4512/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin asiattomia kommentteja. Toimitus laiminlöi palstan valvonnan, mutta poisti asiattomat kommentit saatuaan tiedon kantelusta. 

Kantelu 20.2.2011

Kantelun mukaan lehden nettikeskustelupalstalla julkaistiin nimimerkin takaa epäasiallisia ja jopa uhkaavia kommentteja, jotka kohdistuivat tunnistettavaan henkilöön. Kantelija pyysi toimitusta poistamaan asiattomuudet, mutta näin ei tapahtunut.

Kanteluun ei liitetty kommenttien kohteena olleen henkilön suostumusta. Neuvosto arvioi yleisesti, sisälsivätkö kommentit sellaista asiatonta aineistoa, että ne olisi tullut poistaa, ja toimiko lehti poistopyynnön saatuaan hyvän journalistisen tavan mukaisesti.

Keskisuomalaisen vastaus 18.3.2011

Päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa, että Keskisuomalaisen verkkolehden keskustelupalsta on jälkimoderoitu, eli toimitus puuttuu keskusteluun epäasiallista sisältöä huomattuaan tai saatuaan ilmoituksen epäasiallisesta sisällöstä. Verkkokeskustelijat ovat rekisteröityneitä, mutta voivat esiintyä nimimerkillä.

Mervola myöntää, että kantelun kohteena olevissa nettikirjoituksissa oli epäasiallista kieltä ja kommentointia ja ne olisi tullut poistaa viipymättä. Työskentelytapavirheen vuoksi toimituksessa ei huomattu kantelijan ilmoitusta, joten kommentit olivat keskustelupalstalla liian pitkään.

Päätoimittaja kertoo, että esille tulleiden ongelmien takia lehti harkitsee keskustelupalstan toimintatapojen muuttamista. Nykyinen toimintatapa ei hänen mukaansa ole taannut riittävän aukottomasti keskustelun asiallisuutta.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava [–] (JO 26).
JSN:n verkkolausuma (3741/L/07) suosittaa, että keskustelupuheenvuorot seulotaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua. Neuvosto kuitenkin hyväksyy myös jälkimoderoidut palstat. On hyvän journalistisen tavan mukaista pyrkiä tunnistamaan verkkokeskusteluihin osallistujat. Nimimerkin käyttäminen voi edistää sananvapauden toteutumista, joten sen voi sallia journalistisen harkinnan perusteella. Sivujen ylläpitäjän on myös varattava kävijöille mahdollisuus ilmoittaa asiattomista viesteistä ja pyytää niiden poistamista.

Keskisuomalaisen nettikeskustelupalstalla 17.–18.2.2011 julkaistiin nimimerkkien kirjoittamia kriittisiä kommentteja, joissa kommentoitiin yhden nimimerkkikirjoittajan näkemyksiä. Keskustelu liittyi Suomen kallioperän vakauteen. Kantelun kohteena olevassa kommentissa alkuperäistä kirjoitusta vääristeltiin voimakkaan alatyylisesti. Kirjoitukset sisälsivät myös runsaasti halventavia kommentteja alkuperäisen kirjoituksen laatijasta, jonka oikea nimi paljastettiin keskusteluketjussa.

Neuvoston mielestä kantelun kohteena olevat kommentit olivat mauttomia, eikä niiden julkaiseminen ollut lehdelle kunniaksi.

Oli valitettavaa, että kantelijan lähettämä poistopyyntö ei tavoittanut oikeaa henkilöä. Jos toimitus jättää asiattomien viestien seurannan yleisön valppauden varaan, palautejärjestelmän on oltava aukoton. Lehti kuitenkin poisti asiattomuudet saatuaan niistä tiedon kantelun perusteella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen