7747/PL/21

Vapauttava

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.

 

Kantelu 23.6.2021

Kantelu kohdistuu Kotiseudun Sanomien 23.6.2021 julkaisemaan juttuun ”Aluehallintovirastolta Kinnulalle puhtaat paperit”. Kantelija on jutussa mainittu yksityishenkilö. Kantelun mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että Kinnulan kunnalla olisi puhtaat paperit koulukyyditystapauksessa, joka koskee kantelijan perhettä.

Kantelun mukaan Kinnulan kunta on saanut vuosien varrella noin kymmenen vakavaa huomautusta AVIlta, ja kantelun kohteena olevassa jutussa mainitusta koulukyyditystapauksesta kolme vakavaa huomautusta muun muassa viivyttelystä, oikeuden päätösten kumoamisesta ja valehtelusta. Kantelun mukaan päätoimittajalla on ollut näistä tieto, mutta päätoimittaja levittää asiasta kantelijan mukaan puolitotuutta eikä oikaise valheitaan, vaan kertoo ettei huomioi totuutta/kokonaisuutta.

Kantelun mukaan kaikki hänen kotikunnassaan tietävät, kenestä jutussa on kysymys, koska asiaa on puitu jo vuosia. Kantelun mukaan jutussa oli ikävää maalitusta, sillä kaikki tietävät koululaisen, jonka kyydityksessä oli ongelmia.

Kantelija on ollut yhteydessä lehteen ja tuonut esiin tyytymättömyytensä lehden näkökulmaan.

Kantelija täydensi kanteluaan luettuaan päätoimittajan vastauksen 13.9.2021:

Kantelijan mukaan lukija ei voinut mitenkään käsittää, että jutussa ei ollut kyse kokonaisuudesta vaan muutaman kuukauden mittaisesta ajanjaksosta, kun kiista koulukyydityksestä on kestänyt kuusi vuotta. Kantelija toteaa, että vaikka kaikki oikeusjutut on voitettu ja koulukuljetus saatu toimimaan vuosien työllä, tämä juttu manipuloi Kinnulan kunnan tappiot voitoksi yleisessä mielipiteessä. Kantelija toteaa, että AVI kertoo kaikille, kuinka monta vakavaa huomautusta Kinnulan kunta on saanut. Tämä tieto vain unohtui, kun lehti otsikoi, että ”Kinnulalla (on) puhtaat paperit”, ikään kuin aiemmat rikokset olisi kuitattu olankohautuksella.

 

Kantelija toteaa, että Kotiseudun Sanomien entinen ja nykyinen päätoimittaja ovat olleet tietoisia kaikista tapahtumista asiassa alusta alkaen ja viittaa tällä liitteinä toimittamiinsa mielipidekirjoituksiin. Kantelija huomauttaa, että Kotiseudun Sanomat ei ole kirjoittanut Kinnulan kunnan toistuvasti saamista huomautuksista, ja lainvoimaisten päätösten toistuvasta kumoamisesta, jotka ovat kohdistuneet koululaisen oikeuksien laiminlyöntiin. Vasta nykyisen päätoimittajan aikana asiasta on kerrottu nyt rajatusti, siten että kunta näyttäisi olevan nuhteeton.

 

Kantelija toteaa, että on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää, että kunta noudattaa lakeja ja oikeuden päätöksiä. Kinnulan kunta ei ole edes koulukuljetusasiassa näin toiminut. Voiko siis joku oikeasti otsikoida Kinnulan saaneen puhtaat paperit?

 

Kantelijan mielestä on selvää, että kyseisellä jutulla ja otsikolla oli tarkoitus julkistaa propagandan keinoin Kinnulan kunnan saaneet puhtaat paperit AVIsta. Jos kuntalaiset tietäisivät totuuden, erityiskoululaista ei häirittäisi enää toistuvilla laittomuuksilla.

Päätoimittajan vastaus 25.8.2021

Vastaavan päätoimittajan Hanna Kankaanpään mukaan on totta, että Kinnulan kunta on saanut huomautuksia aluehallintovirastolta aiemmin. Kyse on myös silloin ollut ainakin yhdessä tapauksessa koulukuljetuksen järjestämisestä. Asia on kuitenkin aluehallintoviraston mukaan päättynyt vuonna 2019.

Päätoimittajan mukaan jutussa oli kyse erillisestä tapauksesta ja myös erillisen hakemuksen käsittelystä tehdystä valituksesta. Päätoimittajan mukaan tapahtumat on rajattu jutussa ajallisesti vuodenvaihteeseen, sekä laajuudeltaan ”valituskokonaisuuksia oli käsiteltävänä kaikkiaan viisi”, jolloin lukija ymmärtää, että nyt ei palata vuosien taakse historiaan.

Päätoimittajan mukaan myös aluehallintoviraston dokumentissa todettiin, että nyt ei puhuta aiemmista kanteluista, vaan niiden jälkeisestä ajasta. Jutussa ei siis ollut kysymys aiemmista, kantelussa mainituista tapauksista, joissa osasta kunnalle on seurannut huomautuksia. Päätoimittajan mukaan ne ovat loppuun käsiteltyjä. Päätoimittajan mukaan kaikilta osin vanhimmista viitatuista diaareista toimitus ei pystynyt edes todentamaan, oliko kantelija ollut sama henkilö, vai joku muu ja mikä kantelun aihe on ollut, sillä yksityisyydensuojan vuoksi lehti ei ole saanut aluehallintovirastosta kaikkia tietoja.

Päätoimittaja toteaa, että tapausta arvioidessa on huomioitava, että Kinnulassa on 1626 asukasta, joten kunnassa useimmat tuntevat toisensa. Päätoimittajan mukaan mikään jutussa ei yhdistänyt kantelijaa aiempiin tapauksiin, vaan kantelija teki sen itse.

Päätoimittaja kertoo, että kantelija on ollut yhteydessä häneen, mutta ei ole pystynyt osoittamaan oikaistavaa virhettä lehdessä julkaistussa jutussa. Kantelija on todennut otsikon olevan virheellinen, mutta ei ole kyennyt perustelemaan väitettään. Kantelija ei ole päätoimittajan mukaan myöskään toimittanut mahdollista vastinettaan lehteen. Päätoimittajan mukaan olisi ollut virheellistä liittää tapaukseen aiempia kokonaisuuksia uutisointiin, koska ne eivät suoraan liity käsiteltävänä olevaan tapaukseen siten, että yhteyden olemassaolo olisi voitu todistaa tai että niillä olisi ollut vaikutusta käsiteltävään asiaan.

Päätoimittajan mukaan uutinen ei myöskään asettanut kantelijaa negatiiviseen valoon, vaan siinä kerrottiin lyhyesti ja objektiivisesti valituksen aiheista ja niiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Kyseessä oli lyhyt uutisjuttu, jossa ei esitetty mielipiteitä, vaan se perustui pelkästään esitettyihin faktoihin. Päätoimittaja toteaa, että hän ei voi vastata siitä, jos joku pahoittaa faktojen uutisoinnista mielensä. Päätoimittajan mukaan asia oli yhteiskunnallisesti merkittävä, kun valitukseen oli sisällytetty kaikki kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Päätoimittajan mukaan väite siitä, että lehdessä kirjoitetaan mitä kunnasta sanellaan, on virheellinen ja hyvin ikävä. Faktoilla perusteltavissa olevia tosiasioita ei kukaan voi keksiä päästään. Aluehallintoviraston asiakirjassa on hyvin yksiselitteisesti todettu, ettei Kinnulan kunnan osalta ole aihetta huomautuksiin tai toimenpiteisiin käsittelyssä olleiden valitusten osalta. Otsikolle löytyy jutusta sekä katetta että perustelut.

Päätoimittajan mukaan Kotiseudun Sanomissa uutisoidaan myös kunnan saamista huomautuksista ja rikkeistä, mikäli niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Päätoimittaja kertoi, ettei löytänyt tietoja tai erillisiä uutisia kantelussa mainituista tapauksista, eikä osaa kertoa mikä tilanne on ollut aiemman päätoimittajan aikana.

Päätoimittajan lisäys vastaukseen ja huomiot kantelijan kommenteista 21.9.2021

Päätoimittajan mukaan kaikki viisi kohtaa, jotka jutussa lueteltiin, todettiin AVIn päätöksessä aiheettomiksi, eikä niistä ollut seurauksia kunnalle. Jutun alussa ajanjakso ja käsiteltävät kohdat rajataan selvästi. Jutussa on kate otsikolle.

Päätoimittaja mukaan kantelijan väitteet, kuten ”kaikki oikeusjutut” ja ”toistuva kumoaminen” ovat myös sellaisia, joihin olisi hyvä löytyä vähän vahvempaa näyttöä. Päätoimittajan mukaan lehden tiedossa ei kovin montaa oikeusjuttua ole. Lehden tietojen mukaan kunta on myös korjannut toimintaansa ohjeiden mukaan. Ohjeistaminen ja huomauttaminen eivät myöskään ole keskenään synonyymejä, vaikka termit näyttävät välillä menevän hieman sekaisin.

Päätoimittajan mukaan lehti ei voi mitenkään saada tietoa kaikista yksittäistä koululaista koskevista päätöksistä, sillä päätökset eivät ole julkisia. Kun väitteissä on ”toistuvia merkittäviä rikoksia”, olisi hyvä, jos väitteiden tueksi olisi esittää muutakin kuin lista diaarinumeroita, joiden tietoja ei saa mistään, edes arkistosta.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. 

Kotiseudun Sanomat kertoi uutisessaan aluehallintoviraston päätöksistä viiden valituksen kokonaisuuteen, jossa käsiteltiin kantelijan tekemiä valituksia Kinnulan kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminnasta. Jutun mukaan kunta on toiminut valituksen kohteina olleissa tapauksissa asianmukaisesti eikä jatkotoimenpiteisiin ollut aihetta.

Jutussa todettiin, että valitusten taustalla oli koulukyytikeskustelu. Aluehallintovirastolle valitukset tehnyt kantelija ei ollut tyytyväinen jutun rajaukseen ja piti jutun otsikkoa virheellisenä, koska kunta oli saanut samaan asiaan liittyneistä valituksista vakavia huomautuksia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyse oli yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta, josta lehti kertoi rajatusta näkökulmasta. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä ja otsikko tarkentui jutussa. Yleisölle olisi kuitenkin syntynyt tarkempi kuva tapahtuneesta, jos lehti olisi taustoittanut sitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotiseudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:

29.9.2021

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali,  Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt.