4112/SL/09

Vapauttava

Uutisessa kerrottiin kantelijan pyrkimyksistä päästä eroon varatuomarin arvonimestä. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut alemman oikeusasteen päätöstä, jonka mukaan arvonimestä ei pääse eroon. Lehti kertoi uutisessa kantelijan nimen. Kaikki arvonimeen liittyvät päätökset ovat julkisia. Kantelija oli pyytänyt hakemansa arvonimen poistamista, mikä on erittäin harvinaista, ja käyttänyt perusteita, jotka ainakin Suomessa ovat ainoalaatuisia. Kantelijan henkilöllisyys ei tällaisessa yhteydessä kuulu yksityiselämän suojan piiriin. Vapauttava.

Kantelu 6.4.2009

Kantelijan mukaan hänen nimensä mainitseminen uutisen yhteydessä oli tarkoitushakuista ja tahallista leimaamista häpäisytarkoituksessa, eivätkä mitkään juridis-toimituksellis-eettis-moraalis-uutisnälkäperiaatteet olisi sitä vaatineet. Kantelija pitää nimensä mainitsemista lisärangaistuksen luontoisena piiskansivalluksena, ”jonka aloitti n. kolme vuosikymmentä sitten tämä oikeusoloiltaan sairaan, läpimädän, täyskorruptoituneen roistovaltion/banaanitasavallan oikeusfascistis/oikeusnazilaisen lainkäyttökoneiston pääasiassa, itä-suomalainen alemman kotimaisen lakikoulututkinnon suorittanut, muuhun ammattiin kykenemätön ’oikeustieteenkandidaattiporukka’, jonka ylväimmät edustajat pitivät lakimiessormusta molemman käden sormissa!”

Kantelija pyytää, että ”lehden katsottaisiin loukanneen ns. hyvää journalistista tapaa” ja että siitä annettaisiin lehdelle asianmukaiset sanktiot.

Savon Sanomien vastaus 28.4.2009

Päätoimittaja Jari Tourunen vastaa, että kantelija on tunnettu juristi, joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin julkisuuden kanssa. Hänestä on muun muassa internetin hakusivuilla ja keskustelupalstoilla paljon mainintoja sellaisten tapausten yhteydessä, joilla on yhteiskunnallista merkitystä. Nämä asiayhteydet sekä kantelijan erikoinen vaatimus arvonimensä peruuttamiseksi ovat omiaan lisäämään myös tapauksen yleistä mielenkiintoa.

Savon Sanomien juttu oli päätoimittajan mielestä asiallinen ja neutraali. Siinä ei ollut asiavirheitä eikä se ollut pienimmässäkään määrin loukkaava. Kyseessä on perusuutinen, jossa ei ole kantelijan väittämää häpäisytarkoitusta.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Savon Sanomien uutisessa kerrottiin kantelijan pyrkimyksistä päästä eroon vuonna 1979 myönnetystä varatuomarin arvonimestä, koska kantelija on omasta mielestään joutunut Suomen eri oikeusasteiden harjoittaman vainon ja valtioterrorin kohteeksi. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut alemman oikeusasteen päätöstä, jonka mukaan arvonimestä ei pääse eroon. Lehti kertoi uutisessa kantelijan nimen.

Kaikki arvonimeen liittyvät päätökset ovat julkisia. Kantelija on pyytänyt hakemansa arvonimen poistamista, mikä on erittäin harvinaista, ja käyttänyt perusteita, jotka ainakin Suomessa ovat ainoalaatuisia. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan henkilöllisyys asianmukaisesti laaditussa uutisessa ei tällaisessa yhteydessä kuulu yksityiselämän suojan piiriin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.