8061/UL/22

Langettava

Lehti julkaisi historiapalstallaan uudelleen 50 vuoden takaisen uutisen, jossa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi. Nimen julkaisu ja kuolinsyyllä spekulointi rikkoivat hienotunteisuuden vaatimusta. Arkaluonteiset yksityiskohdat loukkasivat yksityisyyden suojaa.

Kantelu 23.5.2022

Kantelu kohdistuu sanomalehti Keskipohjanmaan 17.5.2022 julkaisemaan 50 vuotta sitten -palstan juttuun. Kyse oli 50 vuoden takaisen uutisen uudelleenjulkaisusta.

Jutussa mainittiin nimeltä mies, joka tuolloin kuoli räjähdyksessä. Jutun mukaan tapaus oletettiin itsemurhaksi. Kantelija on kuolleen miehen läheinen. Kantelun mukaan uhri on ollut pienellä paikkakunnalla tunnistettava henkilö.

Kantelun mukaan jutun uudelleenjulkaisu loukkasi räjähdyksessä kuolleen miehen ihmisarvoa. Tapahtumasta kirjoitettiin kantelijan mielestä halventavaan sävyyn muun muassa jutun otsikossa ja tulkitsemalla kuolinsyytä oletuksen pohjalta. Kantelun mukaan juttu loukkasi myös yksityiselämän suojaa tuomalla esille arkaluontoisia asioita uhrista sekä julkaisemalla hänen nimensä ja oletetun kuolintavan. Tietojen julkaisussa ei noudatettu kantelijan mielestä hienotunteisuutta ottaen huomioon, että uhrilla on läheisiä omaisia elossa.

 

Päätoimittajan vastaus 23.6.2022

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas toteaa, että kantelu koski lehden vakiintunutta 50 vuotta sitten -palstaa, johon julkaistavaksi valitaan kyseisen päivän uutisia. Valinnan tekee toimitus.

Päätoimittaja kertoo ymmärtäneensä hyvin omaisten järkytyksen, kun vanha asia tuli esiin aamun lehdessä. Hän kertoo suhtautuneensa puhelimitse ja sähköpostitse tulleisiin yhteydenottoihin vakavasti ja myötätuntoisesti ja lisäksi pyytäneensä anteeksi aiheutettua mielipahaa.

Päätoimittaja toteaa, että viidenkymmenen vuoden takainen julkaisukäytäntö on ollut erilainen kuin nykyinen. Sen ajan journalistisen tavan mukaan onnettomuuksia ja rikoksia sekä tekijöitä ja uhreja käsiteltiin uutisissa eri tavalla kuin nykyisten eettisten ja journalististen ohjeiden aikana. Se, että henkilökohtainen asia on kipeä ja herkkä 50 vuoden kuluttuakin, on asia, jonka arvioimiseen kenelläkään ulkopuolisella ei ole mahdollisuuksia.

Päätoimittaja arvioi, että Journalistin ohjeen 26 näkökulmasta ihmisarvoa ei kunnioitettu julkaisemalla uutinen nimellä ja oletuksella kuolinsyystä. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja julkaistiin ilman riittävää harkintaa (JO 27). Uutisoidessaan uudestaan onnettomuudesta ja kuolemantapauksesta lehti ei ole ollut riittävän hienotunteinen (JO 28).

Päätoimittaja toivoo jonkinlaisena selityksenä kelpaavan, että tapahtumasta on hyvin kauan. Päätoimittajan mukaan toimitus on käynyt asian läpi ja korjannut prosessiaan siten, että toimituksessa kiinnitetään huomiota 50 vuotta sitten -palstan ja 20 vuotta sitten -palstan sisältöihin ja niiden sopivuuteen nykyisillä kriteereillä.

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Sanomalehti Keskipohjanmaa julkaisi historiapalstallaan uudestaan 50 vuoden takaisen uutisen, joka kertoi räjähdyksestä. Uutisessa kerrottiin räjähdyksessä kuolleen miehen nimi ja oletus, että kyseessä oli itsemurha. Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa 50 vuotta sitten tehtyihin toimituksellisiin ratkaisuihin, vaan ainoastaan uudelleenjulkaisuun.

Neuvosto katsoo, että tunnistettavan henkilön kuolinsyyhyn liittyvän epäilyksen esittäminen oli arkaluonteista, eikä asialla ollut yhteiskunnallista merkitystä. Julkaistessaan jutun uudelleen lehti loukkasi omaisten yksityisyyttä ja hienotunteisuuden vaatimusta kuolemantapauksista uutisoitaessa. Tämän myöntää myös päätoimittaja. Juttu tai sen otsikointi eivät kuitenkaan loukanneet uhrin ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 28, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Margareta Salonen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Jani Tanskanen ja Tuomo Törmänen.

 

Neuvoston päätöstä on korjattu 2.9.2022 klo 14.50. Poistettu ratkaisun tekijöistä Hanna Parhaniemen nimi. Hän ei ollut mukana tekemässä ratkaisua.