4139/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Iltalehti on julkaissut verkkokeskustelupalstallaan kommentteja, joissa kantelija joutuu kritiikin kohteeksi. Hänen epäillään muun muassa olevan ammattivalittaja ja kommentoivan nimimerkkien takaa omia kirjoituksiaan. Kantelija on yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö, joka käyttää itsekin kärjekkäitä julkisia puheenvuoroja.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös verkkokeskustelua koskevassa asiassa. Iltalehti on julkaissut verkkokeskustelupalstallaan kommentteja, joissa kantelija joutuu kritiikin kohteeksi. Hänen epäillään muun muassa olevan ammattivalittaja ja kommentoivan nimimerkkien takaa omia kirjoituksiaan. Kantelija on yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö, joka käyttää itsekin kärjekkäitä julkisia puheenvuoroja.

Kantelu 19.5.2009

Kantelija katsoo, että häntä nimeltä arvostelevat viestit ovat solvaavia ja perättömiä. Hän on vaatinut asiattomina pitämiensä viestien poistamista, mutta toimitus ei ole tähän suostunut.

Iltalehden vastaus 12.6.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä kirjoittaa, että keskustelijat vastaavat itse mielipiteistään. Keskustelua myös valvotaan säännöllisesti. Kantelun kohteena oleva keskustelu on saanut alkunsa kantelijan mielipidekirjoituksesta. Hän on paikkakunnalla tunnettu kansalaisaktivisti, joka on pyrkinyt vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon.

Kivelä katsoo, että viestiketjun kommentit arvostelevat kantelijan kunnallispoliittista aloitetta, toimintatapaa ja motiiveja. Hänen mielestään kunnallispolitiikkaan liittyvässä kansalaiskeskustelussa voidaan esittää kriittisilläkin vertauskuvilla vahvistettuja mielipiteitä.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava… (JO 26).
Julkisen sanan neuvosto suosittaa verkkolausumassaan (3741/L/07), että verkkokeskustelun puheenvuorot seulotaan ja tarvittaessa muokataan ennen niiden julkaisua. Jos tiedotusväline kuitenkin pitää yllä verkossa keskustelupalstaa, jonka sisältöä se ei seulo eikä muokkaa, palsta on erotettava selvästi tiedotusvälineen julkaisemasta muusta aineistosta. Sivujen ylläpitäjän on myös varattava kävijöille mahdollisuus ilmoittaa asiattomista viesteistä ja pyytää niiden poistamista.

Iltalehden verkkokeskustelupalstalla on 5.5.2009 alkaen käyty kiistaa Joensuun keskustaan rakennettavaksi suunnitellusta pysäköintilaitoksesta. Kantelija on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka vastustaa rakentamista. Yksi viestiketju on nimetty kantelijan mukaan, ja se liittyy Joensuussa ristiriitoja herättäneeseen pysäköintilaitoksen rakennushankkeeseen. Kantelijan kerrotaan muun muassa olevan ammattivalittaja, kuuluvan epädemokraattiseen salaseuraan ja viivyttävän Joensuun seudun kehitystä. Hänen motiivejaan verrataan ”Amsterdamin ilolintuihin”. Toisessa viestiketjussa kantelijan epäillään keksivän nimimerkkejä ja kommentoivan sitten omia kirjoituksiaan.

Neuvosto suosittaa verkkokeskustelukommenttien seulomista etukäteen. Mikäli näin ei tehdä, toimituksen tulee poistaa keskustelupalstalta asiattomat puheenvuorot. Tässä tapauksessa poistamispyyntöön ei Julkisen sanan neuvoston mielestä ollut tarpeen suostua. Keskustelu on ollut osin kärjekästä, mutta kantelija ei ole sen kuluessa joutunut henkilönä niin kielteiseen julkisuuteen, että toimituksen olisi tullut poistaa viestejä. Kantelija esiintyy julkisuudessa omalla nimellään ja toimittaa mielipiteitään useisiin tiedotusvälineisiin. Hänen kriittiset näkemyksensä ovat omiaan herättämään myös vastakkaisia mielipiteitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät Pekka Hyvärinen (pj.), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.