3671/SL/06

Vapauttava

Satakunnan Kansa julkaisi kuvareportaasin pienten maalaiskylien kaljabaareista. Jutussa oli virhe, jonka lehti korjasi julkaisemalla kaksi päivää reportaasin jälkeen virheen kohteena olleen henkilön (kantelija) kirjoituksen mielipidepalstalla. Kirjoituksessa virhe tuli korjatuksi, ja kantelija sai siinä esiin myös oman näkemyksensä tapahtumista. Kantelija viittasi myös haastattelun tarkastamiseen, mutta ei ollut pyytänyt sitä toimitukselta. Vapauttava.

Satakunnan Kansa julkaisi 6.8.2006 kuvareportaasin pienten maalaiskylien kaljabaareista. Jutussa oli virhe, jonka lehti korjasi julkaisemalla 8.8.2006 virheen kohteena olleen henkilön kirjoituksen mielipidepalstalla.

Kantelu 16.8.2006

Kantelijan mukaan hänen sanomakseen kirjoitettiin Satakunnan Kansan lehtijutussa väärä sitaatti. Haastattelutilanteessa joku muu kuin hän sanoi käyvänsä suuremmissa baareissa juhlimassa. Jutun ilmaisu hänestä ”suurin piirtein selvin päin” on loukkaava, koska kantelija oli liikkeellä autolla. Haastattelua tehnyt toimittaja ei missään vaiheessa maininnut, että haastateltavalla olisi mahdollisuus tarkistaa ne osat, jotka ovat hänen sanomisiaan.

Kantelija väittää, että juttu on tietoisesti rakennettu loukkaavaksi. Kirjoitus on aiheuttanut hänen työuralleen mittaamattoman vahingon. Kantelija on ammatiltaan perhepäivähoitaja. Lisäksi hänellä on kunnallisia luottamustoimia, ja hän on ehdokkaana syksyn seurakuntavaaleissa. Oikaisua oli lyhennetty runsaasti. Kantelija arvelee myös, että teknisistä syistä osa jäi saapumatta perille toimitukseen.

Satakunnan Kansan vastaus 5.10.2006

Päätoimittaja Jouko Jokinen luonnehtii juttua tyyliltään kevyesti, rennosti ja sympaattisesti kirjoitetuksi reportaasiksi kahden maalaiskylän elämästä ja palveluista. Toimittaja on kysynyt luvan haastatteluun baarien omistajilta, kertoo kaikille haastateltaville olevansa paikalla toimittajana ja on jättänyt yhteystietonsa henkilökunnalle.

Kirjoituksessa toistetaan virheellisesti kantelijan sanomaksi, että ” hän käy usein suuremmissa baareissa juhlimassa, mutta silloinkin matka käy kantakapakan kautta”. Päätoimittajan mukaan kantelijan otettua yhteyttä toimitukseen, hänelle myönnettiin vastineoikeus. Myös toimittaja oli häneen yhteydessä ja pahoitteli virhettään. Mielipidesivun toimittaja käsitteli kantelijan laatiman vastineen, jonka hän kävi kantelijan kanssa tarkkaan läpi. Kantelija hyväksyi vastineen sisällön.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle (JO 17). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Satakunnan Kansan kuvareportaasin haastatteluosuudessa jonkun muun sitaatti oli virheellisesti merkitty kantelijan sanomaksi. Tämä koki myös loukkaavana ilmaisun ”suurin piirtein selvin päin”, koska oli omien sanojensa mukaan liikkeellä autolla. Lehti myönsi kantelijalle vastineoikeuden, jossa mahdolliset virheet tulivat korjatuiksi, ja hän sai tässä yhteydessä muutenkin selvittää omia näkemyksiänsä. Haastattelun tarkastamisen pyytäminen kuuluu haastateltavalle, eikä hän ollut tällaista pyyntöä esittänyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.