4491/SL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston äänin 10-1 antama vapauttava päätös valokuvaa ja yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa. Lehti käytti lapsesta otettua arkistokuvaa siten manipuloituna, että kasvojen paikalle oli vaihdettu aikuisen kasvot. Lapsi ei ollut tunnistettavissa lähipiiriä laajemmin. Uusi julkaisuyhteys ei ollut loukkaava, ja manipuloinnista kerrottiin lukijoille. Eriävä mielipide päätöksen lopussa.

Kantelu 24.1.2011

Kantelijan mukaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa on julkaistu 22.1.2011 lupaa kysymättä kantelijan lapsen valokuva. Kuvaa on muunneltu siten, että siihen on liitetty toisen henkilön pää toisesta valokuvasta. Kuva on julkaistu olutravintolan ravintoloitsijasta kertovan jutun yhteydessä. Alaikäisen lapsen kuvaa on luvatta muunneltu, julkaistu sanomalehdessä ja sen verkkosivuilla sekä irrotettu alkuperäisestä asiayhteydestään.

Kuva on alun perin otettu kantelijan kertoman mukaan Kalpalinnan laskettelukeskuksessa, ja se on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 10.3.2010. Kantelijalta kysyttiin tällöin lupa lapsen kuvan käyttöön laskettelukeskuksesta tehtävän jutun yhteyteen. Kantelija kieltää missään tapauksessa antaneensa suostumusta kuvien muunteluun tai käyttöön muussa yhteydessä.

Lapsi on kantelijan mukaan muunnellusta kuvasta tunnistettavissa, koska 10.3.2010 julkaistu kuva sai huomiota ja Hämeenlinnan seudun alppihiihdon harrastajien määrä on melko pieni. Poika on Janakkalan Janan ainoa kilpailuedustaja ikäluokassaan, ja hänellä on kuvassa edustamansa urheiluseuran alppihiihtäjien asu. Erityisen vakavaksi kantelijan mielestä asian tekee se, että muunnellussa kuvassa on olutravintolan omistaja kasvoillaan.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten vastaus 2.2.2011

Päätoimittaja Rauno Lahti vastaa, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa julkaistiin 10.3.2010 juttu Janakkalassa sijaitsevasta Kalpalinnan laskettelukeskuksesta ”Lumi riittää ainakin pääsiäiseen”. Aihekuvituksena käytettiin kuvaa kantelijan pojasta laskemassa vauhdikkaasti hyppyristä. Lisäksi lehden etusivulla oli vinkkikuva samasta pojasta. Sisäsivun kuva on normaali talvinen yleiskuva, joka arkistoitiin lehden kuva-arkistoon. Kypärä ja suojalasit päässä kuvattu laskettelija ei päätoimittajan mukaan ole yleisesti tunnistettavissa.

Toimittaja kysyi pojan nimen kuvatekstiin ja kertoi normaaliin tapaan, minkä jutun yhteydessä kuva julkaistaisiin. Kantelijaa tai tämän lasta ei haastateltu lehteen. Arkistokuvan mahdolliseen jatkokäyttöön toimittaja tai kantelija ei päätoimittajan vastauksen mukaan ottanut kantaa. Kuva on lehden ja sen julkaisijayhtiön omaisuutta eikä kantelijalla ollut eikä ole myöhemminkään perusteita kieltää kategorisesti sen jatkokäyttöä.

Lehti julkaisi 22.1.2011 Kulmilta -palstallaan kuvan, johon on kuvankäsittelyohjelmalla liitetty paikallisen ravintoloitsijan kasvot alkuperäisen laskettelukuvan osasuurennokseen. Manipuloitu kuva on päätoimittajan mukaan erittäin harvinainen poikkeus. Tässä tapauksessa harkintaan oli myös erityistä syytä, koska alkuperäisen kuvan kohteena oli lapsi. Kuvan manipuloinnista oli selvä maininta sen oikeassa yläkulmassa. Päätoimittaja on vakuuttunut, ettei lehden lukijalla ole vaikeuksia ymmärtää, mistä manipuloidussa kuvassa on kysymys.

Alkuperäisen kuvan laskettelija ei päätoimittajan mukaan ole käsitellystä kuvasta tunnistettavissa. Lasketteluasu, johon kantelija viittaa, on täysin tavanomainen, eikä sitä tavallinen lukija tunnista minkään seuran asuksi. Päähuomio käsitellyssä kuvassa kiinnittyy kasvoihin, jotka ovat tunnistettavat ravintoloitsijan kasvot.

Päätoimittajan mukaan tarkoituksena oli saada korostetun epäsuhtaisella kuvalla aikaan humoristinen vaikutelma lehden lukijoiden hyvin tuntemasta henkilöstä, jonka ulkoiluharrastuksista ja hiihdonopettajakoulutuksesta on aikaisemminkin kerrottu. Kulmilta -palsta on ilmestynyt kerran viikossa ainakin 1980-luvulta alkaen, ja se sisältää kevyttä ja myös yrityselämää käsittävää aineistoa.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Lehti käytti arkistoimaansa kuvaa uudelleen siten manipuloituna, että alkuperäiskuvassa olleen lapsen kasvojen tilalle oli vaihdettu miehen kasvot. Alkuperäinen kuva esitti kuvatekstissä nimettyä pikkupoikaa, joka hyppäsi laskettelurinteen kumpareelta. Kuva oli julkaistu laskettelukeskuksen kaudesta kertovan jutun yhteydessä. Manipuloidussa kuvassa oli paikallisen ravintoloitsijan kasvot. Kuva julkaistiin kerrottaessa hänen hiihdonopettajakoulutuksestaan lehden ”juorupalstalla”.

Arkistokuvia käytettäessä niiden uudelleenjulkaisua on pohdittava perusteellisesti, koska yhteys alkuperäiseen tilanteeseen saattaa merkittävästi muuttua. Erityistä harkintaa toimituksilta vaaditaan aina, kun on kyse lapsista. Lehti käytti julkisella paikalla otettua valokuvaa manipuloituna, mikä hyvän journalistisen tavan mukaan mainittiin. Julkisen sanan neuvoston mielestä uusi julkaisuyhteys ei ollut loukkaava. Alkuperäisessä kuvassa laskettelija mainittiin nimeltä. Vuotta myöhemmin julkaistusta kuvasta jotkut lähipiiristä saattoivat hänet tunnistaa, mutta pelkän laskettelupuvun ja suksien perusteella ulkopuolisten on hyvin hankala yhdistää manipuloitua kuvaa poikaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ulla Ahlmén-Laihon eriävä mielipide:

Kuvattavalla yksityishenkilöllä tulee olla oikeus tietää, missä yhteyksissä hänestä otettua kuvaa aiotaan käyttää. Mikäli kuva arkistoidaan aihekuvakäyttöä varten on kuvattavaa informoitava tästä. Lempeäänkin sävyyn huumorimielessä lupaa kysymättä tehty kuvamanipulaatio voi rapauttaa yleisön halukkuutta suostua haastateltavaksi ja kuvattavaksi tiedotusvälineissä. Erityisen raskauttavaa tapauksessa on, että kuvattava on alaikäinen joille esiintyminen tiedotusvälineessä on tavallisesti erittäin merkittävä kokemus ja jotka voivat kuvan luvattoman käytön kokea henkilökohtaisella tasolla huomattavan loukkaavana. Lapsen on aikuista vaikeampi hahmottaa niitä ammattijournalismin käytänteitä, joilla lehti perustelee toimintansa.

 

Vapauttavan puolesta äänestivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Veikko Valtonen, Seija Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen, Riitta Pollari ja Titta Sinisalo.

Langettavaa kannatti: Ulla Ahlmén-Laiho