3673/SL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi toimittajansa kirjoittaman kolumnin ”Jos minulla olisi myynnissä asuntomessutalo”. Siinä käsiteltiin kriittiseen sävyyn lehden itse järjestämää nettiäänestystä parhaasta asuntomessutalosta. Kantelija oli asuntomessutalon rakentaja.
Vapauttava.

Helsingin Sanomat julkaisi 20.8.2006 lehden asunto-osassa toimittajansa kirjoittaman kolumnin ”Jos minulla olisi myynnissä asuntomessutalo”. Siinä käsiteltiin kriittiseen sävyyn Helsingin Sanomien järjestämää nettiäänestystä parhaasta asuntomessutalosta. Kantelija on asuntomessutalon rakentaja.

Kantelu 28.8.2006

Kantelijan mukaan Helsingin Sanomat järjesti Espoon asuntomessujen yhteydessä nettisivuillaan kilpailun parhaasta omakotitalosta. Nettisivuilla saattoi antaa arvosanan ja lausua kommentteja. Tulokset ja kommentit ovat lehden www-sivuilla. Kolumnin perusteella lukija ei voi päätyä kuin epäilykseen, jonka mukaan rakentajat ovat hyötyä tavoitellakseen manipuloineet äänestystä ja kirjoituttaneet positiivisia arvioita taloistaan. Toimittajan vihjailut voi osoittaa vääriksi nettisivujen lokitietojen avulla vain lehti itse. Syyttömällä ei ole mahdollisuutta osoittaa syyttömyyttään, ja syyttäjä ei sitä itse tee. Lehti kieltäytyi kantelijan vaatimista oikaisusta ja anteeksipyynnöstä.

Kohteet ovat olleet julkisesti arvioitavina, ja kritiikki on siten sallittua. Myös rakentajien nimet ovat yleisesti tiedossa. Jutussa vihjataan kielteisesti rakentajien rehellisyyteen. Vaikka kohteet ovat julkisessa arvioinnissa, niiden rakentajat nauttivat yksityiselämän suojaa. Kantelija korostaa myös sitä, että asunnon osto on yksittäisen perheen suurin investointi. Siksi luottamuksella myyjään, välittäjään ja rakentajaan on poikkeuksellisen suuri arvo. Tätä luottamus pyrkii kirjoitus vakavasti horjuttamaan.

Helsingin Sanomien vastaus 2.10.2006

Päätoimittaja Janne Virkkusen mukaan kirjoituksessa käsiteltiin alati yleistyvää ilmiötä eli nettiäänestyksiä, joissa ihmiset voivat äänestää eri asioiden paremmuudesta tai huonommuudesta. Myös kansalaisvaikuttaminen netissä yleistyy. Samaan aikaan kuitenkin yleistyvät siihen liittyvät ongelmat. Nettivaikuttaminen on ns. yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jonka monipuolinen ja kriittinen käsitteleminen ja esitteleminen ovat julkisen sanan nimenomainen velvollisuus.

Kolumni on luonteeltaan mielipidekirjoitus ja itsekritiikkiä omaa lehteä ja sen järjestämää nettiäänestystä kohtaan. Toimittaja halusi kertoa lukijoille, että nettiäänestykset eivät ole mielipidetutkimuksiin rinnastettavia, vaan niitä voidaan manipuloida ja se on aika yleistä ja mahdollista järjestää myös automaattisesti. Arvostelun kärki ei kohdistu kantelijaan, jota ei ole kirjoituksessa edes mainittu, tai taloja omistaviin tai markkinoiviin tahoihin. Kirjoituksessa ei väitetä, että manipuloiminen olisi rikos. Nettiäänestyksen luonne on viihteellinen ja sellaiseksi sen useimmat myös ymmärtävät. Asuntomessuilla äänestyksellä oli myös markkina-arvoa, ja tämän kolumnisti halusi myös kertoa.

Kantelijan lähettämä oikaisu oli lähetetty myös kahteen muuhun tiedotusvälineeseen, eikä Helsingin sanomilla ole velvollisuutta julkaista kiertokirjeen tapaisia vastineita – varsinkaan kun kantelijaa ei ole tekstissä mainittu. Kirjoitus kohdistui myös hyvin loukkaavana lehteen ja toimittajaan henkilökohtaisesti.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Kantelun kohteena oleva kolumni käsittelee itsekriittiseen sävyyn sitä kuinka ”asuntomessujen mainosrumba jälleen kerran vei media-ihmisiä”. Esimerkiksi kolumnin kirjoittaja ottaa oman lehtensä järjestämän verkkoäänestyksen messujen parhaasta omakotitalosta. Kolumnissa kerrotaan kuinka verkkoäänestystä voi manipuloida ja mainitaan siitä esimerkkejä. Kolumni on kirjoittajan henkilökohtainen mielipidekirjoitus, jossa asioiden kärjistäminen on sallittua ja jopa suotavaa. Kolumnin aiheuttamien mielipidekirjoitusten julkaisemisesta lehti päättää omien kriteeriensä mukaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.