3759/MTV/07

Vapauttava

Tv-ohjelmassa käsiteltiin kriittiseen ja poleemiseen sävyyn tietyn yrityksen valmennuskursseja, jotka on tarkoitettu yliopistojen valintakokeisiin valmistautuville nuorille. Ohjelmassa muun muassa haastateltiin kahta kurssilaista ja yhtiön edustajaa, joka on kantelija. Toimitukseen ei oltu yhteydessä ohjelman jälkeen. Vapauttava.

MTV3 lähetti 45 minuuttia -ohjelmassa 31.1.2007 raportin Huippuvalmennus Oy:n valmennuskursseista, jotka on tarkoitettu yliopistojen valintakokeisiin valmistautuville nuorille. Ohjelmassa muun muassa haastateltiin kahta kurssilaista ja yhtiön edustajaa, kantelijaa.

Kantelu 17.4.2007 ja MTV3:n vastaus 22.5.2007

Kantelija: Kantelun mukaan ohjelmassa esitetyt virheelliset, sepitteelliset ja asenteelliset väittämät aiheuttivat poikkeuksellisen merkittäviä ongelmia yritykselle sekä voimakasta surua ja häpäisyä kantelijalle. Kyse on tuhoavasta, kritiikittömästä pahantahtoisuudesta – journalistin ohjeiden intentionaalisesta venyttämisestä ja rikkomisesta.

MTV3: Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila pitää kantelua yllättävänä, koska kantelija ei ole ollut yhteydessä ohjelman tekijöihin tai vaatinut MTV Oy:ltä oikaisua. Ohjelmassa ei ollut virheellisiä tai sepitteellisiä väittämiä.

Kantelija: Journalistinen päätösvalta (JO2): Tuntuu erikoiselta, että ohjelmaan on valittu vain yksi alan yritys, joka esitetään sepitteellisesti ja sensationalistisesti koko valmennuskurssialasta tai valintakoejärjestelmästä irrallisena ilmiönä. Herää kysymys, millä journalistisilla perusteilla ohjelmaan ei valittu esim. juttua yliopistojen valintakokeista tai valmennuskurssifirmojen vertailua.

MTV3: Rajaus, jonka mukaan juttua ei olisi saanut tehdä Huippuvalmennus Oy:stä, lopettaisi yksittäisiin yrityksiin kohdistuvan kriittisen talousjournalismin kokonaan. Yritystä käytettiin, koska se käytti markkinoinnissaan poikkeuksellisen voimakasta kieltä ja oli voimakkaasti kasvavan alan uusi haastaja, joka lupasi muita kattavamman sisäänpääsytakuun.

Kantelija: Toden ja sepitteellisen aineiston sekoittaminen (JO 11): Ohjelmassa esitettiin väite, että Huippuvalmennus kuohuttaa opiskelijoita. Väitteelle ei löytynyt perusteluja. Leikkaamalla kantelijan haastattelua saatiin aikaan harhaanjohtava vaikutelma lääketieteen koulutusohjelmasta ja pääopettajatuesta.

MTV3: Väite ”kuohuttavuudesta” perustuu keskusteluihin, joita toimittaja viikon ajan kävi lukuisien eri puolilla Suomea asuvien opiskelijoiden kanssa. Edellisessä ohjelmassa pyydettiin nuoria kertomaan kokemuksistaan, ja toimitus sai vinkkejä runsaasti. Opiskelijoiden mielestä yrityksen mainonnassaan antamat lupaukset eivät täyttyneet. Kantelija myönsi ”kuohuttavuuden” itsekin toteamalla, että ”meitä on usein syytetty siitä, että me myydään unelmia”. Haastattelua ei ole leikattu harhaanjohtavasti. Toimittajan toistuvista kysymyksistä huolimatta kantelija ei kertonut haastatteluissa mitään tietoa yrityksen oman opettajakoulutuksen sisällöstä.

Kantelija: Lähdekritiikki (JO 12): Tietolähteenä käytettiin henkilöä, joka on kantelun mukaan uhannut vahingoittaa yritystä, koska ei saanut alennusta kurssista. Haastateltava myöntää tämän (alennus) ohjelmassa. Kantelija myös epäilee, että toimittaja on käyttänyt kilpailijoiden tietoja.

MTV3: Päätoimittaja ei vastannut tähän kohtaan.

Kantelija: Totuudenmukaisuus (JO 8): Huippuvalmennuksen sisäänpääsyprosentit esitettiin väärin. Tietoja ei koskaan kysytty tai tarkastettu. Tästä huolimatta toimittaja toteaa eksaktin prosenttiluvun – ”NN:n kurssilta pääsi 25 prosenttia”. Ohjelmassa väite ”maaliskuun opettajat eivät ole tiedossa” ei pidä paikkaansa. Toimittaja pyysi pitkien kurssien opettajien nimet, mutta ei missään vaiheessa maaliskuun opettajia. Yritys on perustettu 1998, vaikka ohjelmasta sai sen kuvan, että yritys on perustettu 2004. Ohjelmassa sanottiin, että yrityksen omistajilla on osakeyhtiölain vastaisia lainoja. Sitä ei sanottu, että lainat on maksettu takaisin ennen verovuoden loppua, vaikka tieto oli toimittajalla.

MTV3: Toimitus sai sisäänpääsyprosentit yrityksen verkkosivuilta, puhelimitse kurssitoimistosta ja haastattelutilanteessa kantelijalta, joka itse ohjelmassakin sanoi, että ”sisäänpääsyprosentit ovat aika korkeita – aika usein peruslääkiskurssilta voi päästä 40–50 prosenttia”. Haastateltu opiskelija totesi, että hänen kurssillaan oli parikymmentä oppilasta, joista viisi pääsi sisään. Tätä ei väitetty tilastolliseksi keskiarvoksi. Maaliskuun opettajien nimiä toimittaja ei saanut tammikuussa yrityksen toimistosta. Haastattelutilanteessa kantelija ei pystynyt yksilöimään opettajien nimiä. Seuraavana yönä hän lähetti nimilistan, jossa oli lueteltu muutamia nimiä ja oppiaineita. Toimitus ei tavoittanut henkilöitä, koska sille ei toimitettu yhteystietoja. Ohjelmassa todettiin, että yritys on toiminut isommissa puitteissa vuodesta 2004. Kantelija itse kertoi haastattelutilanteessa, että toiminta oli alussa (1998) pienimuotoista, ja että se oli laajentunut parina viime vuonna huomattavasti. Ohjelma katsoo antaneensa pöytälaatikkoyhtiöstä valmennusyritykseksi kasvaneesta yhtiöstä oikean kuvan. Tilinpäätöskertomuksessa olevassa kirjanpitäjän lausunnossa todetaan, että ”yhtiö on antanut osakeyhtiölain vastaisia osakaslainoja 41 541,18 euroa. Koska yhtiö on menettänyt yli puolet osakepääomastaan, tulee hallituksen ryhtyä osakeyhtiölain 13. luvun 2. pykälän edellyttämiin toimenpiteisiin asian johdosta”.

Kantelija: Haastateltavan oikeudet (JO 16): Kantelijalle ei kerrottu etukäteen, että hänen lausumaansa käytetään voimakkaasti leikatusti vastineena kahden eri ihmisen esittämään kritiikkiin. Hänelle ei luotu mitään mahdollisuutta vastata kritiikkiin eikä kerrottu sitä, että haastattelua käytetään netti-tv:n lähetyksessä kuukausia ohjelman ulostulon jälkeen.

Samanaikainen kuuleminen (JO 21): Kritiikin kohteelle ei varattu tilaisuutta esittää aidosti omaa näkemystään. Kantelija ei saanut vastata niihin suoriin väitteisiin, joita ohjelmassa esitettiin.

MTV3: Toimittaja kertoi kantelijalle, että ohjelmassa haastatellaan Huippuvalmennukseen kriittisesti suhtautuvia opiskelijoita. Juuri näitä väitteitä kantelija sai ohjelmassa kommentoida.

Kantelija: Ihmisarvo (JO 26): Kantelijan uskonnollinen vakaumus ja pappeus tuotiin esiin asiaankuulumattomasti – hän ei ole profiloitunut, identifioitunut tai esiintynyt missään Huippuvalmennuksen työssä pappina.

MTV3: Useille kurssilaisille juuri julkisuudesta tuttu pappi oli syy siihen, miksi kurssille mentiin. Pappeus on olennainen osa yrityksen uskottavuutta. Kantelija on suurelle yleisölle tuttu nimenomaan pappina lukuisista tv-ohjelmista ja lehtihaastatteluista. Hän myös esittäytyi toimittajalle teologian maisterina ja siksi tutkinto mainittiin muiden tutkintojen joukossa. Hänen vakaumukseensa liittyviä asioita ei ohjelmassa käsitelty lainkaan.

Kantelija: Avoin tiedonhankinta (JO 9): Toimittaja on esiintynyt yrityksen kirjanpitäjälle tilintarkastajana. Hän saanut näin käsiinsä luottamuksellista, ei-julkista tietoa. Yrityksen taloudelliset taustatiedot eivät ole yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja.

MTV3: Toimittaja esittäytyi puhelimessa kirjanpitäjälle 45 minuuttia -ohjelman toimittajana.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Neuvosto rajaa ohjelman ennakkoesittelyn käsittelynsä ulkopuolelle, koska sillä ei ollut mahdollisuutta tutustua sen sisältöön.

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa esitetty raportti perustuu Huippuvalmennus Oy:n markkinointiväitteisiin ja kahden kurssilaisen kertomiin kokemuksiin sekä muuhun toimittajan itsenäiseen tiedonhankintaan. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja (kantelija) saa vastata raportissa esiin nousevaan kritiikkiin. Hän ei ole ollut yhteydessä toimitukseen ohjelman esittämisen jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että raportti on kriittinen tv-ohjelma, jossa vastakkaiset näkökannat tulevat riittävän hyvin esille. Kantelija ei ole pyytänyt mahdollisten virheiden korjaamista, joten MTV3 ei ole siihen pystynyt reagoimaan. Kantelija ja vastaaja esittävät joissakin kohdin vastakkaisia käsityksiä, joiden totuudenmukaisuutta neuvoston käytössä olevin keinoin ei voida varmentaa. Tietoverkko on osa tv-kanavaa, joten kuka tahansa voi vaivattomasti katsoa esitetyn ohjelman uudestaan arkiston avulla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV 3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.