8138/UL/22 ja 8149/UL/22

Vapauttava

Lehden julkaisema kooste yksityistiloissa kuvatuista pääministerin seurueen bilevideoista ei sisältänyt erityisen arkaluonteisia yksityiselämään kuuluvia seikkoja. Lisäksi sen julkaisulla oli yhteiskunnallista merkitystä. Siten videokoosteen julkaisu ei loukannut pääministerin tai muiden siinä esiintyneiden ihmisten yksityisyyden suojaa.

Kantelu 19.8.2022 (8138/UL/22)

Kantelu kohdistuu Iltalehden 17.8.2022 julkaisemaan juttuun Videot alkoivat levitä somessa: Sanna Marin juhlii ja tanssii villisti julkkisporukassa.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/cc979c9c-c331-42f5-afe6-d30bdb869e3a

Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeeseen 27, jonka mukaan yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Kantelussa todetaan, että useiden medioiden julkaisema niin kutsuttu bilevideo pääministeri Sanna Marinista oli kuvattu vapaa-ajalla yksityisasunnossa ja sen sisältö meni hyvin syvälle yksityiselämän piiriin. Marin ei ollut itse julkaissut videota, eikä sitä ollut kantelijan tulkinnan mukaan selvästikään tarkoitettu julkaistavaksi.

Kantelijan mielestä video oli luonteeltaan niin yksityinen ja arkaluontoinen, että hän toivoo Julkisen sanan neuvoston punnitsevan, oliko sen julkaisulle todella poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten videon julkaisseet mediat itse olivat julkaisemista perustelleet. Kantelussa huomautetaan, ettei videon sisältö liittynyt pääministerin viranhoitoon. Kantelijan mielestä videota olisi ollut tarvittaessa mahdollista referoida sanallisesti ilman sen julkaisua.

Kantelija katsoo, että vaikka pääministerin yksityisyyden rajat ovat toki erilaiset kuin rivikansalaisella, pääministerilläkin täytyy olla jonkinlainen yksityiselämän alue. Kantelun mukaan pääministerin yksityiselämän piiriin kuuluvaa materiaalia julkaistiin ilman asianomaisen suostumusta, ja julkaisu oli omiaan aiheuttamaan pääministerille vahinkoa ja kärsimystä.

Kantelija ei ole pyytänyt pääministerin suostumusta kantelulleen. Hän toivoi Julkisen sanan neuvoston ottavan kuitenkin kantelun käsittelyyn, koska katsoo pääministerin yksityisyyden rajojen olevan yleisesti merkittävä asia. Kantelijan toiveen mukaisesti neuvosto otti kantelun käsittelyyn asian periaatteellisen merkityksen vuoksi asianomaisten suostumusta edellyttämättä. Päätoimittajaa pyydettiin huomioimaan vastauksessaan sekä pääministerin että muiden videolla näkyvien henkilöiden yksityiselämän näkökulma.

Kantelu 22.8.2022 (8149/UL/22)

Kantelu kohdistuu yllä mainittuun Iltalehden juttuun.

Kantelija katsoo, että kyseessä oli yksityinen tila ja ettei ihmisten oikeutta yksityisyyteen kunnioitettu. Näiltä osin kantelun on tulkittu kohdistuvan Journalistin ohjeeseen 27.

Lisäksi kantelija katsoo, että videolla näkyneitä henkilöitä syytettiin hataralta pohjalta huumeiden käyttäjiksi. Kantelun kohteena olevassa jutussa ei kuitenkaan esitetty huumeisiin liittyviä väitteitä tai tulkintoja, joten neuvostolla ei ole perusteita tarkastella kantelua tästä näkökulmasta.

Päätoimittajan vastaus 19.10.2022

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen toteaa vastauksessaan, että Iltalehden toimitukseen oli aiemmin tullut tietoa pääministeri Sanna Marinin juhlinnasta kesän 2022 aikana. Toimituksen tiedossa oli, kenen kanssa Marin oli milloinkin liikkunut ja missä. Varsin värikkäitä uutisvinkkejä ei kuitenkaan ollut saatu vahvistettua eikä niitä siten ollut myöskään uutisoitu.

Videokooste juhlivasta Sanna Marinista lähti leviämään sosiaalisessa mediassa keskiviikkoiltapäivänä 17. elokuuta. Koosteeseen oli yhdistetty useita valokuvaaja Janita Aution yksityisellä Instagram-tilillä julkaistuja klippejä, jotka oli kuvattu kahdessa yksityisasunnossa järjestetyissä juhlissa. Iltapäivän ja alkuillan aikana Iltalehti pyrki vahvistamaan videokoosteen aitouden. Siitä editoitiin toimituksessa versio, jossa olivat mukana vain ne kohdat, joissa pääministeri Marin esiintyy. Videokoosteesta sumennettiin päätoimittajan mukaan tunnistamattomaksi kaikki ihmiset, jotka Iltalehden käsityksen mukaan eivät olleet julkisuuden henkilöitä. Lisäksi koosteesta poistettiin tieto siitä, miltä Instagram-kanavalta videot olivat peräisin. Videokooste julkaistiin uutisen yhteydessä. Uutisessa kuvailtiin lyhyesti koosteen sisältö ja perusteltiin, miksi Iltalehti julkaisee sen.

Päätoimittaja toteaa, että tarkasteltaessa sitä, onko Iltalehden toiminta rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 27, on arvioitava, rikkoiko kuvien julkaiseminen pääministerin yksityisyyden suojaa. Päätoimittajan mukaan on huomattava, ettei minkä tahansa yksityisen asian julkistaminen riitä, vaan Journalistin ohjeessa 27 puhutaan erityisen arkaluonteisista seikoista.

Päätoimittaja huomauttaa, että kommentoidessaan videota ja sen tapahtumia pääministeri Marin itse on korostanut, että kyse oli yksityisistä videoista. Hän ei kuitenkaan ole missään vaiheessa viitannut siihen, että videot olisivat olleet erityisen arkaluontoisia. Päinvastoin Marin on korostanut, että videoilla tehtiin tavallisia ja laillisia asioita. Pääministerin mukaan hän on vain tanssinut, laulanut, viettänyt iltaa ja juhlinut ystäviensä kanssa. Vaikka pääministeri on sanonut olevansa pahoillaan siitä, että videot julkaistiin, hän on todennut myös, ettei hänellä ole mitään salattavaa tai piiloteltavaa.

Vaikka kantelijat väittävät, että Iltalehden uutinen oli erityisen arkaluontoinen ja omiaan aiheuttamaan vahinkoa Sanna Marinille, päätoimittajan tulkinnan mukaan pääministerin omien lausuntojen perusteella on selvä, ettei Iltalehden julkaisua voida mitenkään pitää pääministerin yksityisyyttä loukkaavana. Iltalehti katsoo, etteivät tavalliset lailliset asiat ja ajan viettäminen ystävien kanssa mitenkään voi olla Journalistin ohjeiden tarkoittamia erityisen arkaluontoisia seikkoja. Tästä kertoo päätoimittajan mielestä myös se, ettei Marin itse ole katsonut aiheelliseksi kannella Iltalehden julkaisemasta uutisesta ja videosta.

Päätoimittajan mukaan pääministerin kärsimää ”vahinkoa” voidaan arvioida myös kyselytutkimuksilla mitattavan suosion perusteella. Videon julkaisua seuranneen uutisoinnin jälkeen tehtiin useita kyselytutkimuksia, joiden perusteella Marin ei kärsinyt asian saamasta julkisuudesta.

Journalistin ohjeiden kohdassa 1 todetaan, että journalisti on vastuussa ennen kaikkia lukijoilleen, joilla on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kohdan 2 mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Kohdassa 27 sanotaan, että yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voidaan julkaista, jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Vaikka pääministerin juhlimista pidettäisiinkin erityisen arkaluonteisena asiana, Iltalehti katsoo olevan itsestään selvää, että asia oli yhteiskunnallisesti niin merkittävä, että suomalaisilla oli oikeus tietää siitä.

Päätoimittaja huomauttaa, että pääministerillä on enemmän valtaa kuin kenelläkään muulla suomalaisella. Siksi sillä, miten pääministeri toimii vapaa-ajallaan, kenen kanssa hän juhlii estottomasti ja kehen hän luottaa niin paljon, että esiintyy kameralle Iltalehden julkaisemalla videolla näkyvään tapaan, on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Lisäksi päätoimittajan mukaan tulee muistaa, että Marin on avannut yksityiselämäänsä hyvin paljon erilaisissa lehtihaastatteluissa ja rakentanut imagoaan hyvin paljon sosiaalisessa mediassa jaetun sisällön varaan. Iltalehti katsoo, että äänestäjillä oli oikeus tietää, vastaako julkisuuteen tietoisesti annettu mielikuva sitä, miten ja millaisten arvojen mukaan pääministeri oikeasti toimii yksityiselämässään. Julkisten kanssa kuvattu juhlavideo antoi päätoimittajan mukaan tässä mielessä kansalaisille rehellisemmän kuvan kuin ne videot, joita pääministeri on itse jakanut Instagramiin.

Iltalehti katsoo, että julkaistu videokooste olisi ollut suuri uutinen missä tahansa maassa ja riippumatta siitä, onko pääministeri nainen vai mies, nuori vai vanha tai perheellinen vai sinkku. Tätä yhteiskunnallista merkitystä osoittaa päätoimittajan mukaan sekin, että Marinin tanssivideo nousi uutiseksi miltei kaikkialla maailmassa.

Iltalehti korostaa, että sen julkaisemaan videokoosteeseen oli otettu mukaan vain sellaiset kohdat, joissa pääministeri esiintyy. Videoilta oli sumennettu tunnistamattomiksi kaikki ne ihmiset, jotka eivät Iltalehden käsityksen mukaan olleet niin suuria julkisuuden henkilöitä, että heidän yksityisyyden suojansa olisi voinut ajatella alentuneen.

Päätoimittaja toteaa, että kaikkien videolla esiintyneiden julkisuuden henkilöiden voi katsoa avanneen jo aiemmin yksityiselämäänsä perinteisessä mediassa ja sosiaalisen median eri kanavilla. Lisäksi he ovat julkaisseet itse vastaavaa kuvastoa sosiaalisessa mediassa. Iltalehden julkaisema sisältö oli myös julkaistu aiemmin yksityisellä Instagram-tilillä, jota seuraa päätoimittajan mukaan huomattavan mittava joukko ihmisiä. Päätoimittaja huomauttaa, että tiettävästi Marin sen paremmin kuin videolla esiintyvät julkisuuden henkilöt eivät ole puuttuneet videoiden julkaisemiseen Instagramissa, vaikka Iltalehden tulkinnan mukaan yli 100 ihmisen joukkoa ei voitane pitää kenenkään lähimpien ystävien piirinä.

Näin ollen Iltalehden julkaisemalla videolla ei ollut lehden tulkinnan mukaan mitään sellaista, jonka voisi katsoa olleen videolla esiintyneiden julkisuuden henkilöiden kannalta erityisen arkaluontoista. Päätoimittaja huomauttaa, että päinvastoin pääministerin seura voidaan nähdä sosiaalisen median vaikuttajille myönteiseksi asiaksi, joka lisää heidän kiinnostavuuttaan esimerkiksi mainostajien ja muiden yhteistyökumppaneiden silmissä. Videolla esiintyneen kansanedustajan ja pääministerin läheisistä väleistä taas oli kerrottu julkisuudessa lukuisia kertoja aiemminkin.

Koska videon yhteiskunnallinen merkitys muodostuu osittain siitä, kenen seurassa pääministeri Marin juhlii, Iltalehti katsoo, että myös juhlaseurueen jäsenten henkilöyden kertominen oli olennaista sikäli, kun he olivat julkisuudessa tunnettuja. Toisesta näkökulmasta katsottuna se, että kuka tahansa videolla esiintyneistä julkisuuden henkilöistä juhlisi pääministerin kanssa, olisi päätoimittajan mukaan ollut Iltalehdessä viihdeuutinen.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan videokoosteen, jossa pääministeri lauloi, tanssi ja juhli julkisuudesta tunnettujen henkilöiden kanssa. Videot oli kuvattu yksityistiloissa, ja ne olivat päätyneet laajempaan levitykseen yksityisen sosiaalisen median tilin kautta. Pääministeri on kertonut tienneensä, että häntä kuvattiin, mutta luottaneensa siihen, etteivät videot vuotaisi julkisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pääministeri kuuluu valtakunnan ylimpiin poliittisiin vallanpitäjiin ja tämän vuoksi hänen on lähtökohtaisesti siedettävä myös arviointia, joka kohdistuu hänen toimintaansa vapaa-ajalla ja virkatehtävien ulkopuolella.

Vaikka videot oli kuvattu yksityistiloissa, pääministeri ja muut videolla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset tiesivät, että heitä kuvattiin. Siitä, tiesivätkö kaikki asianosaiset myös, että videot julkaistaisiin yksityisellä sosiaalisen median tilillä, on esitetty vastakkaisia näkemyksiä.

Lehti oli käyttänyt journalistista harkintaa valitessaan, mitä alun perin sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista tehdyssä koosteessa näytettiin. Videoilla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset juhlivat pääministerin seurassa, ja pääosa heistä oli julkisuuden henkilöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia, joiden yksityisyyden suoja on heidän asemansa vuoksi alentunut. Yhden juhlijan kasvot oli sumennettu tämän yksityisyyden suojaamiseksi.

Neuvosto toteaa, ettei Iltalehden videokoosteessaan näyttämää laulamista, tanssimista ja juhlimista voi pitää Journalistin ohjeen 27 tarkoittamalla tavalla erityisen arkaluonteisena, eikä videon julkaisuun tässä tapauksessa vaadittu asianomaisten suostumusta. Lisäksi videomateriaalin julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä. Yleisöllä oli oikeus nähdä otteita keskustelua herättäneistä videoista omin silmin ja tehdä niistä omat tulkintansa. Samalla yleisö saattoi arvioida pääministerin toimintaa ja verkostoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Aarnipuro, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Anssi Marttinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Farhia Omer, Henrik Rydenfelt, Saara Salomaa, Asta Tenhunen ja Tuomo Törmänen.