3784/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen raiskauksesta ja kertoi siinä epäillyn mutta pidätyksen jälkeen vapautetun kansalaisuudesta. Tiedolla oli jutun tutkinnalle merkitystä. Vapauttava.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan 5.9.2007 uutisen ”Amerikkalaismiestä epäillään raiskauksesta”.

Kantelu 5.9.2007

Kantelijan mukaan uutisessa mainitaan rikoksesta epäillyn kansallisuus (yhdysvaltalainen) kolme kertaa, vaikka tällä tiedolla ei esimerkiksi vihjeiden saamisen kannalta ole tässä tapauksessa merkitystä. Rikoksesta epäillyn etnisen taustan ilmoittaminen edellyttäisi, että tieto on uutisen olennaisen sisällön kannalta tarpeellinen.

Ilta-Sanomien vastaus 16.10.2007

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan Iltasanomat.fi:n uutisessa kerrottiin, että Kauhavalla on pidätetty amerikkalaismies raiskauksesta epäiltynä. Muita tunnistetietoja ei julkaistu. Tieto kansalaisuudesta oli peräisin poliisitiedotteesta, ja se oli omiaan auttamaan jutun tutkinnassa.

Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin epäillyn kansallisuus. Niin ei tehty. Epäillystä kerrottiin ainoastaan hänen kansalaisuutensa. Epäillyn kansallisuutta eli etnistä ryhmää ei kerrottu. Yhdysvaltain kansalaisia kuuluu satoihin eri etnisiin ryhmiin, eikä yhdysvaltalainen viittaa niistä mihinkään. Iltasanomat.fi ei tuonut esiin epäillyn etnistä alkuperää asiaankuulumattomasti tai halventavasti, vaan kertoi tietoja, joiden poliisi uskoi auttavan rikoksen selviämiseen.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Lehti kertoi uutisessaan rikoksesta, jonka tutkinta oli kesken. Uutinen paljasti kiinniotetun ja myöhemmin vapautetun miehen yhdysvaltalaiseksi. Kansalaisuuden kertominen ei Julkisen sanan neuvoston mielestä tässä tapauksessa leimaa henkilöä tai ryhmää asiaankuulumattomasti tai halventavasti, vaan voi auttaa poliisia rikoksen selvittämisessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.