3823/SL/07

Vapauttava

Kantelijan mielestä lehti ei perustellut riittävän hyvin toimintaansa, kun se väitti moottoripyöräkerhoa rikollisjärjestöksi ja julkaisi sen päämajan kuvan jengitappeluista kertovan jutun yhteydessä. Neuvoston mielestä lehdellä oli perusteet uutiselleen.

Kantelu 26.11.2007

Kantelun mukaan Helsingin Sanomien juttu kertoo Göteborgin seudulla sattuneista välikohtauksista. Otsikot kertovat, että ”Järjestäytyneet rikollisliigat sotivat toisiaan vastaan ennennäkemättömällä vimmalla” ja ”Göteborgissa muhii sota jengien välillä”. Jutun yhteydessä on julkaistu valokuva Helvetin Enkelit -moottoripyöräkerhon kerhotalon sisäänkäynnistä. Juttu tai siinä haastatellut eivät kuitenkaan liitä kerhoa millään tavalla rikokseen tai kirjoituksessa kerrottuun tapahtumaan. Kuvan liittäminen tällaiseen kirjoitukseen ilman asiayhteyttä on omiaan aiheuttamaan ennakkoluuloja ja halveksuntaa kyseisen kerhon jäseniä ja heidän perheitään kohtaan.

Samalla sivulla on Tietokulma -laatikko Ruotsin tärkeimmistä rikollisliigoista. Siinä kerrotaan Hells Angelsista maininnalla syndikaatti, sekä viitataan ylimalkaisesti ”eri tietojen mukaan…”. Helvetin enkelit -moottoripyöräkerhoa ei ole missään maassa todettu rikollisjärjestöksi, rikollisliigaksi tai muutenkaan laittomaksi. Jos tiedot perustuvat lähteisiin, olisi ne hyvä mainita.

Kantelija ei ole ollut yhteydessä lehteen, koska vahinko on jo tapahtunut. Erityisen vaikeaksi kantelija kokee tällaisen värittyneen kirjoittelun kahden nuoren pojan isänä joutuessaan kotona käsittelemään mediaan ja uutisiin liittyviä asioita.

Helsingin Sanomien vastaus 21.12.2007

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että Hells Angels on – toisin kuin kantelija väittää – kansainvälisesti aktiivinen rikollisjärjestö. Siksi oli perusteltua mainita se myös merkittävänä Ruotsissa ja Göteborgissa toimivana liigana ja käyttää juttukokonaisuuden yhtenä kuvituselementtinä kuvaa Hells Angelsien vahvasti suojatusta kerhotilasta. Se liittyi kiinteästi uutisessa kerrottuihin tapahtumiin. Kuvan esittämät vankat turvajärjestelyt kertovat osaltaan tilanteen vakavuudesta ja jengien välisen väkivallan konkreettisesta, aktivoituneesta uhkasta.

Uutisessa ja siihen liittyvässä tietokulmassa lueteltiin iso joukko Ruotsissa vaikuttavia rikollisjärjestöjä, mukana myös Hells Angels. Sen toimialaan kerrottiin kuuluvan muun muassa huumekauppa, kiristys, prostituutio ja talousrikokset. Järjestön toimintaa käsiteltiin yleisellä tasolla, eikä järjestöä tai sen yksittäisiä jäseniä liitetty yksittäisiin tekoihin. Viranomaiset ovat sekä Suomessa että Ruotsissa luokitelleet Hells Angels -moottoripyöräjengin osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta. Göteborgin rikospoliisin mukaan Hells Angels ilman muuta täyttää EU:n muotoilemat rikollisjärjestön tunnusmerkit. Poliisin arviota on tässä yhteydessä voitava pitää luotettavana asiantuntija-arviona, jonka kyseenalaistamiseen ei ole erityisiä perusteita.

Helsingin Sanomien tiedot perustuivat sekä viranomaisilta että muista lähteistä saatuihin tietoihin. Lehtikirjoitus ei ole tieteellinen artikkeli, jossa kaikki lähdemateriaali tulisi tai edes olisi mahdollista luetteloida. Suurin osa järjestöä koskevista tiedoista oli sellaista, josta on laajasti kerrottu julkisuudessa aiemminkin.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Helsingin Sanomat kertoi jutussaan, että Hells Angels on rikollisjärjestö. Lehti käytti Hells Angelsin Göteborgin kerhotalon valokuvaa jengisodista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta kertoneen jutun yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomilla oli riittävät perusteet käyttää Hells Angelsista nimitystä rikollisliiga. On myös luontevaa käyttää kuvaa paikallisen Hell Angels -kerhon talosta, kun kerrotaan saman seudun jengisodasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.