3711/SL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi toimituspäällikkönsä pakinan, joka muun muassa käsitteli kaupungilla käydyn joukkotappelun vaiheita ja sen uutisointia. Kantelija, joka on Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vaati lehdeltä oikeutta omaan kannanottoon. Neuvosto katsoi, että kantelijaa ei kritisoitu pakinassa, joten hänellä ei ollut oikeutta kannanottoon. Lehti olisi julkaissut kantelijan mielipidekirjoituksen, mutta tämä ei suostunut poistamaan siitä virheellisiä tietoja. Vapauttava.

Kainuun Sanomat julkaisi 26.11.2006 toimituspäällikkö Pekka Vasalan pakinan ”Yllätyskäänteitä”, joka muun muassa käsitteli Kajaanin ns. pitseriakahakan vaiheita ja sen uutisointia. Kantelija, joka on Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, vaati lehdeltä oikeutta omaan kannanottoon.

Kantelu 30.11.2006

Kantelijan mukaan pakinan eräs kohta loukkaa häntä: ”Kaupungin korkein poliittinen johto ravisteli rasistin viittaa yltään käymällä pyytämässä anteeksi alamaistensa tekoja”. Loukkaus on erityinen, koska kantelija on kaikissa toimissaan pyrkinyt poistamaan rotuennakkoluuloja. Kantelija edellyttää JSN:n toimivan niin, että hänellä on ko. asiassa vastine/mielipideoikeus.

Kainuun Sanomien vastaus 16.1.2007

Päätoimittaja Matti Piirainen selvittää Vasalan käsittelevän pakinassaan uutisten yllätyskäänteitä. Kajaanissa sattunutta pitseriakahakkaa pidettiin aluksi rasistisena rikoksena, mutta oikeudessa tuomiot luettiinkin maahanmuuttajille. Pakinassa viitataan Kajaanin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien vierailuun kahakan jälkeen pitseriassa. Vasala ei syytä johtoa rasismista, vaan kirjoittaa, että se kävi pyytämässä anteeksi alamaistensa tekoja. Pakina ei voi loukata kantelijaa, koska siinä ei ole yhtään arviota tai mielipidettä, joka kohdistuisi häneen.

Heti kahakan jälkeen poliisi kertoi, että siihen liittyy rasistisia piirteitä. Tapahtumien kulku selvisi vasta oikeudenkäynnissä, ja sen lehti uutisoi näyttävästi. Mielipidekirjoituksessaan kantelija väittää Kainuun Sanomien tienneen koko ajan kahakan tapahtumien kulun, mutta silti syyttäneen toista osapuolta rasistisesta hyökkäyksestä pitseriaan. Kantelija ei kirjoituksesta neuvoteltaessa halunnut poistaa tätä perätöntä ja lehteä loukkaavaa väitettä.

Ratkaisu

Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Pakinoitsija käsitteli uutistapahtumien yllätyskäänteitä. Esimerkkinä hän käytti Kajaanin pitseriakahakkaa, jossa aluksi kerrottiin olevan rasistisia piirteitä. Tämä ei tutkinnan ja tuomion jälkeen pitänyt kuitenkaan paikkaansa. Tapahtumia kuvatessaan pakinoitsija muun muassa sanoi, että ”kaupungin korkein poliittinen johto ravisteli rasistin viittaa yltään käymällä pyytämässä anteeksi alamaistensa tekoja”. Lehti oli valmis julkaisemaan kantelijan mielipiteen, mutta tämä ei ollut valmis päätoimittajan vaatimaan muutokseen.

Kolumnit ja pakinat ovat mielipidekirjoituksia, joissa sallitaan ja suositaankin kärjekkäitä ilmaisuja. Pakinan maininta rasistin viitasta ei kohdistunut kantelijaan henkilökohtaisesti, joten hänelle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon. Mielipidekirjoituksen julkaisemisesta päättää toimitus. Se olisi myös julkaissut kantelijan kirjoituksen, jos hän olisi suostunut poistamaan siitä virheelliset tiedot.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.