Kannanotto sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta 2018

jsn-vastuullista_journalismia

Hyväksytty 22.8.2018 / 6736/L/17 Sananvapaus on kaikille kuuluva perusoikeus ja demokraattisen oikeusvaltion perusta. Se on välttämätön edellytys yhteiskunnan totuuspohjaisuudelle ja päätöksenteon avoimuudelle, ja se lisää luottamusta yhteiskunnassa. Sananvapauteen kuuluu ilmaisunvapauden lisäksi oleellisesti myös yleisön oikeus saada tietoa. Tämän vuoksi lehdistönvapaus ja julkaisemisen vapaus ovat tärkeä osa sananvapautta. Niihin liittyy keskeisesti julkisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisten hallussa oleva […]

Julkisen sanan neuvoston kannanotto Helsingin Sanomien journalistien tulevasta oikeudenkäynnistä 2021

jsn-vastuullista_journalismia

Kolmea Helsingin Sanomien journalistia vastaan on päätetty nostaa syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. Syytteet yrityksestä johtuvat viidestä julkaistavaksi suunnitellusta, mutta julkaisematta jätetystä artikkelista.  Sananvapaus on tärkeä oikeus demokraattisen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Sananvapautta on kuitenkin rajoitettu muiden tärkeiden oikeuksien ja yhteiskunnallisten intressien vuoksi. Julkisen sanan neuvosto JSN totesi vuonna 2018 kannanotossaan sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin […]

Yleisön olisi syytä saada tieto eduskunnan turvakameroiden kuvamateriaalin olennaisesta sisällöstä 2021

jsn-vastuullista_journalismia

Eduskunnan turvallisuusjohtaja irtisanottiin hänen annettuaan median käyttöön valvontakamerakuvaa kansanedustaja Juha Sipilään kohdistuneesta epäillystä väkivallanteosta. Eduskunnan virkamiesjohto piti kameravalvonnan kuvamateriaalia salassa pidettävänä tietona osin siksi, että siitä voi ilmetä yksityiskohtia eduskunnan turvallisuusjärjestelyistä. Julkisen sanan neuvoston JSN:n yksi perustehtävä on puolustaa sananvapautta ja siihen kuuluvaa yleisön oikeutta saada tietoa. JSN ei ota kantaa irtisanomisen perusteisiin, mutta muistuttaa, […]

JSN:n kannanotto verottajan päätöksiin poistaa suurituloisten verotietoja listoilta 2020

jsn-vastuullista_journalismia

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN:n perussopimuksen 2 §:n mukaan neuvosto voi ottaa kantaa yksityisen tai viranomaisen yrityksiin rajoittaa tietojen julkisuutta. Verottaja luovuttaa vuosittain medialle listauksia journalistisia verokoneita varten.  Näillä listoilla on alarajana 100 000 euron vuositulot. Verottaja on kuitenkin alkanut varsin rutiininomaisesti poistaa tietoja […]

Kannanotto Ilmajoki-lehden päätoimittajan painostamiseen 2020

jsn-vastuullista_journalismia

TAUSTAA Julkisen sanan neuvosto (JSN) otti kokouksessaan 16.6.2020 yksimielisesti kantaa journalismin riippumattomuutta koskevaan tapaukseen, jossa Ilmajoki-lehden päätoimittaja päätti irtisanoutua, koska koki, että lehteä kustantavan yhtiön johto ei tukenut häntä ulkoa tulleen painostuksen alla, vaan tuntui päinvastoin antavan periksi vaikutusyrityksille, joilla haluttiin estää uutisen julkaiseminen. Uutinen koski kunnanvaltuutetun osallistumista Ilmajoen valtuuston kokoukseen pian Espanjan-matkan jälkeen, vastoin […]

Suositus viranomaistiedotteiden merkitsemisestä 2020

jsn-vastuullista_journalismia

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajisto suosittelee, että valmiuslain nojalla mediassa mahdollisesti julkaistavat tiedotteet merkitään selvästi journalistisesta aineistosta erottuvalla tavalla, esimerkiksi otsikkorivillä sanalla ”Viranomaistiedote”.  Yleisölle on myös syytä avata, että valmiuslaki edellyttää tiedotteiden julkaisemista sellaisenaan, ilman toimituksellista käsittelyä. JSN muistuttaa, että medialla on ilman valmiuslakiakin velvollisuus julkaista tiettyjä viranomaistiedotteita. Velvollisuus perustuu sananvapauslain 7 §:ään. ”Aikakautinen julkaisu” tarkoittaa […]