7398/SL/20

Langettava

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kantelu 23.7.2020

Kantelu kohdistuu Ilkka-Pohjalaisen 20.7.2020 painetussa lehdessään julkaisemaan juttuun ”Vaasan liikenteen vaaranpaikat löytyvät täältä”.

Liikenteen vaaranpaikoista kertovan jutun yhteydessä olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijöitä koskevia liikennesääntöjä. Yksi kohdista kuului: ”Pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita.” Kantelussa todetaan, että säännölle ei esitetty mitään kontekstia ja jutusta sai sellaisen kuvan, että sääntö pätisi yleisesti pyörällä liikkuessa.

Yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on kuitenkin kantelun mukaan sellainen, jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle ja on tällöin väistämisvelvollinen kaikista suunnista tulevaa liikennettä kohtaan. Jalankulkijoita taas koskee väistämisvelvollisuus lähinnä suojatiellä: pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla on väistämisvelvollisuus pyöräilijää kohtaan. Kantelun mukaan lehti esitti faktalaatikossaan lain sisällön virheellisesti ja siten, että ohjeen noudattaminen aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kantelija otti yhteyttä lehden toimitukseen, joka ei kuitenkaan julkaissut korjausta. Toimitus selitti asiaa alkuperäisen jutun tilanpuutteella ja sillä, että kantelussa esiin nostettu jutunkohta oli viittaus Pyöräliiton ja Traficomin laatimiin ohjeisiin. Näissä ohjeissa kyseinen kohta on kuitenkin esitetty kantelijan mukaan oikeassa kontekstissaan: se pätee ainoastaan tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden välisissä tasa-arvoisissa risteyksissä.

Kantelija lähetti toimitukselle uuden viestin, jossa painotti asian tärkeyttä: ohjeen noudattaminen aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille. Lisäksi hän muistutti myös, että aiemmin muualla julkaistutkin tiedot on aina tarkistettava. Kantelija ei saanut jälkimmäiseen viestiinsä vastausta, eikä lehti julkaissut korjausta.

Lehti rikkoi kantelun mukaan Journalistin ohjeita ensinnäkin julkaisemalla virheellistä tietoa liikennesäännöistä sellaisen jutun yhteydessä, jossa nimenomaan käsiteltiin virheellisten ajotapojen aiheuttamaa vaaraa. Toiseksi lehti vetosi kantelun mukaan muualla julkaistuun tietoon tarkistamatta sitä: kantelijan mukaan väite jalankulkijoiden väistämisestä on väärin alkuperäisessäkin lähteessä, ja jutussa ohje oli irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan. Kolmanneksi kantelussa todetaan, että lehti kieltäytyi julkaisemasta oikaisua, vaikka kyseessä oli lakia ja liikennesääntöjä koskeva virheellinen ohje, jonka noudattaminen aiheuttaa vaaratilanteita.

Päätoimittajan vastaus 28.9.2020

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila toteaa vastauksessaan Ilkka-Pohjalaisen katsovan, ettei se ole rikkonut Journalistin ohjeita seuraavin perustein:

Pyöräilijöiden pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Kantelijan mukaan sääntö pätee vain tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden tasa-arvoisissa risteyksissä. Kantelija ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan kerro, mitä muita mahdollisuuksia jää jäljelle, jolloin väitetyn virheen suuruuden arviointi on hänen mukaansa mahdotonta. Päätoimittaja huomauttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävillä ja muut eivät, vaikka heillä olisi autokoulu tai muu ajo-opetus saamatta, joissa opetettaisiin risteyksen ajo-oikeusjärjestys. Päätoimittajan mukaan tieto ei ole välttämättä väärä sen vuoksi, että siitä puuttuu jokin osa.

Toiseksi kantelija ei päätoimittajan mukaan kerro, mihin perustuu hänen esittämänsä väite siitä, että yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on sellainen, ”jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle”.

Kolmanneksi päätoimittajan mukaan on itsestäänselvyys, että suojatietä koskevaa jalankulkijaa on väistettävä. Pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla taas on pyöräilijää kohtaan väistämisvelvollisuus. Tämä menee päätoimittajan mielestä jo saivarteluksi ja irtoaa kokonaan alkuperäisestä kantelusta.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilkka-Pohjalainen käsitteli painetussa lehdessään Vaasan kaupunkiliikenteen vaaranpaikkoja. Jutussa olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijän sääntöjä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä kantelijalta pyynnön. Jutussa kerrottiin, että pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Ohjeen saattoi tulkita pyöräilijää koskevaksi yleissäännöksi, vaikka tosiasiassa se pätee vain tietyissä tilanteissa eli tasa-arvoisissa risteyksissä poljettaessa ajoradalla tai pyöräteillä. Jutusta sai siten todellista yksinkertaisemman kuvan pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden tulee olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä aiheita. Tässä tapauksessa jutussa esitetyn väistämissäännön noudattaminen yleispätevänä saattaisi aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. Vaikka faktalaatikossa ei voi käydä läpi kaikkia väistämissääntöjä, lukijalla oli syy odottaa täsmällistä tietoa jo siksikin, että juttu käsitteli nimenomaan liikenteen vaaranpaikkoja. Siinä muun muassa todettiin, että polkupyöräilijöiden liikennesäännöt ovat monella autoilijalla ja pyöräilijällä hukassa, mikä aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. 

Vaikka jutussa oli virhe, tapauksessa ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että lehti olisi laiminlyönyt aiemmin muualla julkaistujen tietojen tarkistamisen. Lehden lähteenään käyttämissä Pyöräilijän liikennesäännöissä ei ollut neuvoston selvitysten mukaan kantelussa väitettyä kävelijöitä koskevaa virhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka-Pohjalainen on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.