4161/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös oikeusjutun seuraamista koskevassa asiassa. Lehti jätti kertomatta tuomion kovenemisesta ylemmässä oikeusasteessa, vaikka muutos oli olennainen, ja toimitus sai tiedon tuomion muutoksesta.

Kantelu 30.6.2009

Kantelijoiden mukaan Helsingin Sanomat on käsitellyt heidän tyttärensä surman oikeudenkäyntejä 6.9.2008 ja 20.9.2008. Käräjäoikeuden tappotuomion jälkeen sekä kantelijat että syyttäjä valittivat hovioikeuteen, jossa tuomio muuttui murhaksi 20.4.2009. Journalistin ohjeissa edellytetään, että jos tuomiosta on julkaistu uutinen, niin asiaa on seurattava loppuun saakka. Lehti ei uutisoinut hoviin valittamista eikä tuomion muuttumista murhaksi.

Helsingin Sanomien vastaus 13.8.2009

Päätoimittaja Reetta Meriläinen vastaa, että molemmat Helsingin Sanomien uutiset kirjoitti toimittaja, joka työskenteli kaupunkitoimituksessa määräaikaisessa työsuhteessa. Toimittaja siirtyi vuodenvaihteessa tehtäviin, joissa hänelle ei kuulunut rikosasioiden seuraaminen – täten hän ei enää seurannut kantelijoiden tapausta sen edettyä seuraavaan oikeusasteeseen. Toimittajan tehtävien siirrossa tapahtui katkos, jonka seurauksena aiheen seuranta lakkasi. Päätoimittajan mukaan lehdessä julkaistaan päivittäin lukemattomia rikos- ja oikeusuutisia, joten on vähintäänkin inhimillistä, että uutispaljoudessa juttujen seuranta voi joskus katketa.

Lehden kuuluu päätoimittajan mukaan raportoida oikeustapaukset loppuun saakka, ja näinhän yleensä toimitaankin. Tämän tapauksen seurannan lopetus ei perustu tietoiseen päätökseen. Kyseessä ei ole linjavalinta, vaan puhdas – ja hyvin valitettava – vahinko. Journalistin ohjeiden kohdassa 35 on käytetty sanamuotoa ”asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka”. Sanamuoto jättää tilan inhimillisille erehdyksille ja voimavaroissa tapahtuville muutoksille.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Helsingin Sanomat kertoi uutisissaan surman oikeuskäsittelystä ja käräjäoikeuden tuomiosta. Lehti jätti uutisoimatta noin puoli vuotta myöhemmin annetun hovioikeuden tuomion, jossa tappo muuttui murhaksi. Julkisen sanan neuvoston mielestä kyse oli olennaisesta muutoksesta. Toimitus sai kantelijoilta tiedon tuomion kovenemisesta. Neuvosto katsoo, että lehdellä ei ollut riittäviä perusteita jättää kertomatta lopputulosta oikeusjutusta, jonka seuraamisen se oli aloittanut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.