4159/AL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Kantelijaa arvioitiin juorupalstalla kärjekkääseen sävyyn, minkä vuoksi päätoimittaja myönsi oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Lehti sai vastinetekstin sijasta viestin, jonka perusteella se saattoi tulkita kantelijan luopuneen omasta kannanotosta.

Kantelu 22.6.2009

Kantelijan mukaan hänestä julkaistiin virheellinen ja huonon kuvan antava juorunpätkä, jonka yhteydessä ei kysytty hänen kantaansa. Kantelija pyysi heti ”sähköpostitse lehden päätoimittajaa Marko Petäjäjärveä oikaisemaan virheellisen uutisoinnin/laittamaan lehteen vastineen, mutta vastinetta ei laitettu seuraavaan lehteen”. Päätoimittaja tarjoutui korjaamaan sen, että kantelija ei ole komennellut myyjää. Tämä ei riittänyt kantelijalle, vaan hän halusi vastineensa lehteen. Tätä varten kantelija lähetti uuden sähköpostin, jossa vaati väärän uutisen korjaamista eli vastineen julkaisua. Tähän ei enää tullut vastausta.

7 päivää -lehden vastaus 13.7.2009

Päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale vastaa, että Kääk-palstalla julkaistussa pikku-uutisessa ei ole oikaistavaa, koska kantelija itsekin myöntää jutun tosiasiat. Kyse onkin lähinnä mielipide-erosta sen suhteen, millä äänensävyllä kantelija oli ostoskoreja pyytänyt – siitä oliko kyse komentelevasta ja tökeröstä sävystä vai ei?

Vastineen julkaiseminen olisi ollut päätoimittajan vastauksen mukaan perusteetonta, mutta Petäjäjärvi tarjosi sähköpostissa sovinnollisuuden vuoksi mahdollisuuden siihen. Kantelijan vastaus tuli pari tuntia myöhemmin: ”what ever! unohda koko homma. ei ole vaivan värtti****”. Lehti ei luonnollisestikaan tämän jälkeen julkaissut minkäänlaista vastinetta tai oikaisua, koska kantelija ei sitä enää itsekään halunnut.

Viikkoa myöhemmin kantelijalta tuli Petäjäjärvelle sama sähköpostiviesti kuin edelliskerralla. Uusia vaatimuksia siinä ei päätoimittajan mukaan ollut. Petäjäjärvi olettikin, että kyseessä oli mahdollinen virhelähetys – olihan kantelija aiemmin ilmoittanut, että ei halua vastinetta lehteen.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

7 päivää -lehti julkaisi 11.6.2009 Kääk -palstallaan jutun, jossa kantelijan sanottiin huudelleen ja komennelleen kaupassa tökerösti myyjälle ostoskorien loppumisesta ja palvelun kehnoudesta. Kantelija vaati 14.6.2009 oikaisua ja vastineoikeutta. Päätoimittaja myöntyi vastineeseen, mutta kantelija jätti asian sikseen, ilmoitti tästä sähköpostitse eikä toimittanut vastinetekstiä. Viikko myöhemmin lähetetty viesti vastasi sisällöltään 14.6.2009 lähetettyä viestiä.

Sähköpostiviestien perusteella näyttää selvältä, että lehti on myöntänyt kantelijalle oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen, jonka avulla kantelijan olisi ollut helppo korjata jutussa mahdollisesti olleet virheetkin. Lehti ei kuitenkaan saanut vastinetekstiä, vaan viestin, jonka perusteella se saattoi olettaa asian olevan poissa päiväjärjestyksestä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 7 päivää ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Pekka Hyvärinen.