Gör en amälan

De uppgifter som är obligatoriska för att du ska kunna göra en anmälan är markerade med en asterisk (*). Information om behandlingen av dina personuppgifter finns här.

Formulär för anmälan

Specificera föremålet för din anmälan.

Berätta kort vilken av journalistreglerna du anser att man har brutit mot och på vilket sätt.

Kerro lyhyesti, miten sananvapautta on mielestäsi rajoitettu.

Bifoga allt material som anknyter till anmälan, exempelvis den tidningsartikel som anmälan gäller, helst i pdf-format. Om du har fler än fem bilagor ber vi dig att packa dem i en zip-fil. Bilagans största tillåtna storlek är 10 MB. Alternativt kan du skicka bilagorna per e-post till adressen jsn(at)jsn.fi eller per post till adressen Opinionsnämnden för massmedier, Fredriksgatan 25 a 8, 00120 Helsingfors.

Filnamn:

Filstorlek:

Filnamn:

Filstorlek:

Filnamn:

Filstorlek:

Filnamn:

Filstorlek:

Filnamn:

Filstorlek:

Om din anmälan gäller en kränkning av någon annans ära eller skyddet för någon annans privatliv ska du be om samtycke av den berörda personen. Samtycket kan formuleras fritt och ska skickas som bilaga till anmälan.