8042/EJ/22

Vapauttava

AlfaTV kertoi jutussaan, että ukrainalaiset nimittävät maahansa hyökänneitä venäläisiä sotilaita örkeiksi. Tämä kävi ilmi jo jutun otsikosta. Sen kertominen ei loukannut venäläisten ihmisarvoa eikä Journalistin ohjeiden vaatimusta hienotunteisuudesta kuolemantapauksista uutisoitaessa.

Kantelu 3.5.2022

Kantelu kohdistuu AlfaTV:n uutisten 3.5.2022 julkaiseman verkkojutun otsikkoon, joka kuuluu Ukraina: 12 hyökkäystä torjuttu vuorokaudessa, yli 24 000 örkkiä tapettu.

Kantelija kysyy: “Mistä lähtien venäläiset eivät ole enää olleet ihmisiä, vaan jotain fantasiahahmoja nimeltä örkki? Tämä on törkeää! Venäläisiä kohtaan rasismia. Tämän kanavan pitäisi olla kristillinen! Lisäksi Julkisen sanan neuvoston jäsen. Hävetkää! Propagandaa!”

Päätoimittajan vastaus 8.6.2022 

Vastaava päätoimittaja Hannu Haukka toteaa, että kantelu koskee AlfaTV:n ulkomaan ykkösuutista 3.5.2022. Päätoimittajan mukaan uutinen noudattaa tv-kanavan tavanomaista neutraalia asiatyyliä, joka perustuu faktoihin. Jutussa kuvaillaan Venäjän kahtatoista hyökkäystä viimeisen vuorokauden aikana Donetskin ja Luhanskin alueilla sekä eri kaupungeissa. Uutisen lähteenä viitataan CNN:n uutisiin. Jutun tiedot ovat pääosin Ukrainan sodanjohdolta, mikä kerrotaan.

Päätoimittaja toteaa, että örkki-sana on esitetty Ukrainan sodanjohdon tiedotusta siteeraten: ”Ukrainan sotajohto tiedotti tänään, että tähän mennessä sodassa on kuollut 24 200 venäläistä sotilasta, joita paikalliset kutsuvat örkeiksi.” Tämän jälkeen kerrotaan asiatietoa Venäjän tappioista ja myös se, että tieto perustuu Ukrainan armeijan tietoihin. Kyseessä on varsin tavanomainen
uutinen, joita on virrannut maailman mediassa kevään kuluessa.

Päätoimittajan mukaan sanaa ei käytetä AlfaTV:n kannanottona venäläisistä tai kenestäkään muusta. Se kuvaa hyvin sotatilanteen ilmapiiriä ja on usein mediassa esiintynyt viholliskuva. Ukrainan propagandassa sanaa on käytetty yleisesti ja tämä asianlaita on myös yleisesti tunnettu.

Päätoimittajan mukaan kyse on pienestä yksityiskohdasta AlfaTV:n tiedonvälityksessä Ukrainan sodasta. Päätoimittajan mukaan tv-kanavan suora raportointi rintamilta sekä lukuisat sodan keskellä elävien ihmisten haastattelut ovat kertoneet olennaista tietoa Ukrainan tilanteesta AlfaTV:n seuraajille. Asiantuntijoiden lukuisat vierailut ja haastattelut tv-kanavan ajankohtaisohjelmissa ja suorat yhteydet Ukrainaan ovat päätoimittajan mukaan avanneet ovet suomalaisille katselijoille olennaiseen tietoon, myös suomalaisille tärkeän konfliktin raportoinnissa.

Päätoimittajan mukaan kuvattujen veritekojen ja sodan kuluessa syntyneiden propagandististen valheiden verkossa huomion kiinnittäminen kantelijan tarkoittamaan yhteen sanaan moitteena AlfaTV:tä vastaan on yliampuvaa ja kohtuutonta. Sota ei ole kaunista eikä sen raportointi voi olla siloteltua. Sota on ihmisten tappamista ja hävitystä. On kerrottava myös, miten viholliset kuvailevat
toisiaan. Ukrainalaisten kuvaaminen natseiksi ja narkomaaneiksi on hyvä esimerkki vastapuolen kielenkäytöstä. Päätoimittaja toteaa, että venäläiset ja ukrainalaiset vastaavat itse siitä, miten toisiaan nimittelevät.

Päätoimittajan mukaan median tehtävä on kuvata myös kielenkäyttöä ja propagandaa, jota sodassa käytetään. AlfaTV:n uutisessa ei jää epäselväksi, että kyseessä on ukrainalaisten käyttämä nimitys venäläisistä, ei AlfaTV:n. Päätoimittaja toteaa, että propagandan kuvaaminen ei ole virhe tai median harjoittamaa rasismia. Sekin on median tehtävä: ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.” 

Päätoimittajan mukaan, julkaisemalla venäläisistä ukrainalaisten käyttämän pilkkanimen myös lähteeseen viitaten, AlfaTV ei loukkaa venäläisten ihmisarvoa Journalistin ohjeen kohdan 26 tarkoittamalla tavalla vaan raportoi sodasta, jossa ihmisarvo on koetuksella kaikin tavoin.

Päätoimittaja toteaa, että Journalistin ohjeen kohdassa 28 ei puhuta hienotunteisuudesta hyökkääjää kohtaan, vaikka hänenkin ihmisarvostaan on syytä kantaa huolta hänen itsensä takia. Päätoimittajan mukaan örkki-sana kuvaa hyvin, kuinka hienotunteisuus joutuu koetukselle vihollisten kuvaillessa toisiaan.

Ratkaisu 

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. 

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

 
AlfaTV käytti Ukrainan sodasta kertovassa uutisessaan ja sen otsikossa ukrainalaisten venäläissotilaista käyttämää nimitystä örkki. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jo jutun otsikosta kävi ilmi, että kyseessä oli ukrainalaisten antama nimi venäläisille sotilaille. Tämä tarkentui vielä jutussa. Örkit ovat kuvitteellisia hahmoja J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -trilogiassa. Sanaa örkki käytetään yleisemminkin myös puhekielessä, kansalaisuudesta riippumatta. Tässä tapauksessa ukrainalaiset käyttävät nimitystä venäläissotilaista. Neuvosto katsoo, että örkki-sanan käyttö ei ollut venäläisten ihmisarvoa kansakuntana loukkaava eikä sanaa jutussa käyttämällä tuotu venäläisyyttä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Neuvosto toteaa myös, että AlfaTV ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta hienotunteisuudesta kuolemantapauksista uutisoitaessa käyttäessään hyökkäävän armeijan sotilaista ylläkuvailtua, ukrainalaisten käyttämää nimitystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että AlfaTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 
 
Ratkaisun teki puheenjohtaja Eero Hyvönen.