3803/AL/07

Vapauttava

Lehden jutussa kerrottiin Viron laittomasta reseptikaupasta ja sen yhteyksistä Suomeen. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu samanaikaisesti. Oman kannanoton julkaiseminen oli riittävä, koska henkilö on aiemmin itse aktiivisesti esiintynyt julkisuudessa huumevieroitushoitojen antajana. Vapauttava.

Mediuutiset julkaisi 21.9.2007 artikkelin, jossa kerrotaan tallinnalaisen yksityissairaalan harjoittavan huumekauppaa huumevieroituksen asemesta. Artikkelin mukaan yksi suomalainen lääkäri kirjoittaa asiakkailleen lähetteitä kyseiseen sairaalaan.

Kantelu 15.10.2007

Kantelija epäilee, että toimittaja on kirjoittanut haastattelemansa Viron sosiaaliministeriön tarkastusosaston johtajan suuhun omia mielipiteitään. Kantelijan mukaan johtajalla ei ole ollut huomauttamista tallinnalaisen yksityissairaalan toiminnasta eikä sairaalan toiminnassa ole mitään epäilyttävää. Hän kirjoittaa, että kirjoitus loukkaa narkomaanien, sairaalan ja kantelijan itsensä ihmisarvoa. Toimittaja ei ole haastatellut sairaalan henkilökuntaa tai kantelijaa.

Mediuutisten vastaus 14.11.2007

Päätoimittaja Elina Yrjölä-Suhonen kirjoittaa, että tarkastusosaston johtajaa on siteerattu oikein. Hänen mukaansa toimittaja on vieraillut yksityissairaalassa useita kertoja ja arvio sairaalan toiminnasta perustuu hänen aikaisemmin tekemiinsä haastatteluihin. Sekä Virossa että Suomessa kerätyt tiedot ovat vahvistaneet artikkelissa esitetyt seikat. Yrjölä-Suhosen mielestä kantelijan roolia päihderiippuvaisten hoidossa on käsitelty julkisuudessa laajasti, joten Mediuutisten artikkeli ei esittänyt uutta tai loukkaavaa tietoa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Mediuutisten toimittaja on haastatellut Viron sosiaaliministeriön tarkastusosaston johtajaa, joka kertoo, että osa Tallinnan lääkäreistä käy reseptikauppaa. Toimittaja on myös kiertänyt lääkäreiden vastaanotoilla ja saanut itse ostaa reseptejä. Kainalojutussa kirjoitetaan kriittiseen sävyyn Wismarin psykiatrisen yksityissairaalan huumevieroitushoidoista. Toimittaja kertoo, että suomalaiset potilaat saavat sairaalan lähetteen ”Subutex-tohtori” Pentti Karvoselta.

Mediuutiset on tuonut julki Virossa vallitsevan tilanteen, jolla on vaikutusta myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Laiton reseptikauppa on varmistettu sekä viranomaishaastattelun että toimittajan omien havaintojen avulla. Myös kantelijan toimista kerrotaan toimittajan tiedonhankinnan perusteella eikä kantelija kiistä tiedon oikeellisuutta.

Artikkelin kritiikki ei kohdistu narkomaaneihin eikä se halvenna heidän ihmisarvoaan. Arvostelun kohteena on osa virolaisista lääkäreistä. Kun nimeltä mainittua sairaalaa syytetään rikollisesta toiminnasta, olisi ollut syytä kuulla asiassa sairaalan edustajaa. Myös kantelija joutuu kielteiseen julkisuuteen, kun hänet yhdistetään huumekaupasta syytettyyn sairaalaan. Kyseessä on kuitenkin henkilö, joka on aktiivisesti esiintynyt julkisuudessa vaihtoehtoisten huumevieroitushoitojen antajana. Kantelija on myös saanut puolustaa sairaalan toimintaa ja perustella omaa toimintaansa laajalti omassa kannanotossaan, jonka lehti julkaisi ensi tilassa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Mediuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.