3738/SL/07

Langettava

Lehti julkaisi pakinan, jossa käsiteltiin brittiläisten julkkisten Big Brother -tv-ohjelmaa, sen aiheuttamia reaktioita Britanniassa ja ohjelman vuoksi julkisuuteen noussutta henkilöä. Pakinassa oli maininta ”äpäristä” ja ”geneettisesti ala-arvoisesta ihmisaineksesta”, joiden neuvosto katsoi loukkaavan ihmisarvoa. Langettava.

Helsingin Sanomat julkaisi 28.1.2007 taloussivuillaan pakinan, jossa käsiteltiin brittiläisten julkkisten Big Brother -tv-ohjelmaa, sen aiheuttamia reaktioita Britanniassa ja ohjelman vuoksi julkisuuteen noussutta Jade Goodya.

Kantelu 14.2.2007

Kantelija viittaa kirjoituksen viimeiseen kappaleeseen ja siinä esiintyvään tekstikohtaan ”geneettisesti ala-arvoisesta ihmisaineksesta”. Kantelijan mielestä asia ei vaatine enempiä perusteluita.

Helsingin Sanomien vastaus 20.3.2007

Päätoimittaja Janne Virkkusen mukaan taloussivujen Kahviautomaatilla -palstalla julkaistaan kirjoittajien kärjekkäitäkin näkemyksiä aikamme ilmiöistä. Kirjoittaja halusi arvostella tosi-tv-tähti Jade Goodyn toimintaa, tosi-tv-ilmiötä ja sitä, että brittipoliitikot halusivat julkisesti kommentoida Goodyn aiheuttamaa kohua. Goodyn julkinen toiminta on ollut pääosin oma-aloitteista yksityiselämän ja tempausten esittelyä rahapalkkiota vastaan. Tämän vuoksi Goodyn julkisen toiminnan arvostelu oli Goodyn persoonan arvostelua. Hän tuli tunnetuksi muun muassa avoimen rasistisista lausunnoistaan sarjan intialaisperäistä osanottajaa kohtaan. Arvostelu kohdistui myös tv-kanavan liiketoimintaan.

Kirjoittaja pyrki päätoimittajan vastauksen mukaan raakaan ja ironisoivaan retoriikkaan. Kolumnissa voidaan käyttää kärjistettyjä kielikuvia. Kirjoittaja pyrki samaan tyylilajiin kuin Goody tv-ohjelmassa käyttäessään ilmaisua ”geneettisesti ala-arvoinen ihmisaines”. Ilmaisu oli päätoimittajan mielestä ajattelemattomasti valittu, koska siihen liittyy voimakkaita historiallisia mielleyhtymiä eikä se tietenkään millään muotoa edusta Helsingin Sanomien journalistista linjaa. Päätoimittaja pitää kantelua kuitenkin aiheettomana.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Julkisen sanan neuvosto käsittelee Helsingin Sanomien kolumnia yleisellä tasolla eikä ota kantaa tekstissä mahdollisesti oleviin henkilökohtaisiin loukkauksiin, koska kantelijana ei ole arvosteltu itse. Ratkaistavaksi jää se, onko hyvän journalistisen tavan mukaista leimata henkilö ja hänen myötään ihmisryhmä geneettisesti ala-arvoiseksi.

Pakinoissa ja kolumneissa on sananvapauden nimissä hyväksyttävää käyttää tavanomaista hätkähdyttävämpiä ilmaisuja ja voimakkaampaa kieltä. Pakinoitsija kirjoittaa ”äpäristä” ja ”geneettisesti ala-arvoisesta ihmisaineksesta”. Tämä loukkaa Julkisen sanan neuvoston mielestä ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.