3641/SL/06fin

Vapauttava

Lehti julkaisi henkilöhaastattelun puolueen puheenjohtajaksi pyrkivästä kantelijasta. Tämän mielestä toimittajan luonnehdinnassa oli vääriä tietoja, jotka loukkasivat häntä. Lehti tarjosi asianomaiselle mahdollisuuden omaan kannanottoon, mutta tämä ei halunnut sitä käyttää. Lehti pahoitteli väärin ymmärrettyä osaa tekstistä muutama päivä myöhemmin julkaistessaan kantelijan tieten häntä puolustavan kirjoituksen. Vapauttava.

Hufvudstadsbladet julkaisi 6.5.2006 henkilökuvan ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajaksi pyrkivästä Jan D. Oker-Blomista (kantelija). Tämän mielestä toimittajan luonnehdinnassa oli vääriä tietoja, jotka loukkasivat häntä. Lehti pahoitteli väärin ymmärrettyä osaa tekstistä muutama päivä myöhemmin julkaistessaan kantelijan tieten häntä puolustavan kirjoituksen.

Kantelu 9.5.2006

Kantelijan mukaan kyse on kunnianloukkauksesta. Toimittaja menee tekstissään epäasiallisuuksiin kertoessaan hänestä henkilönä ja kotikasvatuksesta, jonka hän on vanhemmiltaan saanut. Toimittaja syyttää kantelijaa epäsuorasti varkauden hyväksymisestä oman voiton saavuttamiseksi.

Hufvudstadsbladetin vastaus 28.5.2006

Päätoimittaja Max Arhippainen muistuttaa, että kantelija on ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja, joka kilpailee parhaillaan puheenjohtajan paikasta. Yhteiskunnan johtopaikalle pyrkivän henkilön on oltava valmis ottamaan vastaan kritiikkiä ja kielteistä arvostelua, jotka kohdistuvat sekä asiaan että henkilöön. Toimittaja kiinnitti huomionsa ”rehelliseen varkauteen”, jonka Oker-Blom otti esille haastattelussaan. Jos hallituspuolueen puheenjohtajaehdokas osoittaa ymmärrystä tietyn tyyppiselle rikokselle, se on huomion arvoista. Tiedotusvälineiden tehtävä on kriittisesi tarkastella poliitikkojen lausuntoja.

Viittaus Oker-Blomin kotikasvatukseen yritti leikitellä sanalla ”kasvatus” siten, että vastakkain asetettiin varkauden ymmärtäminen ja hyvä kotikasvatus. Se kuitenkin ymmärrettiin loukkaavana, mikä ei ollut tarkoitus. Hufvudstadsbladet tarjosi vastinemahdollisuutta, jota Oker-Blom ei halunnut käyttää. Lehti julkaisi kuitenkin Oker-Blomin tieten hänen läheisen sukulaisensa mielipidekirjoituksen. Samassa yhteydessä päätoimittaja pahoitteli väärinymmärrystä.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO 23). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Hufvudstadsbladet teki henkilöhaastattelun kantelijasta, joka kolmen muun kanssa kilpaili ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajuudesta. Toimittaja kommentoi omassa osuudessaan kantelijan haastattelussa esittämiä mielipiteitä. Kantelija loukkaantui kommenteista, mutta ei halunnut käyttää hänelle tarjottua vastineoikeutta. Lehti julkaisi haastateltavaa puolustavan kirjoituksen ja samassa yhteydessä päätoimittajan pahoittelut väärinymmärryksestä.

Vallankäytöstä ja vallankäyttäjistä raportoiminen kuuluu tiedotusvälineiden keskeisiin tehtäviin. Hallituspuolueen varapuheenjohtaja, joka pyrkii puolueensa puheenjohtajaksi, on poliittisen valtahierarkian huipulla. Hänen on kestettävä sekä henkilönsä että ajatustensa kriittinen tarkastelu ja arvostelu. Vaikka poliittinen arviointi ei välttämättä oikeuta omaan kannanottoon, lehti tarjosi tähän mahdollisuuden. Lisäksi Hufvudstadsbladet julkaisi kantelijaa puolustavan kirjoituksen ja päätoimittajan pahoittelut väärinymmärryksestä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.