3550/SL/05

Langettava

Lehden kolumnisti vertasi nimeltä mainittua lääkäriä ja kansanedustajaa natsitohtori Mengeleen. Kirjoittaja asetti kyseenalaiseksi myös lääkärin ammattitaidon esittämättä perusteita väitteilleen.Langettava.

Iltalehti julkaisi 6.8.2005 lehdessä ja nettisivuillaan Aarno Laitisen kolumnin ”Maailman suurin rosvojoukko”, jossa kirjoittaja suomii kovin sanoin lääkärien ammattikuntaa. Kolumnissa on mainittu nimeltä kaksi lääkäriä: natsitohtori Mengele ja kansanedustaja Pentti Tiusanen, joka Laitisen mukaan on Mengelen suomalainen korvike.Kantelu 25.10.2005Kantelijan mukaan viittaus, jolla hänet lääkärinä on rinnastettu toisen maailmansodan pahamaineiseen natsilääkäriin, on epäasiallinen ja halventava. Kantelija myöntää, että hänen toimintansa poliitikkona ja lääkärinä voi olla kriittisen arvioinnin kohteena. Kritiikin on kuitenkin oltava asiallista ja kohteen ihmisarvoa kunnioittavaa. Yhteiskunnallisen kolumnin lennokkaaseen ilmaisutyyliin eivät kuulu virheelliset väitteet epäpätevyydestä tai ammattitoiminnan puutteellisuuksista.Laitisen teksti luo perusteettomia mielikuvia kantelijasta nimenomaan lääkärinä. Tiusanen kieltää koskaan hoitaneensa potilasta sähköyliherkkyysoireiden vuoksi tai diagnosoineensa elektromagneettisesta säteilystä aiheutunutta sairautta. Laitinen väittää kantelijan toimivan lääkärien eettisten ja lainsäädännöstä johtuvien normien vastaisesti. Hän ei kuitenkaan esitä perusteita väitteilleen. Kirjoitusten sisältö onkin Tiusasen mukaan räikeästi totuudenvastainen ja omiaan luomaan virheellisen kuvan hänen toiminnastaan lääkärin ammatissa.Iltalehden vastaus 24.11.2005Vastaavan toimittajan Kari Kivelän mukaan pakinatyylisessä kolumnissaan Laitinen on kiinnittänyt huomiota historian valossa siihen ristiriitaan, joka vallitsee lääkärikunnan piirissä Hippokrateen valan tosiasiallisen sisällön ja kielteisten, osin ankarasti tuomittavien menettelytapojen välillä.Kantelija on kansanedustaja, ja tässä asemassaan hän on velvollinen sietämään henkilöönsäkin kohdistuvaa ankaraa arvostelua, milloin se liittyy esimerkiksi uskottavuuteen. Kun lääkäri toimii ilmiantajana vieraan valtion tiedustelupalvelun hyväksi, se sisältää ristiriidan, johon puuttuminen liioitellustikin on sallittava. Ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtajana Tiusanen on toiminut puheenjohtajana eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa televiestinnän vaikutuksista. Asiaa koskeva aihepiiri ei siis ole hänelle lääkärinä vieras.Laitinen on ehkä tunnetuin suomalainen pakinoitsija. Hänen tyylinsä on yliampuva, liioitteleva ja rönsyilevä. Tämä on hänen tunnettu keinonsa nostaa julkiseen keskusteluun merkittäviä yhteiskunnallisia aiheita. Perusteita myös kantelijaan koskevaan kritiikkiin on ollut olemassa.RatkaisuJokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).Pakinoissa on hyväksyttävää käyttää tavanomaista hätkähdyttävämpiä ilmaisuja ja voimakkaampaa kieltä – varsinkin, kun kirjoittelun kohteena on poliittinen ja yhteiskunnallinen vallankäyttäjä. Se ei kuitenkaan oikeuta kenenkään ihmisarvoa tai ammattikunniaa perusteettomasti loukkaavien ilmaisujen käyttöön.Iltalehden kolumni rinnasti kantelijan natsitohtori Mengeleen. Ilmaisu loukkaa henkilökohtaisesti ja tavalla, jota ei jälkeenpäin voi korjata omalla kannanotolla. Lisäksi juttuun sisältyi kantelijan ammattiin liittyviä, pitkälle meneviä väitteitä, joille kirjoittaja ei esittänyt perusteita. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.