Uttalande om öppenhet kring nyhetsautomation och personanpassning 2019

jsn-vastuullista_journalismia

Avgivet 30.10.2019 Bakgrund Användningen av algoritmer och etiken kring artificiell intelligens har varit föremål för en livlig offentlig debatt. Krav har framförts på att de som utnyttjar algoritmer måste vara öppna och tydliga med vilken information de samlar in om sina användare och utifrån vilka principer de lyfter fram innehåll för sin publik. Algoritmer utnyttjas […]

Opinionsnämnden för massmediers ställningstagande om betydelsen av yttrandefrihet och om förhållandet mellan Journalistreglerna och lagstiftningen 2018

jsn-vastuullista_journalismia

Godkänt av Opinionsnämnden för massmedier på nämndens möte 22.8.2018. / 6736/L/17 Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet för alla och grunden för en demokratisk rättsstat. Den är en nödvändig förutsättning för ett sanningsbaserat samhälle och ett öppet beslutsfattande, och den ökar tilliten i samhället.    I yttrandefriheten ingår förutom frihet att uttrycka sig också väsentligt allmänhetens rätt […]