3710/PL/06

Langettava

Lehti julkaisi rikostutkinnasta ja syytteistä kertovan uutisen kuvituksena poliisin esitutkinta-aineistosta peräisin olleen kaavion, josta ei ollut peitetty kantelijan pankkitilin, luottokortin ja kaupan etukortin numeroita. Neuvoston ratkaisun mukaan vastuu on aina julkaisijalla, vaikka aineisto olisi saatu viranomaiselta. Langettava.

Pogostan Sanomat julkaisi rikostutkinnasta ja syytteistä kertovan uutisen kuvituksena poliisin esitutkinta-aineistosta peräisin olleen kaavion, josta ei ollut peitetty kantelijan pankkitilin, luottokortin ja kaupan etukortin numeroita.

Kantelu 30.11.2006 ja lisäselvitys 16.1.2007

Kantelijan mukaan lehti on julkaissut uutisen, joka on tehty syyttäjän oikeusistuimelle toimittaman materiaalin perusteella. Kantelijan nimi mainitaan tavalla, joka antaa lukijalle kuvan syyllisyydestä mainittuihin rikoksiin. Asiaa ei ole käsitelty oikeusasteessa, mutta lehti on siitä huolimatta käsitellyt asiaa ja ryhtynyt samalla tuomariksi.

Kantelijan nimen mainitseminen on aiheuttanut hänelle tarpeetonta kärsimystä. Hän oli Ilomantsin kunnanjohtajana 2002–2004, mutta on ollut jo jonkun aikaa yksityishenkilö, eikä uutisoidulla asialla ole sellaista yleistä tai yhteiskunnallista merkitystä, joka edellyttäisi paikallistakaan uutisointia. Syyttäjän hovioikeudelle valittama asia ei koske kunnanjohtajan virkatehtäviä.

Lehti on julkaissut uutisen, joka asettaa kantelijan erittäin kielteiseen julkisuuteen. Hänelle ei kuitenkaan ole varattu tilaisuutta esittää omaa näkemystään uutisoinnin yhteydessä.

Lehti on julkaissut uutisen yhteydessä kuvan kaaviosta, josta on nähtävissä kantelijan pankkitili-, pankkikortti-, luottokortti- ja s-tilikorttitietoja. Lehdellä ei kantelijan mukaan ole oikeutta julkistaa tätä esitutkinnassa salaiseksi määriteltyä materiaalia. Kantelija on uutisen johdosta joutunut sulkemaan kaikki tilit ja kortit sekä vaihtamaan niiden tilalle uudet.

Pogostan Sanomien vastaukset 27.12.2006 ja 26.1.2007

Päätoimittaja Aino Pesu kertoo, että uutinen liittyy käynnissä olevaan oikeusjuttuun, jossa Joensuun kihlakunnansyyttäjä on toimittanut lisätutkintamateriaalia hovioikeuteen. Oikeudessa on käsitelty kantelijan epäiltyä kaksoislaskutusta. Jutussa muun muassa kerrotaan esitutkinnassa ilmi tullut tieto, että kantelijan ollessa työtehtävissä Ilomantsissa hänen pankki- ja luottokorteillaan on tehty ostoksia Helsingissä. Jutussa ei tuomita kantelijaa syylliseksi.

Lehti ei halua tuottaa uutisellaan kärsimystä kenellekään, mutta oikeudenkäynnit liittyvät kantelijan kunnanjohtajakauteen. Kantelijaa on pyritty kuulemaan samanaikaisesti, mutta hän ei ole siihen suostunut. Toimitus on tarjonnut hänelle myös mahdollisuutta oikaisuun, vastineeseen ja haastatteluun. Mikään ei ole sopinut.

Jutun kuvituksena on poliisin laatima kaavion osa, joka havainnollistaa kantelijan liikkumista Ilomantsin ja Helsingin välillä. Kaavion tietoja ei päätoimittajan mukaan arvattu pitää salaisina, koska kaavio on luovutettu toimittajalle hovioikeuden kirjaamosta. Myöhemmin poliisi on poistanut kantelijan mainitsemat tilitiedot. Lehdessä julkaistu kaavio on pienikokoinen ja huonolukuinen. Lehden tietojen mukaan julkaisusta ei ollut kantelijalle vahinkoa, koska hän oli jo kaksi kuukautta aiemmin joutunut kuolettamaan kortit ja tilit.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Pogostan Sanomat on kertonut uutisessaan syyttäjän teettämästä lisätutkinnasta, joka liittyy kantelijaan kohdistuvan rikosepäilyn käsittelyyn hovioikeudessa. Uutisessa ei ole kuultu kantelijaa. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet aikana, jolloin kantelija toimi Ilomantsin kunnanjohtajan virassa. Jutun yhteydessä lehti on julkaissut tutkinta-aineistoon liittyvän kaavion, josta ei ole peitetty kantelijan tili- ja korttinumeroita.

Osapuolten samanaikainen kuuleminen ei ole oikeusjutun eri vaiheissa välttämätöntä, jos kuva kokonaisuudesta täydentyy uutisoinnin jatkuessa. Kantelija ei ole tavallinen yksityishenkilö, jos tutkittavat tapahtumat sijoittuvat hänen kunnanjohtajakauteensa. Näihin kahteen kantelijan esiin nostamaan seikkaan Julkisen sanan neuvosto on ottanut kantaa vapauttavassa päätöksessään 3527/SL/05. Lisäksi neuvosto toteaa, että uutisen kirjoittaminen syytteestä ei ole asiatonta vaikuttamista tuomioistuimen ratkaisuihin.

Uutisen yhteydessä julkaistua kaaviota ei ole käsitelty niin, että kantelijan tili- ja korttitiedot olisi peitetty. Julkisen sanan neuvosto korostaa, että vastuu julkaisusta on aina tiedotusvälineellä riippumatta tavasta, jolla tiedot on hankittu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pogostan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.