3843/SL/08

Vapauttava

Lehden pakinapalstalla irvailtiin yhteiskunnallisesti aktiivin järjestön puheenjohtajan pyrkimyksistä rajoittaa sananvapautta asiassa, joka oli järjestölle kiusallinen. Vapauttava.

Kantelu 4.1.2008

Kantelijan mukaan Satakunnan Kansan artikkeli perustuu lions-liikkeen parjaamiseen ja sillä pyritään tahallisesti yhdistämään kaksi erillistä asiaa: lions -liike ja rasismi. Teksti ei pyri totuudenmukaisuuteen, ja se perustuu kuulopuheisiin. Lehti ei ole suostunut julkaisemaan klubin jäsenten henkilökohtaista kannanottoa. Lehti on myös laiminlyönyt samanaikaisen kuulemisen asettaessaan klubin erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Satakunnan Kansan vastaus 7.2.2008

Päätoimittaja Jouko Jokisen vastauksen mukaan Satakunnan Kansan kirjoitus liittyy rasismiepäilyyn, jonka kohteena olleen tanssikoulun vetäjä oli tapahtumahetkellä LC Pori / Meri-Porin varapuheenjohtaja. Asiaa ei ollut uutisissa tai keskusteluissa aiemmin mainittu. Kohun synnyttyä LC:n puheenjohtajan nimissä lähti yhdistyksen jäsenille kiertokirje, jossa puututtiin voimakkaasti jäsenten sananvapauteen.

Lehden Tyyni kyntäjä -palstalla kirjoitetaan pakinanomaisesti politiikasta ja muista yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista. Toimittaja kirjoitti uutisen nostattamista jälkimainingeista humoristisesti ja terävästi. Kirjoituksessa mainitun kiertokirjeen sisältö pitää paikkansa. Ei ole yhdentekevää, jos rasismiepäily johtaa sananvapauden rajoittamiseen yhteiskunnallista tehtävää suorittavassa ja alueella hyvin tunnetussa järjestössä. LC Pori / Meri-Porin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole vaatinut vastineoikeutta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Satakunnan Kansa käsitteli pakinapalstallaan syrjintäepäilyn herättämää reaktiota paikallisessa leijonaklubissa. Teksti oli pakinalle ominaisesti kärjekästä. Siinä kritisoitiin klubin presidentin pyrkimystä keskittää varapresidentin syrjintäepäilyn kommentointi vain itselleen ja hallitukselle. Lehti ei saanut vastinepyyntöä henkilöiltä, jotka pakinasta saattoi tunnistaa.

Julkisen sanan neuvoston mielestä yhteiskunnallisesti aktiivin yhdistyksen on kestettävä järjestöön ja sen johtoon kohdistuva kärjekäskin kritiikki. Pakinassa kerrottu tieto piti paikkansa. Asianosaiset eivät tarjonneet lehteen omaa kannanottoaan, jonka lehti olisi voinut julkaista, vaikka hyvä journalistinen tapa ei olisi sitä edellyttänytkään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.