3163/YLE/02

Vapauttava

Yleisradion Ajankohtainen Kakkonen –ohjelmassa kerrottiin kantelijan käyttäneen erään puolueen kannattajakorttien henkilötietoja hyväkseen yrittäessään saada omaa puoluettaan puoluerekisteriin. Ohjelman tiedot pitivät paikkansa, ja kantelija sai esittää asiaan oman kantansa. Yleisradion ei tarvinnut tuoda jälkeenpäin esille poliisin myöhemmin tekemää päätöstä kantelijaa vastaan tehdystä rikosilmoituksesta, koska päätös ei sisältänyt lopullista selvitystä tapahtumien kulusta. Vapauttava.

Ajankohtaisessa Kakkosessa käsiteltiin 14.5.2002 äärioikeistolaisten puolueiden perustamishankkeita ja näiden hankkeiden yhteydessä syntyneitä riitoja. Ohjelmassa kerrotun mukaan Olavi Mäenpää ja Sinivalkoinen puolue ry:n puheenjohtaja olivat aikaisemmin keränneet yhdessä kannattajakortteja saadakseen puolueen oikeusministeriön ylläpitämään puoluerekisteriin. Heidän kerrottiin sittemmin riitautuneen ja osan Sinivalkoinen puolue ry:n kannattajakorteista päätyneen Mäenpään haltuun. Ohjelman mukaan hän käytti kortteja hyväkseen ryhdyttyään perustamaan omaa puoluettaan, Suomen Kansan Sinivalkoisia. Ohjelmassa haastateltu Sinivalkoinen puolue ry:n puheenjohtaja kertoi jättäneensä ”rikostutkintapyynnön” korttien häviämisestä ja totesi kortit väärennetyiksi. Tähän ohjelman toimittaja pyysi puheenjohtajalta tarkennusta: ”Eli Mäenpää ikään kuin varasti sinun puolueesi keräämät nimet perustaakseen toisen nimisen puolueen?”. Puheenjohtajan vastauksen mukaan ”näin on käynyt”. Ohjelmassa kuultiin myös Mäenpäätä, joka kertoi oman näkemyksensä mm. korttien aitoudesta.KANTELUOhjelmasta kannelleen Olavi Mäenpään mukaan sekä ohjelman toimittaja että haastateltavana ollut Sinivalkoinen puolue ry:n puheenjohtaja väittivät häntä varkaaksi. Väite on Mäenpään mukaan perusteeton, koska esitutkinnassa poliisi on todennut, että mitään rikosta ei ole tapahtunut. Mäenpää kertoo pyytäneensä Yleisradiota tuomaan esille poliisin tekemän päätöksen, että hän ei ole syyllistynyt rikokseen. Tähän Yleisradio ei ole suostunut. YLEISRADION VASTAUSTV2:n Ajankohtaisohjelmien päällikkö Jyrki Richt toteaa, että osa Sinivalkoinen puolue ry:n kannattajakorteista oli jäänyt Olavi Mäenpään haltuun ja että puolueen puheenjohtaja oli tehnyt asiassa tutkintapyynnön. Nämä ohjelmassa kerrotut seikat olivat faktoja, vaikka poliisi ei havainnutkaan varsinaista rikosta tapahtuneen. Ohjelmassa esitetty näkemys, että Mäenpää oli käyttänyt Sinivalkoinen puolue ry:lle kerättyjen kannattajakorttien henkilötietoja hyväkseen yrittäessään saada omaa puoluettaan puoluerekisteriin, perustui puolestaan oikeusministeriön vahvistamiin tietoihin ja Sinivalkoinen puolue ry:n puheenjohtajan haastatteluun. Ohjelmassa haastateltiin myös Olavi Mäenpäätä, joka sai mahdollisuuden esitellä oman kantansa puolueriitaan ja kannattajakorttijupakkaan. Poliisin tutkinta, johon Mäenpään oikaisupyyntö perustui, ei koskenut rekisteröintiyritykseen liittynyttä tapahtumaketjua vaan kannattajakorttien häviämistä. RATKAISUOhjelmassa käsiteltiin ajankohtaista ja tärkeää aihetta, äärioikeistolaisten puolueiden perustamishankkeita ja näiden hankkeiden yhteydessä syntyneitä riitoja. Esimerkkitapauksena tuotiin esille Olavi Mäenpään ja Sinivalkoinen puolue ry:n puheenjohtajan välinen riita ja kerrottiin, että puheenjohtaja oli tehnyt kannattajakorttien häviämisasiasta rikostutkintapyynnön.Rikosilmoituksista kertominen edellyttää aina tarkkaa harkintaa. Kuten aina kiistanalaisissa asioissa, saattaa rikosilmoituksen tekijällä olla myös henkilökohtaisia intressejä tai vahingoittamistarkoitus. Tämän vuoksi rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus kertoa omat näkemyksensä samassa yhteydessä (JO 22). Jos rikosilmoituksesta on julkaistu uutinen, on hyvän journalistisen tavan mukaista seurata asian käsittelyä sen lopulliseen ratkaisuun saakka (JO 28). Ohjelmassa esitetyt tiedot kannattajakorttien häviämisestä pitivät paikkansa, ja niiden esille tuominen oli neuvoston mielestä olennainen osa tapahtumaketjun selostusta. Yleisradion ei tarvinnut tuoda jälkeenpäin esille poliisin myöhemmin tekemää päätöstä, koska se ei sisältänyt lopullista selvitystä tapahtumien kulusta. Oikeusministeriö oli sen sijaan vahvistanut toimittajalle, että Mäenpää oli käyttänyt Sinivalkoinen puolue ry:lle kerättyjen kannattajakorttien henkilötietoja hyväkseen yrittäessään saada omaa puoluettaan puoluerekisteriin. Tätä asiaa ohjelmassa käsiteltiin ja siihen Mäenpää sai ohjelmassa esittää oman kantansa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.