3873/SL/08

Vapauttava

Lehti myönsi kolumnissa käsitellylle henkilölle oikeuden omaan kannanottoon, mutta neuvotteluista huolimatta lehti ei saanut julkaisukelpoista kannanottoa. Vapauttava

Kantelu 6.2.2008
Kantelija kertoo lähettäneensä lehteen vastineen kahdesti, mutta lehti ei lupauksista huolimatta ole julkaissut sitä. Tapahtumaketju alkoi 4.1.2008 kolumnista. Kantelija kertoo toimittaneensa kaksi päivää myöhemmin lehteen vastineen, jota ei kuitenkaan julkaistu. Muun muassa kolumnin kirjoittaneelle toimittajalle 19.1.2008 lähettämänsä sähköpostiviestin vuoksi toimittaja otti yhteyttä kantelijaan ja pyysi tekemään uuden vastineen. Aloitteesta huolimatta lehti ei julkaissut vastinetta.

Savon Sanomien vastaus 6.3.2008
Päätoimittaja Jari Tourunen vastaa, että kantelija lähetti ensimmäisen vastineensa sähköpostiosoitteeseen, jota ei Savon Sanomilla ole. Asia selvisi, kun kantelija kävi toimituksessa 14. tai 15.1.2008 ja keskusteli vuorossa olleen uutispäällikön kanssa. Tämän jälkeen kolumnin kirjoittanut toimittaja otti yhteyttä kantelijaan ja sopi, että kantelija kirjoittaa uuden vastineen.

Päätoimittajan mukaan kantelija lähetti vastineen sähköpostilla kolumnin kirjoittaneelle toimittajalle. Vastine ei kuitenkaan liittynyt kolumniin ja oli muutenkin sekava. Toimittaja otti ihmeissään yhteyttä kantelijaan, joka ei puhelun aikana vaatinut kirjoituksensa julkaisemista. Toimitus ei julkaissut kirjoitusta, koska siinä ei viitattu kolumniin eikä kirjoituksesta selvinnyt, mitä kantelija halusi oikaista. Sen jälkeen kantelija ei ole ollut yhteydessä toimitukseen. Lehti on valmis julkaisemaan vastineen, jos se tulee julkaistavassa muodossa.

Ratkaisu
Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 25).

Savon Sanomat myöntää, että kantelijalle syntyy kolumnista oikeus omaan kannanottoon. Ensimmäinen kannanotto ei saavuta toimitusta. Toinen ei toimituksen mielestä täytä niitä vaatimuksia, joita kannanotolta edellytetään. Neuvottelun jälkeen kannanotto jää julkaisematta. Kantelija ei ole tämän jälkeen ollut yhteydessä toimitukseen.

Julkisen sanan neuvoston saaman käsityksen mukaan lehti on yrittänyt toimia hyvän journalistisen tavan periaatteiden mukaan, mutta se ei ole johtanut oman kannanoton julkaisuun. Ohjekohta suosittaa kannanoton olennaisen sisällön julkaisemista, vaikka yksimielisyyteen ei päästäisikään. Tässä tapauksessa neuvosto ymmärtää sen, että suositusta ei ole voinut noudattaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.