7374/R/20

Langettava

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Kantelu 14.5.2020

Kantelu kohdistuu Radio Cityn 14.5.2020 Radio Cityn Aamu -ohjelman juontajien ohjelmassa pelaamaan ”tapa, pane, nai” -peliin. Kantelun mukaan juttu oli JO 26:n vastainen, koska siinä vitsailtiin naisiin kohdistuvalla väkivallalla. Kantelussa muistutetaan, että toisen juontajan tapettavaksi valitseman henkilön sisar on joutunut henkirikoksen uhriksi, ja siksi ohjelman sisältö oli erityisen loukkaavaa.

Ohjelmapäällikön vastaus 25.8.2020

Radio Cityn ohjelmapäällikkö Janica Saxelin vastaa kanteluun seuraavasti: Kanteluun johtaneessa osassa Radio Cityn aamuohjelmaa juontajien kommentit perustuvat peliin Fuck, Marry, Kill (tai Kiss, Marry, Kill). Kyseessä on maailmalla yleisesti tunnettu social game, pakkovalintoihin perustuva peli, jota pelataan sukupuoleen katsomatta. Netistä löytyy aiheen ympärille perustettuja sivustoja, joilla peliä voi pelata, sekä mm. puhelimen appikaupoista samannimisiä sovelluksia, joissa käyttäjä valitsee kolmesta annetusta henkilöstä yhden kuhunkin otsikon osoittamaan ”tehtävään”.

Juontajien puheessa tuodaan esiin keskustelun liittyvän peliin – kysymyksessä ei ole väkivallalla mässäily tai uhkaus ketään julkisuuden henkilöä kohtaan. Puheesta käy ilmi myös naisten pelaavan ko. peliä mm. urheilijoilla. Toisen juontajista ollen ensin oman pakkovalintansa edessä, hän mainitsee omiin naisihanteisiinsa perustuen nimet tietyssä järjestyksessä – toinen juontaja valitsee kanteessa mainitun henkilön vihille vietäväksi: valinnat perustuvat pelaajien naismieltymyksiin eivätkä ole tarkoituksellisesti väkivaltaa tai naisvihaa lietsovia.

Poistimme kyseessä olevan koosteen välittömästi jälkikuuntelualustaltamme.

 

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Radio Cityn suoran aamuohjelman juontajat arvioivat kolmea viihdejulkisuuden henkilöä sijoittamalla heidät sosiaalisesta mediasta lainatun pakkovalintapelin rooleihin ”tapettavaksi, pantavaksi tai naitavaksi” heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella.

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa makuasioihin ja puolustaa ihmisten oikeutta ilmaista itseään myös mauttomasti. Radio-ohjelman pakkovalintapeli oli kuitenkin mediasisältönä ihmisarvoa loukkaava ja väkivaltaisia ilmaisuja arkipäiväistävä. Erityisesti humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa. Neuvosto ei pidä tällaista journalismia suotavana edes harmittomaksi tarkoitetussa ja yleisön sellaiseksi mieltämässä viihteellisessä radio-ohjelmassa.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio City on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 26, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

30.9.2020

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Taina Roth, Kyösti Karvonen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Kaisa Ylhäinen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Pentti Mäkinen ja Päivi Hietanen.