4009/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta. Yksityiskohdat eivät paljastaneet syytettyä. Lehti seurasi oikeuskäsittelyn asianmukaisesti loppuun saakka.

Kantelu 20.10.2008

Kantelijan mielestä hän on jutusta tunnistettavissa iän, sukupuolen, paikkakunnan, eläinten lukumäärän ja niiden lajien perusteella. Syytekohtien perusteella lukijat luulevat, että kyse on ollut nälkäisistä, sairaista tai muuten huonosti hoidetuista eläimistä.

Syyte koiran kytkettynä pitämisestä hylättiin, mutta tuomiosta kertoneessa uutisessa se mainittiin sakkotuomion perusteena. Asiavirhettä ei korjattu, vaikka kantelija soitti lehteen 6.10.2008. Harhaanjohtavat uutiset ovat aiheuttaneet kärsimyksiä ja tahranneet kantelijan nimen ikuisiksi ajoiksi.

Satakunnan Kansan vastaus 7.12.2008

Päätoimittaja Jouko Jokinen vastaa, että 25.9.2008 julkaistu uutinen on varsin tavanomainen oikeudenkäyntiuutinen, jossa kuvataan syyte ja kerrotaan muun muassa, että ”…eläinsuojelunkin saralla ansioitunut nainen kiisti hänelle luetun syytteen jyrkästi”. Kantelijaa ei uutisessa mainita nimeltä.

Tuomiosta kertoneessa uutisessa kerrotaan päätoimittajan mukaan käräjäoikeuden langettaneen eläinsuojelurikkomuksesta sakkotuomion. Uutisessa myös kerrotaan osan syytteistä kaatuneen. Päätoimittaja ja uutispäällikkö ovat keskustelleet kantelijan kanssa puhelimitse, mutta hän ei esittänyt selkeitä oikaisuvaatimuksia. Toimituksen tiedossa ei ole, että uutisissa olisi ollut olennaisia virheitä.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka… (JO 35).

Satakunnan Kansan ensimmäisessä uutisessa kerrottiin kantelijan syytteiden käsittelystä käräjäoikeudessa ja siitä, että hän kiisti ne jyrkästi. Kantelijasta kerrottiin ikä, sukupuoli, kotipaikka sekä ylimalkaisia tietoja eläinlajeista ja niiden määristä. Toisessa uutisessa kerrottiin sakkotuomiosta ja oikeuden kumoamista syytekohdista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelija ei pelkän iän, sukupuolen ja kotipaikan perusteella ole lähipiiriään laajemmin tunnistettavissa. Uutisissa mainitut eläinten lajit ja määrät ovat sen verran ylimalkaisia, että kantelijaa ei voi niistäkään tunnistaa. Mahdollisen virheen korjaamispyyntöön neuvosto ei voi ottaa kantaa, koska kantelijan ja lehden kertomukset ovat vastakkaiset. Satakunnan Kansa on toisessa jutussaan seurannut oikeusjuttua loppuun saakka ja kertonut muun muassa kumotuista syytekohdista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.