3849/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi ravintola-arvion ja korjasi siinä olleen virheen sopimuksen mukaisesti. Vapauttava.

Kantelu 19.1.2008
Kantelija omistaa osan kritiikin kohteena olevasta ravintolasta. Hänen mukaan artikkelissa annetaan virheellinen kuva omistussuhteista ja vihjaillaan negatiivisesti kantelijan aiemmista liiketoimista. Artikkelissa on myös useita ravintolan toimintaan liittyviä virheitä.

Kantelija kirjoittaa, että jutun otsikko on valheellinen väittäessään, ettei ravintola ”ole Brasiliaa juuri nähnytkään”. Tosiasiassa yksi omistaja on ja osa henkilökuntaa on brasilialaisia, ravintolassa tarjotaan maan kansallisruokia ja sikäläisiä viinejä ja soitetaan sikäläistä musiikkia.

Helsingin Sanomien vastaus 4.1.2008
Vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että lehden tietojen mukaan kantelijan aikaisempi liiketoiminta ravintola-alalla on kohdannut ajoittain vaikeuksia eikä lehti ei ole syyllistynyt perättömiin vihjauksiin. Kantelija nostettiin ravintolan keulakuvaksi, koska hän hoiti ravintolan julkistamisen yksin.

Virkkusen mukaan osa kantelijan virheellisiksi väittämistä tiedoista on väärää tulkintaa tekstin sisällöstä. Yhden virheen Nyt-liite oikaisi lehden seuraavassa numerossa. Myös muut asiavirheet oltaisiin korjattu, mikäli kantelija olisi tuonut ne esille. Sen sijaan mielipide-erot siitä, kuinka hyvin ravintola tavoittaa brasilialaisen tunnelman tai ruokakulttuurin, eivät Virkkusen mukaan ole oikaisua vaativia asioita.

Ratkaisu
Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta (JO 11). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Helsingin Sanomien Nyt-liite arvioi brasilialaisen ravintolan kelvolliseksi, mutta moittii sitä etnisyyden puutteesta.

Arvostelussa viitataan vain yhteen omistajaan, vaikka ravintolalla on useampia osakkaita. Kun omistaja on itse markkinoinut ravintolaa omalla persoonallaan, lehti voi nostaa hänet yrityksen keulakuvaksi.

Lehti oikaisi kantelijan esittämän virheen heti seuraavassa numerossa. Artikkelissa arvioidaan ravintolan ruokaa ja ilmapiiriä osittain kielteisesti. Kysymyksessä on yhden arvostelijan henkilökohtainen näkemys, jota lehden ei tarvitse oikaista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.