8015/UL/22

Vapauttava

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Kantelu 31.3.2022  

Kantelu kohdistuu Turun Sanomien verkkosivuillaan 26.2.2022 julkaisemaan juttuun ”Henkilöauton kuljettaja kuoli kolarissa Marttilassa”. Kantelija oli kuolleen henkilön ainoa lähiomainen. 

Kantelija kertoo saaneensa tiedon isänsä kolarista ollessaan satojen kilometrien päässä mökillä. Kantelijan mukaan Turun Sanomien sivuilla oli tunnistettava kuva hänen isänsä autosta, ja kolaripaikka oli 2 – 3 kilometrin päässä hänen kodistaan pienellä paikkakunnalla. 

Kantelijan puhelimitse antaman lisäselvityksen mukaan viranomaistieto hänen omaisensa kuolemasta saavutti hänet vasta onnettomuusiltana, vaikka lehti oli kertonut asiasta jo aiemmin.

Kantelija toteaa, että tilanteen kuvannut henkilö voisi miettiä kuviansa ja lehdet sitä, mitä julkaisevat.  

 

Päätoimittajan vastaus 12.4.2022
 

Vastaavan päätoimittajan Jussi Orellin mukaan Turun Sanomat julkaisi ensimmäisen version kolariuutisesta  kello 13.50. Juttu perustui tuolloin käytettävissä olleisiin viranomaistietoihin, joiden mukaan kolarissa olisi loukkaantunut yksi ihminen. Ensijulkaisun aikana ei siten ollut tiedossa, että onnettomuudessa olisi ollut menehtyneitä. Tämä tieto tuli poliisilta vasta pari tuntia myöhemmin, minkä jälkeen verkkojuttua päivitettiin tiedolla siitä, että onnettomuus oli vaatinut kuolonuhrin. 

Päätoimittajan mukaan kuva onnettomuuspaikalta oli tavanomainen uutiskuva, jonka julkaisemisella ei tietoisesti haluttu aiheuttaa kärsimystä onnettomuuden uhrin läheisille.  Kuvan nopealla julkaisemisella julkisella paikalla sattuneesta onnettomuudesta oli olennainen merkitys muiden tienkäyttäjien varoittamiseksi siitä, että kyseisellä tieosuudella oli sattunut onnettomuus ja että tie oli sen vuoksi ollut poikki. 

Päätoimittajan mukaan onnettomuusajoneuvo oli kuvattu siten, ettei siitä näkynyt rekisterinumeroa tai muita yksilöimisen mahdollistavia yksityiskohtia eikä onnettomuudessa osallisena olleita henkilöitä. Ulkopuolinen ei siten voinut tunnistaa, kenen ajoneuvosta oli ollut kyse tai kuka ajoneuvoa oli ajanut.

Onnettomuusajoneuvon kuljettajaa kuvailtiin jutussa viranomaistietojen pohjalta ”vanhemmaksi mieheksi”, mutta ei yksilöity häntä tarkemmin. Kuvaa otettaessa toimittiin paikan päällä hienotunteisesti eikä esimerkiksi pyritty erityisen lähelle onnettomuuteen joutuneita ajoneuvoja eikä ajoneuvoja kuvattu erityisen yksityiskohtaisesti. Osallisista ei myöskään pyritty hankkimaan erityisiä tietoja, vaan uutisointi pohjautui viranomaisilta saatuihin tietoihin.
 
Kyse on ollut normaalista onnettomuusuutisoinnista, jossa nopeudella on merkitystä muun muassa muiden tienkäyttäjien varoittamiseksi, jotta mahdollisilta lisäonnettomuuksilta turmapaikalla vältyttäisiin. Juttu kuvineen oli lyhyt ja neutraali onnettomuusuutinen, jossa kerrottiin vain olennaiset käytettävissä olleet tiedot. Kuvankäyttö oli olennaista onnettomuudesta ja sen seurauksista kerrottaessa. 

Kuvan julkaiseminen verkkojutussa perustui tietoon, jonka mukaan onnettomuudessa olisi loukkaantunut henkilö. Tieto kuolemasta tuli vasta myöhemmin, jolloin se päivitettiin juttuun kello 16.24. Turun Sanomat on kantelijan kanssa käymässään sähköpostikirjeenvaihdossa pahoitellut uutisoinnin aiheuttamaa mielipahaa. Edellä mainittuihin tietoihin uutisointiprosessista perustuen Turun Sanomat katsoo, että se on toiminut normaalin uutisointiprosessin tapaan informatiivisesti mutta hienotunteisesti, eikä siten ole tapauksesta uutisoidessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisu  

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Turun Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun juuri tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jonka vuoksi tie numero 10 oli suljettu. Juttua päivitettiin kahden ja puolen tunnin kuluttua kertomalla, että kolariautoa kuljettanut vanhempi mies oli menehtynyt. Juttu perustui viranomaisilta saatuihin tietoihin. Sen yhteydessä julkaistiin kuva onnettomuuspaikalta. Uhrin lähiomainen huomasi jutun ensimmäisen version lehden verkkosivuilta. Hän sai viranomaisilta tiedon omaisensa kuolemasta sen jälkeen, kun onnettomuuden uhrin menehtymisestä oli jo kerrottu lehdessä.

Aiemmissa ratkaisuissaan Julkisen sanan neuvosto on muistuttanut, että tiedotusvälineiden tulisi pyrkiä välttämään tilanteita, joissa lähiomaiset saavat tiedon kuolemasta median välityksellä.  

Julkisen sanan neuvosto toteaa kuitenkin, että tässä tapauksessa liikenneonnettomuuden uhri ei ollut jutussa kerrottujen tietojen perusteella tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:
25.5.2022

Ratkaisun teki puheenjohtaja Eero Hyvönen