4187/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös valokuvaa koskevassa asiassa. Kantelija on tunnistettavissa valokuvasta, joka on julkaistu leipäjonoista kertovan jutun yhteydessä. Kuvan julkaisuun olisi tarvittu suostumus, koska kyse on yksityiselämään kuuluvasta erittäin arkaluontoisesta seikasta.

Kantelu 25.9.2009

Kantelijan mukaan Turun Sanomat julkaisi jutun ja kuvia Pelastusarmeijan ruuanjakelusta. Kuva oli otettu jakelupisteen sisätiloissa Turussa. Kantelija on kuvassa keskellä näkyvästi esillä omilla kasvoillaan, eikä hän ikinä uskonut päätyvänsä kuvaan, koska kuuli paikan johtajan sanovan kuvaajalle selkeästi, että yksittäisiä ihmisiä ei saa kuvata. Kantelijalta ei kysytty lupaa kuvan julkaisuun.

Kantelun mukaan työttömäksi jääminen on jo sinänsä raskasta ja vielä raskaampaa on joutua leipäjonoon – lehti ”lisäsi kärsimyksiäni näyttämällä kasvoni kaikelle kansalle isossa kuvassaan”. Kantelija kertoo saaneensa ikävää ja kiusallista julkisuutta kotikaupungissaan.

Turun Sanomien vastaus 7.10.2009

Päätoimittaja Kari Vainio vastaa, että jutun toimittaja ja valokuvaaja olivat sopineet järjestäjien kanssa paikalle menemisestä ja kuvaamisesta. Valokuvaaja oli omasta mielestään toiminut hyvin avoimesti ja näkyvästi kuvaustilanteessa. Kukaan ei ollut missään vaiheessa kieltänyt häntä kuvaamasta tai ilmaissut minkäänlaisia rajoituksia kuvaamiselle.

Kuvaaja oli päätoimittajan mukaan toiminut lehden yleisten ohjeiden mukaan: kuvaaminen on sallittua julkisella paikalla ja vaikka kuvaaminen on luvallista julkisilla paikoilla, on kohteliasta monissa tapauksissa sopia etukäteen tilojen haltijan tai järjestäjän kanssa kuvaamisesta, eikä ihmisiä saa kuvata halventavassa tarkoituksessa tai paljastaa erityisen arkaluontoisia asioita.

Turun Sanomien tarkoitus ei ollut aiheuttaa kärsimystä tai halveksuntaa kuvan kohteelle, vaan ainoa taho, joka voi katsoa olevan kritiikin kohteena on yhteiskunta, joka ei ole pystynyt järjestämään jäsenilleen parempaa tapaa jokapäiväiseen toimeentuloon. Lehden tarkoitus päätoimittajan mukaan oli tuoda juttukokonaisuudella julki se tilanne, johon julkisten turvaverkkojen heikentyminen on johtanut. Lehti halusi osoittaa, että kyseessä on laaja, suomalaiseen yhteiskuntaan jo juurtunut ja hyväksytty ilmiö. Näin ollen ruokajakelua tai niiden tarjontaa hyödyntäviä kansalaisia ei yhteiskunnassa millään tavoin halveksita, vaan he ovat yhä laajemmin myös tiedostusvälineissä osoitetun myötätunnon kohteena.

Ruokajakelusta kertova juttu oli osa kokonaisuutta, jossa TS kertoi työttömyyden kasvattavien toimentulotuen kuluja varsinaissuomalaisissa kunnissa. Myöskään työttömiä kohtaan TS ei halua millään tavoin osoittaa halveksuntaa, vaan jälleen korostaa taantuman mukanaan tuomaa vaikeata taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta. Päätoimittaja ymmärtää, että kuvan julkaiseminen on voinut aiheuttaa mielipahaa kantelun tekijälle, mutta hän ei ole kuitenkaan millään tavalla joutunut halveksunnan kohteeksi, eikä kuvassa tai jutussa otettu esille mitään erityisen arkaluontoista asiaa.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta. (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kantelija on tunnistettavissa Turun Sanomien 14.9.2009 julkaisemasta viiden palstan valokuvasta, joka on otettu Pelastusarmeijan palvelukeskuksesta sisätiloissa. Kuvatekstin mukaan ”Pelastusarmeijan palvelukeskus jakaa ruokakasseja kolmena päivänä viikossa. Avuntarve on selvästi lisääntynyt viime aikoina”. Kuvan yhteydessä on julkaistu juttu ”Pelastusarmeijan ruokakassit hupenevat nopeasti”.

Valokuvaaminen julkisella paikalla on yleensä sallittua. Valokuvan julkaisua on kuitenkin aina harkittava erikseen. Leipäjonossa seisominen on tässä tapauksessa Julkisen sanan neuvoston mielestä sellainen erityisen arkaluonteinen seikka, että kantelijalta olisi pitänyt saada suostumus valokuvan julkaisua varten.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari.