4449/SL/10

Vapauttava


Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös oikeita tietoja ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti raportoi urheiluseuran vuosikokouksesta ja siellä esille nousseista epäilyistä, jotka koskivat seuran taloudenhoitoa. Lehti tarkasti tietonsa myös kantelijalta ennen niiden julkaisua. Lehdeltä ei ole pyydetty virheen korjausta tai oman kannanoton julkaisemista.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 3.12.2010

Kantelijan mukaan Hämeenlinnan Uimaseuran syyskokouksessa poikettiin kokouksen aiheesta, ja puheenjohtaja alkoi levittää tutkimattomia ja perättömiä asioita. Tältä pohjalta Hämeen Sanomat julkaisi jutun netissä sekä sanomalehdessä. Lehdessä on mainittu kantelijan nimi asiayhteydessä, jota ei ole tutkittu. Kantelija kertoo pyytäneensä virheen korjausta.

Hämeen Sanomien vastaus 22.12.2010

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen vastaa, että Hämeenlinnan Uimaseuran toiminnanjohtajalle (kantelija) annettiin mahdollisuus tarkistaa Hämeen Sanomien uutisesta (11.11.2010) kohdat, jotka koskivat hänen eroonsa johtaneita, seuran taloudenpidossa paljastuneita epäselvyyksiä. Hän ei vaatinut netissä ja paperilehdessä julkaistuihin uutisiin korjauksia. Hän ei ole myöskään myöhemmin käyttänyt vastineoikeuttaan.

Kantelijan lakimiehen seuralle lähettämässä kirjeessäkään ei kumota toiminnanjohtajan eroon johtaneita syitä tai muita uutisessa kerrottuja väitteitä. Häneen Sanomien toimitus tarkasti saamansa tiedot vielä kahdesta eri lähteestä ja totesi ne yhtäpitäviksi.

 

 Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Hämeen Sanomat kertoi 10.11.2011 paikallisen uimaseuran vuosikokouksesta, joka oli saanut poikkeuksellisia ja värikkäitä piirteitä: toiminnanjohtaja (kantelija) oli eronnut, paikalle tuli kymmeniä uusia jäseniä, joilta evättiin osallistumisoikeus, ja kokoukseen kutsuttiin myös poliisi. Jutussa kerrottiin kantelijan eroon johtaneista syistä, muun muassa mahdollisista taloudellisista epäselvyyksistä. Jutussa oli myös kantelijalle myönteisiä tietoja. Toimittaja oli lukenut osan jutusta kantelijalle ennen sen julkaisua. Hän ei ole pyytänyt virheen korjausta tai oman kannanottonsa julkaisua.

Urheiluseuran toimintaa pyöritetään tavallisesti talkoilla, yhteiskunnan avustuksilla ja yhteisesti kerättävin varoin. Lähes satavuotias Hämeenlinnan Uimaseura on olennainen osa kaupungin historiaa, ja sen vaikutuspiirissä on runsaasti seudun asukkaita. Siksi on luonnollista, että paikallinen sanomalehti raportoi uutispalstoillaan seuran toiminnasta. Lehden lukijoilla on oikeus saada tietoa myös epäselvistä ja keskeneräisistä asioista.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan uutisessa ei ole asiavirheitä. Kantelija on saanut ennalta puhelimessa tarkastaa hänestä kirjoitetun osuuden. Julkaisun jälkeenkin hänellä olisi ollut mahdollisuus pyytää mahdollisen virheen korjausta tai oman kannanottonsa julkaisemista, mutta hän ei ole sitä tehnyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen