7743/UL/21

Vapauttava

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 21.6.2021

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 17.6.2021 kello 8.22  julkaisemaan juttuun ”Sokkikäänne! Angela-vaimo hakee avioeroa Andy McCoysta”. Kantelun mukaan kyseinen juttu oli julkaistu Seiska-lehden verkkosivuilla kaksi tuntia aikaisemmin, 17.6.2021 klo 6.06 otsikolla ”Andy McCoyn järkytys! Angela-vaimo hakee avioeroa!”. 

Kantelun on tehnyt Seiska-lehti ja sen toimituspäällikkö Anne Pennanen. Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja periaatelausumaan lainaamisesta.

Kantelun mukaan Seiskan verkkoartikkelissa kuvattiin avioerohakemuksesta saatuja tietoja ja uutisoitiin, että Angela-vaimo on hakenut eroa yksin maaliskuussa. Lisäksi jutussa kerrottiin taustatietoina ko. pariskunnan asumisjärjestelyistä eri kaupungeissa. 

Kantelun mukaan Iltalehti julkaisi oman verkkoartikkelinsa noin kaksi tuntia Seiskaa myöhemmin. Jutun sisältö oli kantelun mukaan identtinen Seiskan jutun kanssa. Iltalehdessä kerrottiin niin ikään, että Angela-vaimo oli hakenut eroa maaliskuun lopussa sekä se, että pariskunta on asunut eri kaupungeissa jo ennen erohakemusta. Iltalehden artikkelissa viitattiin lisäksi lehden aiempaan omaan artikkeliin. Mitään uusia, omia tietoja avioerohakemukseen liittyen ei Iltalehden artikkelissa ole, vaan jutun kärki – avioerohakemuksen vireilläolo – oli suoraan kopioitu Seiskan jutusta vailla minkäänlaista omaa sisältöä. 

Kantelun mukaan Iltalehden artikkelin leipätekstissä mainittiin, että asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska. Jutun otsikossa lähdeviittausta ei kuitenkaan ollut. 

Kantelun mukaan Seiskan toimituksesta oltiin yhteydessä Iltalehteen heti juttujen julkaisun jälkeen 17.6.2021 klo 12.30 ja pyydettiin lähdeviittauksen lisäämistä otsikkoon. Iltalehden vt. uutispäätoimittaja Tuukka Matilaisen vastauksen mukaisesti jutun otsikkoon ei lisätty lähdeviittausta, koska Iltalehden jutun tiedot olivat ilmoituksen mukaan peräisin käräjäoikeudesta. 

Kantelun mukaan Iltalehden toimituksessa on siten nähtävästi tarkistettu avioerohakemuksen vireilläolo käräjäoikeuden kansliasta. Ottaen huomioon julkaisujen ajankohdat (Seiska klo 6.06 ja IL klo 8.22) ei Iltalehdessä ole ehditty mitään muuta omaa tiedonhankintaa suorittaa eikä omaa tietoa Iltalehden jutussa olekaan. Kantelun mukaan käräjäoikeuden kanslia aukeaa klo 8.00, joten soitto sinne on juuri ja juuri ehditty tehdä. Verkkoartikkeli on julkaistu välittömästi tämän jälkeen. 

Päätoimittajan vastaus 30.8.2021

Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan Iltalehti on hankkinut uutisensa tiedot itse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta. 

Päätoimittaja toteaa myös, että sen lisäksi, että IL:n uutinen käsitteli käräjäoikeuteen jätettyä avioerohakemusta, IL taustoitti Andy McCoyn ja Angela Nicoletti-Hulkon eroa tiedoilla, joita Seiskan uutisessa ei ollut. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehti noudatti hyviä journalistisia käytöstapoja ja kertoi heti uutisen alussa, että Seiska on uutisoinut erosta aiemmin, vaikka Journalistin ohjeet ja JSN:n periaatelausuma eivät  sitä hänen mukaansa edellytäkään.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Iltalehti kertoi nettijutussaan julkisuuden henkilön vireille panemasta avioerosta. Seiska oli kertonut samasta asiasta pari tuntia aikaisemmin. Iltalehti oli merkinnyt Seiskan lähteekseen jutun leipätekstin ensimmäiseen kappaleeseen. 

Neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että jos lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, verkossa lähde on kerrottava jo otsikossa ja printissä joko jutun otsikossa tai heti jutun alussa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa, vaikka uutisen kertoi ensimmäisenä Seiska, lähteen kertominen Iltalehden verkkojutun leipätekstin alussa oli riittävää. Iltalehden jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan. Seiskan juttu perustui käräjäoikeudesta saatuihin yksityiskohtaisiin tietoihin, ja jutussa pohdiskeltiin eron syytä. Iltalehti oli puolestaan varmistanut erohakemuksen käräjäoikeudesta, mutta päivitteli jutussa sitä, että vielä vajaa kuukausi aiemmin pariskunta oli vakuuttanut Iltalehden jutussa elävänsä onnellisessa suhteessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:

29.9.2021

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Hanna Parhaniemi, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.