tyrmätessään kantelijan esittämän perusteet vastineen käyttämättä jättämiselle. Esimiehen mukaan tilanteeseen ei liittynyt lastensuojelullisia tai oppilashuollollisia seikkoja, vaan pikemminkin työnjohdollisia asioita. Kantelijan ja Sodankylän kunnan välisistä keskusteluista laadittiin muistio, joka on julkinen asiakirja.

Päätoimittaja toteaa, että kolumnin kirjoittaja on vetäytynyt kunnallispolitiikasta vuonna 2008, kun hän otti vastaan lehden toimitusjohtajan viran.
 

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta [–] (JO 11). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Sompio-lehden kolumnissa ”Me käymme joulun viettohon” kirjoitettiin Kelujärven koulun lakkauttamisesta. Kolumnistin mielestä lakkautus oli kantelijan syytä. Lisäksi kirjoituksessa moitittiin kuntaa, jonka olisi kolumnistin mukaan pitänyt vaihtaa kantelija jo aikaisemmin pois koululta.

Päätös koulun lopettamisesta on aiheuttanut Sodankylässä ristivetoa kunnallispoliitikkojen ja kuntalaisten kesken. On luontevaa, että paikallislehden palstoilla käydään keskustelua päätöksen syistä ja seurauksista. Kantelija käyttää kunnassa merkittävää valtaa sekä poliitikkona että virkamiehenä. Asemansa vuoksi hänen tulee kestää toimiensa ankaraakin julkista arvostelua.
 
Kolumni on juttutyyppi, jossa kirjoittaja lähestyy asioita korostetusti henkilökohtaisesta näkökulmasta. Tässä tapauksessa kolumnisti otti kantaa kantelijaa vastaan, mutta kirjoituksessa ei kerrottu suoraan, mistä kolumnisti kantelijaa moitti. Kantelija toimii vastuullisessa tehtävässä lasten opettajana, joten epämääräiset vihjailut hänen toiminnastaan olivat omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta kuntalaisten ja muun yleisön keskuudessa. Kantelijaa ei mainittu jutussa nimeltä, mutta hänen henkilöllisyytensä oli helposti pääteltävissä. Oli paikallaan, että päätoimittaja tarjosi kantelijalle mahdollisuutta esittää oma kannanottonsa jälkikäteen. Kantelija ei tätä tarjousta hyväksynyt, mutta lehti julkaisi jutun, jossa vanhemmat saivat kertoa myönteisiä näkemyksiään opettajasta. Se korjasi kantelijaan ja hänen ammattikunniaansa kohdistunutta mahdollista haittaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sompio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen