4023/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi kantelijaa kritisoivan mielipidekirjoituksen nimimerkin suojassa. Kantelijan aseman vuoksi hänen piti sietää nimimerkin arvostelu.

Kantelu 30.10.2008

Kantelija haluaa, että JSN tutkii ovatko nimimerkki ”Pena” ja Hämeen Sanomat toimineet hyvän lehtimiestavan vastaisesti julkaistessaan mielipidekirjoituksen, jossa kantelija arvioidaan epäluotettavaksi ja yhteiskuntakelvottomaksi. Hänen valituksensa Hämeen linnan alueen rakennuskaavasta katsotaan ala-arvoiseksi ja samalla torjutaan kansalaisen valitusoikeus.

Kantelijan mielestä nimimerkki nimeää hänet perusteettomasti kverulantiksi ja vihjailee julkisesti hänen upseerinuransa Puolustusvoimissa epäonnistuneen. Tällä seikalla ei kantelijan mielestä ole vähäisimmässäkään määrin tekemistä kaavavalituksen kanssa.

Hämeen Sanomien vastaus 4.12.2008

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen vastaa, että kantelija on Hämeenlinnassa tunnettu henkilö. Hän on ollut mukana tekemässä useita valituksia kaupungin toimista – viimeksi rantasaunan rakentamisesta. Se on herättänyt kaupunkilaisten keskuudessa voimakasta väittelyä puolesta ja vastaan. Tekstiviestissä perätään kantelijan motiiveja ja muistutetaan siitä, miten valitusprosessi tulee kaupungille kalliiksi.

Tekstiviestin nimimerkki Pena luonnehtii kantelijaa kverulantiksi eli valittajaksi ja pohtii, että usein metelöivät ne, joilla työura on mennyt pieleen. Päätoimittajan mielestä nimimerkki ei väitä näin tapahtuneen vaan enemmänkin hakee syitä valitustehtailuun. Reipashenkinen keskustelu on tekstaripalstalle ominaista eikä se ole millään muotoa hyvän journalistisen tavan vastainen.

Kantelija on kirjoittanut lukuisia yleisönosastokirjoituksia omalla nimellään paikallisiin lehtiin. Hän on myös antanut rantasauna-asiasta haastatteluja omalla nimellään ja kuvallaan. Merkittävää yhteiskunnallista asemaa hänellä ei ole, paikallista tunnettuutta kylläkin. Kyse on nimenomaan siitä, että hän on henkilönä tullut vahvasti esille tiedotusvälineissä valituksillaan. Päätoimittaja katsookin, että julkisuudessa olo alentaa hänen julkisuuskynnystään. Pienessä kaupungissa sananvapaus kärsii, jos ei nimimerkillä kirjoittelua hyväksytä.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24)

Hämeen Sanomien tekstiviestipalstalla arvioitiin nimimerkin suojasta kärkevästi kantelijan tekemää kaavavalitusta. Nimimerkki kohdistaa kritiikkinsä myös kantelijan henkilöön kirjoittamalla, että ”usein kunnallispolitiikassa metelöivät ne, joilla työura on mennyt jotenkin pieleen”.

Yhteiskunnallisesta päätöksenteosta on voitava käydä julkisuudessa kärkevääkin keskustelua. Varsinkin pienehköillä paikkakunnilla toimitus voi harkintansa mukaan sallia keskustelun myös nimimerkin suojassa, koska omalla nimellä kirjoittaminen saattaa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin ja jopa rajoittaa sanomisen vapautta. Jos nimimerkin suojasta sallitaan henkilöön kohdistuva kärjekäs arvostelu, on toimituksella oltava siihen erityiset perustelut. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että tässä tapauksessa kantelijan valitukset ja muukin esiintyminen julkisuudessa tekevät toimituksen ratkaisun ymmärrettäväksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.