4371/SL/10

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvoa ja verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Iltalehden verkossa olevaan keskustelufoorumiin ilmestyi asiattomia puheenvuoroja kuusivuotiaan pikkupojan hukkumisesta. Jälkimoderoidulta palstalta poistettiin runsaasti puheenvuoroja ja osa keskustelijoista suljettiin palstan ulkopuolelle.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 19.8.2010

Kantelijan mukaan kyseessä on mereen hukkunut, maahanmuuttajataustainen, 6-vuotias autistilapsi, josta oli kirjoitettu 13.8.2010 mielipidepalstalla otsikoilla ”Mustafa on nyt enkeli” sekä ”Autistinen lapsi yksin rannalla”. Osa kirjoituksista oli herjaavia ja rasistisia. Moni muukin ihmetteli kantelijan lisäksi palstalla sitä ilkeää tapaa, jolla asiaa käsiteltiin: olihan kyse kuolleesta lapsesta! Jopa päämoderaattori joutui puuttumaan asiaan, koska osa kirjoituksista oli niin julmia. Kantelijan mielestä kuolleet ja lapset pitäisi jättää rauhaan. Etenkin tällaisessa traagisessa tapaturmassa surmansa saaneen pilkkaaminen osoittaa alhaista luonnetta.

Iltalehden vastaukset 18.10. ja 30.11. ja 16.12.2010

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa 18.10.2010, että alustavana vastauksena kanteluun hän kiinnittää huomiota siihen, että pyydetty vastaus ei koske mitään yksilöityä viestiä vaan kantelijan mielipidettä. Tämän johdosta tulee vastauksen antaminen olemaan ongelmallista.

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa 30.11.2010, että kantelu koskee jälkimoderoidun verkkokeskustelun sisältöä ja Iltalehti on alustavassa vastauksessaan JSN:lle 18.10.2010 katsonut tarkoituksenmukaisimmaksi menettelyksi antaa yksilöidymmän vastauksen asiaan, mikäli JSN:n ratkaisu kanteluun 4248/SL/10-Nyman/Iltalehti antaa siihen aihetta. Tässä kantelussa (4248/SL/10) Iltalehti on tehnyt väitteen siitä, että JSN:llä ei ole toimivaltaa puuttua jälkimoderoidun keskustelupalstan sisältöön, koska tuollainen sisältö ei ole toimituksellista aineistoa.

JSN:n tehtävää ja toimintaa ohjaavan Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen 2 §:ään on kirjattu neuvoston ja sen puheenjohtajan toimivalta seuraavasti: ”Neuvosto ja puheenjohtaja voivat käsitellä tämän perussopimuksen hyväksymissä joukkoviestimissä julkaistua toimituksellista aineistoa sekä sen erottuvuutta mainosaineistosta. Myös tietotoimistot voivat kuulua neuvoston ja puheenjohtajan toimivallan piiriin.”

Ratkaisussaan kanteluun 4248/SL/10 JSN ei Kivelän mukaan kuitenkaan sanallakaan ottanut kantaa tehtyyn toimivaltaa koskevaan väitteeseen. Tämä seikka on Kivelän mielestä hämmentävää, kun JSN:n kaikkien muiden vastaavien valvontaorganisaatioiden tapaan tulee kaikessa toiminnassaan soveltuvin osin noudattaa ns. fair trial -periaatteita. Ratkaisutoiminnan on oltava ennalta arvattavaa ja se on kaikilta osin järjestettävä siten, että tinkimättömästi huolehditaan menettelyn kohteen oikeusturvaedellytysten toteutumisesta.

JSN:n kaltainen valvontaorganisaatio ei päätoimittaja Kivelän mukaan voi koskaan mennä toimivaltaansa ulommaksi. Se ei myöskään voi jättää toimivaltaa koskevaa väitettä ratkaisematta. Ennen vastaamista pääasiaan Iltalehti toteaa, että tämä asia koskee jälkimoderoidun keskustelupalstan sisältöä, joka on ulkopuolisen tuottamaa eikä sen julkitulemiseen liity mitään julkaisupäätöstä tai muutakaan toimituksellista ratkaisua. Kantelu koskee siis sisältöä, joka ei ole perussopimuksen 2 §:n tarkoittamaa toimituksellista aineistoa. JSN:llä ei ole Iltalehden vastauksen mukaan toimivaltaa puuttua tällaiseen sisältöön eikä se näin ollen voi myöskään välillisesti tai välittömästi perustaa ratkaisujaan tällaiseen sisältöön, joten kantelu tulee jättää tutkimatta.

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa 16.12.2010, että JSN:n toimivalta perustuu yksinomaan neuvoston perussopimuksen 2 §:n määrittelemään toimivaltaan. Toimivaltaa voidaan Kivelän mukaan muuttaa ainoastaan JSN:n perussopimuksen muutoksella, joka tulee tapahtua JSN:n kannatusyhdistyksen yksimielisellä päätöksellä. Iltalehti on tehnyt kaksi eri kertaa JSN:lle toimivaltaa koskevan väitteen. Ensimmäistä väitettä ei Kivelän mukaan ratkaistu ollenkaan ja toisen osalta lehti odottaa JSN:n täysivaltaisen kokoonpanon ratkaisua.

Ratkaisu

JSN teki ensimmäisen Etelä-Suomen Sanomien jälkimoderoitua verkkokeskustelua koskevan päätöksen 29.9.2004 (3354/SL/04). Sen jälkeen neuvosto on ratkaissut seuraavat Iltalehden jälkimoderoitua keskustelupalstaa koskevat kantelut: 3767/SL/07, 3956/SL/08, 4139/SL/09 ja 4248/SL/10. Vuoden 2010 kantelua lukuun ottamatta Iltalehti on vastannut kanteluiden sisältökysymyksiin, vaikka on huomauttanutkin, että ei vastaa keskustelijoiden mielipiteistä. Taustayhteisöt käsittelevät parhaillaan JSN:n toimivaltaa jälkimoderoiduilla keskustelupalstoilla. Neuvosto käsittelee kantelut nykyisen käytännön mukaan, kunnes toisin päätetään.

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28).

JSN:n verkkolausuma (3741/L/07) suosittaa keskustelupuheenvuorojen seulomista ja muokkaamista ennen julkaisua. Neuvosto kuitenkin hyväksyy myös jälkimoderoidut palstat. Siinä tapauksessa palsta on erotettava selvästi tiedotusvälineen julkaisemasta muusta aineistosta. Verkkosivuilla kävijöiden on voitava nähdä sivuilta heti, millaisella palstalla he ovat ja millaisia sääntöjä sillä noudatetaan. Tämä on tiedotusvälineiden luotettavuudelle erityisen tärkeää.

Iltalehden www-keskustelu löytyy etusivun päävalikosta. Valikko jää edelleen näkyviin, kun lukija klikkaamalla siirtyy keskustelufoorumiin. Linkkejä keskusteluihin on muuallakin Iltalehden www-sivuilla. Lisäksi keskusteluketjut voivat olla Iltalehti.fi/Toimituksen aloittamia ja niissä voi olla linkki Iltalehdessä julkaistuihin uutisiin. Keskustelupalsta on nimeltäänkin Iltalehden keskustelufoorumi. Julkisen sanan neuvoston tulkinnan mukaan palsta on nykymuodossaan olennainen osa Iltalehteä. Lukijoiden on vaikea tajuta, että se voisi olla erillinen julkaisu.

Iltalehden keskustelufoorumille ilmestyi puheenvuoroja hukkuneesta pikkupojasta. Moderaattori poisti jälkikäteen keskusteluketjuista satoja asiattomiksi katsomiaan puheenvuoroja ja eväsi joidenkin keskustelijoiden keskusteluoikeuden. Iltalehden foorumilla on edelleen (2.2.2011) keskusteluketju ”Mustafa on nyt enkeli”.

Sananvapaus on tärkeä osa kansanvaltaa. Sen vuoksi kärkeviä, poleemisia ja jonkun mielestä kuohuttaviakin mielipiteitä voi kirjoittaa ja julkaista, vaikka joku voi kokea ne loukkaaviksi. Jokainen voi niihin myös mahdollisuuksien mukaan vastata. Iltalehden verkossa keskustelupuheenvuoroja ei tarkasteta ennakkoon, vaan niitä poistetaan tarpeen mukaan jälkeenpäin. Lehti on Julkisen sanan neuvoston mielestä toiminut tässä tapauksessa asianmukaisesti rajoittaessaan keskustelua. Elokuussa aloitettu keskusteluketju on edelleen verkossa, mutta siinä ei ole puheenvuoroja, jotka vaarantaisivat ihmisarvon tai uhrin hienotunteisen kohtelun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Riitta Ollila ja Riitta Pollari.