4067/SL/09

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun poliitikon aikuisten lasten valinnasta kunnallisiin työpaikkoihin. Kaikki näkökannat tulivat jutussa esiin. Poliitikon tulee kestää rankkaakin arviointia. Vapauttava.

Kantelu 30.1.2009

Kantelija on kaupunginvaltuutettu, jonka mielestä Satakunnan Kansan kirjoittelu on loukannut hänen perheensä mainetta ja ihmisarvoa. Hänen mukaansa lehti antaa ymmärtää isän toimineen moraalittomasti ja epärehellisesti, kun hänen kaksi tytärtään on päätetty palkata vakituisiin työsuhteisiin Porin kaupungin palvelukseen – vieläpä saman päivän aikana.

Kantelijan mielestä lehti antaa asioista virheellisen kuvan. Hän kirjoittaa, että toinen tyttäristä oli työskennellyt kaupungilla jo vuosia vakituisessa työsuhteessa ja nyt uutisoitu valinta oli vain sisäinen täyttö uuteen tehtävään. Toisen tyttären työpaikka oli yksi kymmenestä, jotka kaupungin lautakunta kokouksessaan vakinaisti. Näistä kymmenestä työntekijästä kolme oli syntynyt samana vuonna kuin kantelijan tytär, jonka nuoreen ikään ja vähäiseen työkokemukseen jutuissa viitataan. Se, että työntekijävalintoja tehneet lautakunnat kokoontuivat samana päivänä, oli kantelijan mukaan pelkkää sattumaa.

Satakunnan Kansan vastaus 13.2.2009

Päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa, että Porin kaupungin keskeinen ongelma on kaupungin työsuhteiden politisoituminen. Myös nepotismista on esitetty perusteltuja epäilyjä. Lehti on pyrkinyt jo vuosia murtamaan tällaisen nimityspolitiikan. Satakunnan Kansa toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä kertoessaan nimityspolitiikasta ja salliessaan siitä julkisen keskustelun.

Kun kaupungin kaksi eri lautakuntaa päätti saman päivän kuluessa palkata kantelijan lapset vakituisiin työsuhteisiin, lehdessä heräsi epäily päätösten oikeudenmukaisuudesta. Toinen päätös tehtiin vastoin esittelijän kantaa, ja toisessa päätöksessä ohitettiin Jokisen mukaan selvästi kokeneempia ehdokkaita.

Kantelija sai vastata rekrytointeihin liittyviin epäilyihin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Satakunnan Kansa kirjoittaa poliitikkoisän järjestäneen tyttärilleen vakituiset työpaikat. Jutuissa todetaan, että oikea nimi painaa Porissa enemmän kuin työkokemus.

Satakunnan Kansa henkilöi ”Porin taudiksi” kutsumansa nimityskäytännön voimakkaasti paitsi kantelijaan myös hänen perheenjäseniinsä, jotka ovat tunnistettavissa ainakin lähipiirissään ja työyhteisössään. Kritiikin kärki kohdistuu kaupunginvaltuutettuun, jonka tulee kestää toimintaansa ja vaikutusvaltaansa liittyvää ankaraakin arvostelua. Lehti esittää myös tytärten ammattitaitoa kyseenalaistavia näkemyksiä, jotka perustuvat toimittajan tulkintaan nimitysprosessiin liittyvistä asiakirjoista. Kuitenkin myös vastakkaiset näkemykset saavat paljon tilaa. Kaikki haastateltavat henkilöt kumoavat toimittajan näkemykset. Myös kantelija saa kertoa oman kantansa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.