JSN:n kannanotto verottajan päätöksiin poistaa suurituloisten verotietoja listoilta 2020

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN:n perussopimuksen 2 §:n mukaan neuvosto voi ottaa kantaa yksityisen tai viranomaisen yrityksiin rajoittaa tietojen julkisuutta.

Verottaja luovuttaa vuosittain medialle listauksia journalistisia verokoneita varten.  Näillä listoilla on alarajana 100 000 euron vuositulot. Verottaja on kuitenkin alkanut varsin rutiininomaisesti poistaa tietoja näiltä listoilta, jos sellaista on pyydetty.  Tänä vuonna verottaja on päättänyt salata listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot. Verottaja on perustellut poistoon suostumista vuonna 2018 voimaan astuneella EU:n tietosuoja-asetuksella.

JSN toteaa, että viranomaisten on syytä antaa sananvapaudelle ja siihen kuuluvalle tietojen julkisuudelle demokraattisen yhteiskunnan edellyttämä painoarvo. JSN:n näkemyksen mukaan Verohallinto ei nyt toimi näin. Avoimuus on yhteiskunnan kehityksen ydinehto.

JSN tulkitsee hyvää journalistista tapaa, ei lakeja. JSN:n tulkinnat pohjautuvat muun muassa Journalistin ohjeisiin, joissa on monin paikoin tiukempia vaatimuksia kuin lainsäädännössä.

Yksityiselämän suojaa käsitellään useissa Journalistin ohjeiden kohdissa.  Kohdassa 30 todetaan, että julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja ja että kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Kenen tahansa verotietojen julkaisua erikseen tai verokoneen osana ei voitaisi pitää hyvän journalistisen tavan mukaisena, vaan julkaisemiselle täytyy olla kestävä perustelu.

JSN antoi viime huhtikuussa yksimielisesti vapauttavat päätökset kolmen eri tiedotusvälineen journalistisista verokoneista tehtyihin kanteluihin. Neuvosto totesi, että verotietojen julkisuus on tärkeä osa avointa yhteiskuntaa ja että tiedotusvälineillä on merkittävä rooli verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja vaikutuksista käytävässä julkisessa keskustelussa. Tiedotusvälineiden tarjoamien verokoneiden avulla myös tavalliset kansalaiset voivat tehdä yhteiskuntaa koskevia havaintoja yksittäisten henkilöiden verotietojen perusteella. Siksi verotietolistojen julkaiseminen on perusteltua vallankäytön valvonnan ja arvioinnin sekä yhteiskunnallisen keskustelun kannalta.

Journalististen verokoneiden avulla on tullut näkyviin mm. pelialan ja yksityisten terveysyritysten merkittävä vaikutus ansiotuloihin ja veronmaksuun. Verottajan massamuotoiset salauspäätökset tekevät verokoneista sattumanvaraisempia ja epätarkempia, mikä vähentää niiden journalistista käytettävyyttä.

Myös EU:n tietosuojauudistusta valmistellut komissaari Věra Jourová totesi tammikuussa 2020 eurooppalaisten medianeuvostojen seminaarissa, ettei uudistuksen tarkoituksena ollut heikentää journalistisiin tarkoituksiin käytettävän tiedon julkisuutta.

Kannanotto on hyväksytty yksimielisesti JSN:n kokouksessa 4.11.2020

Täsmennys 29.12.2020: Muutettu kannanoton aiempi muotoilu: “…verottaja on salannut listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot” muotoon: “…verottaja on päättänyt salata listoilta noin 4 400 ihmisen verotiedot”. Käytännössä verottajan päätökset johtivat hieman alle 4 000 ihmisen verotietojen poistamiseen suurituloisten listoilta, sillä kaikki salauspäätöksen saaneet eivät ansainneet yli 100 000 euroa, joka oli suurituloisten verotietolistan alarajana.